Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kari Teräs

Kari Teräs

Vastaanotto: tiistaisin klo 15-16 tai sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Yhteiskuntahistoria

Muistitietohistoria

Liiketoiminnan historia

Työelämän suhteet

Historiateoria

Tärkeimpiä julkaisuja:

From war reparations to luxury cruise liners. Production changes and labour relations at the Turku shipyard (Finland) between 1950 and 2010. Teoksessa Raquel Varela, Hugh Murphy and Marcel van der Linden (toim.), Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World. Case Studies 1950-2010. Amsterdam: Amsterdam University Press 2017, 193-219.

Kari Teräs & Pia Koivunen, Historiallinen muistitietohaastattelu. Teoksessa Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander ja Johanna Ruusuvuori (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino 2017, 193-213.

Mari Hatavara & Kari Teräs, Minä, Kekkonen ja poliittinen rappio. Veikko Vennamon rakentama historiakuva ja kerronnalliset keinot muisteluaineistoissa. Historiallinen Aikakauskirja 1/2016, 74-88.

Turkulaisen teollisuuden sota – raaka-ainepulaa vastaan. Teoksessa Pertti Grönholm – Pirkko Kanervo – Olli Kleemola – Antti Nyqvist (toim.), Elämää sotavuosien Turussa. Turun Historiallinen Arkisto 64. Turku: Turun Historiallinen Yhdistys 2014, 223-236.

Private entrepreneurship and the state. Discursive power struggle during the regulated economy 1939–1949. Teoksessa Heidi Haggrén, Johanna Rainio-Niemi, Jussi Vauhkonen (eds.), Multi-layered History of the Present. Approaches to social science history.  Helsinki: Publications of the Department of Political and Economic Studies 8 (2013) Political History, 189-213 (2013).

Teräs, Kari &  Keskinen, Jarkko  & Seppälä, Suvianna, Arki ja sota. – Teoksessa Jarkko Keskinen, Suvianna Seppälä, Kari Teräs (toim.), Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Turku: Turun yliopisto: Suomen historian julkaisuja 2, 7-25 (2012).

Epäilystä vuoropuheluun - muistelmateokset historiantutkimuksen aineistona.  - Teoksessa Tekstien rajoilla. Kirjoitetut tekstit tutkimusaineistoina. Toimittaneet Pauliina Latvala, Sami Lakomäki ja Kirsi Laurén. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1314, Tiede. Helsinki: SKS, 181-201 (2011).

Työssäoppiminen ja työelämän murros teollistumisen alkuaikoina. Teoksessa Risto Rinne & Arto Jauhiainen, Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Keuruu : Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 104-117 (2011).

Pekka Ahtiainen & Jukka Tervonen & Kari Teräs, Perinteen paino ja muutoksen paine. – Teoksessa Pekka Ahtiainen & Jukka Tervonen & Kari Teräs (toim.), Kaikella on paikkansa. Uuden paikallishistorian suuntaviivoja. Tampere: Vastapaino, 7-25 (2010).

Yritys ja yhteiskunta. Heikki Huhtamäen verkosto- ja sidosryhmäsuhteet. Helsinki: SKS, 498 s. (2009).

Discourse and the Container Revolution in Finland in the 1960’s and 1970’s. Teoksessa Making Global and Local Connections: Historical perspective on ports. edited by Tapio Bergholm, Lewis R. Fischer and Elisabetta Tonizzi. Research of Maritime History Series (No. 35), 137-151 (2007).

Kilpailu, yhteistyö ja luottamus elinkeinoelämän puhunnassa säännöstelytalouden aikana 1939-1949. Teoksessa Jarkko Keskinen – Kari Teräs (toim.), Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia. Turun historiallinen yhdistys ry. Turku: Historia Mirabilis 5. Turun historiallisen yhdistyksen referee-sarja, 266-297 (2008).

Keskinen, Jarkko & Teräs, Kari 2008, Sosiaalinen pääoma ja luottamus – miten tehdä näkymätön voimavara näkyväksi? Teoksessa Jarkko Keskinen – Kari Teräs (toim.), Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia. Turun historiallinen yhdistys ry. Turku:  Historia Mirabilis 5. Turun historiallisen yhdistyksen referee-sarja, 7-22 (2008).

Työnantajayhteistyön alkuvaiheet Turussa. Turun Työnantajain Yhdistys työnantajapolitiikan suunnannäyttäjänä vuosina 1898-1918. Turku: Turun maakuntamuseon Julkaisuja 15. 88 s. (2008).

Luottamus ”valtiojohtoisessa markkinataloudessa” toisen maailmansodan aikana. Teoksessa Vihanto, Martti (toim.), Instituutiotaloustieteen nykyisiä suuntauksia. Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys, s. 141-164 (2005).

Suhtautuvatko historiantutkijat teorioihin välineellisesti? Teoksessa Andersson, M., Anttila, A.-H. ja Rantanen, P. (toim.): Kahden muusan palveluksessa. Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Turku: Turun historiallinen yhdistys ry. Historia Mirabilis 4. Turun historiallisen yhdistyksen referee-sarja, 135-156 (2005).

Saaritsa¸ Sakari & Teräs, Kari, Verkostot työväenhistoriassa. – Teoksessa Sakari Saaritsa & Kari Teräs. (toim.): Työväen verkostot. Helsinki : Väki voimakas 16. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 2003, 7-34 (2003).

Liikeverkostot. – Teoksessa Sakari Saaritsa &  KariTeräs (toim.): Työväen verkostot. Helsinki : Väki voimakas 16. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 2003, 134-150 (2003)

Bergholm, Tapio & Teräs, Kari 2002, Women on the Waterfront: Changes in the Gendered Structures of Working Life in Finland. Henrik Jensen (ed.), The Welfare State. Past, Present, Future. Clioh’s Workshop II. IV. Edizioni Plus. Universitá Pisa 2002, p. 77-86.

Modernisoituvat satamat. Teknologia, työ ja satamien kehittäminen. - Ali Pylkkänen – Tapio Bergholm – Kari Teräs, Satamillaan maa hengittää. Suomen Satamaliiton historia 1923-2000. Jyväskylä. 77 s. (2002).

Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880-1920. Bibliotheca Historica 66. Helsinki: SKS, 422 s. (2001).

Teräs, Kari & Bergholm, Tapio 2000, Dockworkers in Turku, c. 1900-1970,. – Teoksessa Sam Davies et al., Dock Workers. Interrnational Explorations in Comparative Labour History, 1790-1970. Volume II. Ashgate. Aldershot – Burlington USA – Singapore – Sydney, 84-101 (2000).

Muistelmateokset, omaelämäkerrat ja suullinen historia. – Teoksessa Pauli Kettunen – Auli Kultanen – Timo Soikkanen (toim.), Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Juhlakirja Jorma Kalelalle hänen 60-vuotispäivänään 12.11. 2000. Turku: Kirja-Aurora, 357-373 (2000).

Kari Teräs & Tapio Bergholm, Female Dockers in Finland, c. 1900-1975: Gender and Change on the Finnish Waterfront. – International Journal of Maritime History, Vol. XI, No 2 (December 1999), p. 107-120

Tutkimushankkeita:

In the Same Boat? Shipbuilding and ship repair workers: a global history (1950-2010)

Voices of Democracy: The Will of the People by the People and by Their Representatives

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.6.2017 10.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti