Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Picture of Kati Tikkamäki.jpg

Kati Tikkamäki

yliopistotutkija

Puhelin: 040 190 1309
Sähköposti: Kati.Tikkamaki@uta.fi
Työhuone: LINNA 5104

Vastaanotto:

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Dialoginen oppiminen ja johtaminen, reflektiivinen oppiminen ja työote, positiivinen stressi (eustressi), yhteistoiminnallinen ja dialoginen kehittäminen, työssä oppiminen ja organisationaalinen oppiminen, laadullinen tutkimus 

Työnohjaaja (STORY:n jäsen), Helsingin Psykoterapiainstituutti, ratkaisukeskeinen työnohjaus (2013-2015)

Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys (60 op), TAMK, 2012

Hankkeita:

"Työnilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä", ESR (2016-2017)

"Eustress - Yrittäjyys ja positiivinen stressi mielihyvän lähteinä", TEKES (2014-2016/6) 

"DINNO- Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä", TEKES (2012-2014)

"REFINNO - Reflektiosta innovatiivisuutta ja suorituskykyä", TEKES (2012-2014)

Koulujen yhdistymistä koskeva muutostuki, (osana Dinnoa) 2013

 “Työssä oppiminen työntekijän ja työyhteisön kehitystekijänä”, Suomen Akatemia (2001-2002)

Työtyytyväisyyden edistämistä koskeva kehittämishanke kaupan alan organisaatiossa (2002-2003)

Julkaisuja:

KIRJAT/MONOGRAFIAT:

Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. & Toikko, T. (2015) Dialoginen johtaminen – Avain tuloksellisuuteen, innovatiivisuuteen ja työhyvinvointiin. Tampere: Tampere University Press. 

Tikkamäki, Kati. (2006). Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen – etnografinen löytöretki työssä oppimiseen. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press.

TIETEELLISIÄ ARTIKKELEJA:

Saunila, M., Tikkamäki, K. &Ukko, J. (2015) Managing performance and learning through reflective practices, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 2 Iss: 4, pp.370 – 390.

Syvänen, S., Tikkamäki, K. , Tappura, S. & Loppela, K. (2014) Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä, Työelämän tutkimuspäivien julkaisuja 5/2014., 325-336.

Tikkamäki, K. & Hilden, S. (2014) Making work and learning more visible by reflective practices. Research in Post-Compulsory Education, Vol. 19, No. (3) Sep., 287-301.

Hilden, S. & Tikkamäki, K. (2013) Reflective Practice as a Fuel for Organizational Learning. Administrative sciences 2013, 3(3), 76-95. http://www.mdpi.com/2076-3387/3/3/76

Mavengere, N. & Tikkamäki, K. (2013) Organizational Learning, Agility and Social Technologies for Enhanced Organizational Teoksessa N.Reynolds&M.Webb (toim.) Performance, Learning while we are connected -conference book of WCCE2013.

Syvänen, S., Tappura, S., Loppela, K., Kasvio, A., Lundell, S. & Tikkamäki, K. (2012a) Dialogic leadership promoting sustainable working life and innovativeness. Teoksessa Antonsson, A.-B. & Hägg, G.M. (toim.) Proceedings of the 44th Annual International Conference of the Nordic Ergonomics Society NES 2012. Ergonomics for sustainability and growth. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

Syvänen, S., Kasvio, A., Loppela, K., Lundell, S., Tappura, S. & Tikkamäki, K. (2012b) Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä. Tutkimusohjelman teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset ja toteutus. www.ttl.fi. Helsinki: Työterveyslaitos

Syvänen, S. & Tikkamäki, K. (2012) Dialogic Leadership and ICT-intensive workplaces: How to enhance Learning Potential. Teoksessa Tatnall, A. et al. (toim.) (2013) Open and Social Technologies for Networked Learning. Springer Lecture Notes.

Tikkamäki, K. & Mavengere, N. (2012) Organizational learning, Agility and Social Technologies in Contemporary Workplaces. Teoksessa Tatnall, A. et al. (toim.) (2013) Open and Social Technologies for Networked Learning. Springer Lecture Notes.

Tikkamäki, Kati. (2007). ”Tunnetyössä oppiminen – tarkastelussa saattohoitajan työ.” Aikuiskasvatus 2007 (4), 256-265. (Vuoden Tiedeartikkeli)

MUU JULKAISU:                                                                                                                                  

Hilden, S., Tikkamäki, K., Pekkola, S., Saunila, M. & Ukko, J. (2014) Vauhtia Pysähtymisestä. Refinno-hanke.

POSTERI: 

-“Managing Positive Stress: Learning from Entrepreneurs” (2015) EAWOP- konferenssi Respectful and effective leadership – Managing people and organisations in turbulent times, The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology Oslo, Norja, 20–23 toukokuu 2015,

 

 
Ylläpito: kati.tikkamaki@staff.uta.fi
Muutettu: 8.2.2016 15.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti