Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lasse Rautniemi

Lasse Rautniemi

Vastaanotto:

Opetuksen yhteydessä ja sopimuksen mukaan. Mahdollista järjestää myös Tampereelle.

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Rikosseuraamusala, kehittämistyö ja vertaistuki.

Julkaisuja:

Duaalitalousmallit puna-vihreän ohjelmakirjoituksen taustana. Politiikan tutkimuksen laitos, tutkimuksia 112. Tampereen yliopisto 1991. Lisensiaatintutkimus.

Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla – teoreettis-empiirinen tutkimus. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, väitöskirja 2012.    

Vapaus – suuri vankila. Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvana rangaistuksena. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2009. http://www.rikosseuraamus.fi/47674.htm

Yhdyskuntapalvelussa lainrikkoja kohtaa työyhteisön. Haaste 4/2009 (Rikoksentorjuntaneuvoston julkaisema aikakauslehti).

Sovittelu – oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan rajamailla. ss. 304 – 311. Oikeus 4/1989.

Kolme tulkintaa ekologiasta – kolmenlaista ekopolitiikkaa ss. 59 - 75. Teoksessa Terttu Pakarinen – Leena Vilkka – Eija Luukinen (toim.) Näkökulma yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Acta Universitatis Tamperensis ser B vol 37. Tampereen yliopisto 1991.

Asiakkuuden analyysimallit ja laatu. Työelämän kansallisen kehittämishankkeen rahoittaman projektin loppuraportti, 1999. http://www.mol.fi/tyke/1996-99/lrtiiv/kriminaa.htm

Karjalainen Jouko ja Rautniemi Lasse (2006). Artikkeli Elämältä suunta puuttuu? Raportissa Katariina Pekkola ja Teija Sundman, Lainrikkoja-asiakkaiden näkökulma palveluihin ja niissä tehtäviin suunnitelmiin. Pikassos 6/2006. http://kotisivut.ainaratkaisu.fi/service/xpublisher/files/687.pdf

Tukehtuuko suunnitelmallisuus suunnitelmiin? Vieraskynä Kontra 1/2007. Rikosseuraamusviraston julkaisu.

Minna-Kaisa Järvinen ja Lasse Rautniemi (2015): Rikosseuraamukset – asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia -verkko-opetusohjelma kokemusasiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä. Teoksessa Janika Lindström & Kimmo Kumlander (toim.) Kokemuksen politiikkaa. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä. Laurea Julkaistu 48/2015

Hankkeita:

 
Ylläpito: Lasse.Rautniemi@uta.fi
Muutettu: 22.9.2016 11.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti