Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Katri Siponen

Katri-Maria Järvinen (o.s. Siponen)

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan


Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

kyselytutkimuksen metodologia, mittaaminen, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, tieteen- ja teknologiantutkimus, työelämäntutkimus, työhyvinvointi, työurat

Tutkimus:

Väittelin tammikuussa 2018 Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikan alalta väitöskirjalla Miten mittari toimii? Toimijaverkostoteoreettinen tutkimus työelämän kyselymittarista. Tutkin työelämää ja tieteen tekemisen käytäntöjä. Tutkimuksissani olen kiinnostunut yhteiskuntatieteellisestä tiedosta, kuten tutkimusmenetelmistä ja niiden empiirisestä soveltamisesta, ja työelämän tutkimisesta erityisesti epätyypillisen työn, työurien, nuorten työasenteiden sekä työhyvinvoinnin näkökulmista.


Käynnissä olevia projekteja:

Pirstoutuvatko työurat?, Työsuojelurahasto, 2018–2020, hankkeen vetäjä Satu Ojala.

Päättyneitä projekteja:

Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat, Työsuojelurahasto, 2015–2017, hankkeen vetäjä Pasi Pyöriä.

Väitöskirjatutkija Työverkko-tutkijakoulussa 2012-06/2014

Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia -konsortio, Suomen Akatemia, 2008–2011, osaprojektin johtaja prof. Jouko Nätti.


Opetusta lukuvuonna 2018-2019:

  • YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen
  • SOS7.2 / STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät
  • COSOPON3 Nordic model: Nordic welfare societies
  • Kandi- ja pro gradu -tutkielmien menetelmäkonsultointia ja -ohjausta


Viimeaikaiset julkaisut:

Järvinen, Katri-Maria (2018) Miten mittari toimii? Tutkimus työelämän kyselymittarin rakentumisesta. Monografiaväitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 2342. Tampere: Tampere University Press.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu, & Saari, Tiina & Järvinen, Katri-Maria (2017) The Millennial Generation: A New Breed of Labour? Sage Open 7 (1), 1–14.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Saari, Tiina & Siponen, Katri (2017) Nuoret työelämässä. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 81–99. 

Lisää julkaisujani SoleCRIS-tietokannassa


Yhteystiedot:

Katri-Maria Järvinen

YTT, yliopistonlehtori (ma.)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (Linna 5105)

33014 Tampereen yliopisto

e-mail: katri-maria.jarvinen@uta.fi

 
Ylläpito: katri-maria.jarvinen@uta.fi
Muutettu: 14.8.2018 11.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti