Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Laura Huttunen

professori (sosiaaliantropologia)
Puhelin: 050 318 6092
Sähköposti: Laura.Huttunen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5069

Olen taustaltani sosiaaliantropologi. Keskeisiä kiinnostuksenkohteitani ovat transnationaali antropologia sekä muuttoliikkeen ja ylirajaisten suhteiden etnografinen tutkimus, monipaikkainen etnografia sekä kirjoittamisen ja omaelämäkerrallisuuden antropologinen tutkimus. Empiirinen tutkimukseni on keskittynyt bosnialaisen diasporan tutkimukseen.Absence and liminality: Missing persons and the social order - tutkimusprojektissani tarkastelin kysymystä kadonneista ihmisistä sosiaalisena ja kulttuurisena kategoriana Bosnia-Herzegovinassa. Nykyisessä hankkeessani tarkastelen katomisia, katomisten merkitystä omaisille sekä katoamisiin liittyvää politiikkaa yhdessä tutkimusryhmän kanssa.

Tutkimus- ja opetusalueet

 •        transnationaali antropologia
 •        muuttoliikkeen antropologia
 •        Bosnia-Herzegovina, bosnialainen diaspora
 •        omaelämäkertatutkimus
 •        etnografiset tutkimusmenetlmät

Tutkimusprojektit

 • Governance and grieving: Disappearing migrants and emergent politics (DiMig) (Suomen akatemia, 2018 – 2022)

  Maailma lähiössä: Muslimiväestön ja kantaväestön väliset sosiaaliset  rajapinnat monikulttuurisessa lähiössä Turun Varissuolla. (Koneen säätiö 2015-2017)

 • Absence and liminality: Missing persons and the social order (Tutkijakollegium, Tampereen yliopisto 2012-2014)
 • Between Nation States and Transnational Networks: Renegotiating Communities in Bosnian Diaspora (Suomen akatemia, 2005-2007)

Jäsenyys projekteissa

 • 2008 – 2010 Transnationalism, Migration and Transformation: Multilevel Analysis of Migrant Transnationalism. European Comission, 7th Framework programme.
 • 2001 – 2003 Beyond marginalization and Exclusion. Suomen akatemia 2001-2003.

Julkaisuja

Monografiat

Huttunen, Laura (2002). Kotona, maanpaossa, matkalla: Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkerroissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Oppikirja-artikkelit

Huttunen, Laura (2010) Tiheä kontekstointi: Haastattelu osana etnografista tutkimusta. Teoksessa Matti Hyvärinen, Johanna Ruusuvuori & Pirjo Nikander (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

Huttunen, Laura & Annan Rasta & Olli Löytty (2005) Suomalainen monikulttuurisuus: Paikallisia ja ylirajaisia suhteita. Teoksessa Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

Huttunen, Laura (2005) Etnisyys: Luokittelusysteemejä ja elettyä yhteisöllisyyttä.  Teoksessa Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

Artikkelit

Huttunen, Laura & Marko Juntunen (2018) Suburban encounters: superdiversity, diasporic relationality and everyday practices in the Nordic context. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2018.1531695

Huttunen, Laura (2017) Troubled conjunctures: Ethnography, Psychotherapy and Transnational Social Fields. In Josephides, L. and Grønseth A. S. (eds.) The Ethics of Knowledge Creation: Transactions, Relations, and Persons. Oxford: Berghahn Books, pp. 101 – 123.

Huttunen, Laura & Homanen, Riikka (2017) Etnografinen haastattelu. Teoksessa Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.) Haastattelu 2.0: Haastattelututkimuksen käsikirja. Tampere: Vastapaino.

Huttunen, Laura (2016) Remembering, witnessing, bringing closure: Srebrenica burial ceremonies on YouTube. In Andrea Hajek, Christine Lohmeier & Christian Pentzold (eds.)  Social Memory in a Mediated World: Remembering in Troubled Times. Palgrave MacMillan.

Huttunen, Laura (2016) Liminality and Contested Communitas: The Missing Persons in Bosnia-Herzegovina. Conflict and Society: Advances in Research 2 (2016): 201–218. doi:10.3167/arcs.2016.020117

Huttunen, Laura (2016) Protective Barriers and Entrapping Walls: Perceptions of Borders in the Post-Yugoslav Bosnian Diaspora. Journal of Borderland Studies. DOI: 10.1080/08865655.2016.1202775

Huttunen, Laura (2014) Srebrenica burial ceremonies on YouTube: remembering the dead and the missing in a contested political situation. Thanatos vol. 3:1 theme issue ‘Death, mourning and the internet´, 141-148.

Huttunen, Laura (2014) From individual grief to a shared history of the Bosnian war: Voice, audience and the political in psychotherapeutic practices with refugees. Focaal vol. 68, 2014:1.

Huttunen, Laura (2012) Historialliset kontekstit ja asioiden kansallinen järjestys: Johdatusta Liisa Malkin teksteihin. Teoksessa Liisa Malkki: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Toim. Laura Huttunen, Suom. Huttunen & työryhmä. Tampere: Vastapaino.

Huttunen, Laura (2010) Sedentary Policies and Transnational Relations: A ‘Non-sustainable’ Case of Return to Bosnia. Journal of Refugee Studies Vol. 23: 1, 41-61.

Huttunen, Laura (2010) Emplacement through Family Life: Transformation of Intimate Relations. Teoksessa Faist, Thomas; Pitkänen, Pirkko; Gerdes, Jürgen and Reisenauer, Eveline (Eds): Transnationalisation and Institutional Transformations. Collected Working Papers from the TRANS-NET Project. Working Paper 87/2010, COMCAD - Center on Migration. Citizenship and Development. Bielefeld, ss. 236-255.

Huttunen, Laura (2009) Historical Legacies and Neo-colonial Forms of Power?: A Postcolonial Reading of the Bosnian Diaspora. Teoksessa Irni, Sari, Keskinen, Suvi, Mulinari, Diana & Tuori, Salla (toim.) Complying with Colonialism. Gender, 'Race' and Ethnicity in the Nordic Region. Aldershot: Ashgate.

Huttunen, Laura (2009) Undoing and Redoing Homes: The Bosnian War and Diasporic Home-making. In Saarikangas Kirsi & Johansson Hanna (toim.) Homes in Transformation: Dwelling, Moving, Belonging. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Huttunen, Laura (2009) Voicing the diaspora? Refugees, researchers and policy makers in the Bosnian diaspora. Teoksessa Renata Jambresic Kirin & Sandra Prlenda (toim.): Voicing Feminsit Conncerns. Zagreb: Institut za etnologiju I folkloristicu.

Hutunen, Laura (2008) The Notion of  Home for hesitant Bosnian Diapora in Finland. Teoksessa Jambresic Kinrin, Renata and Prlenda, Sandra (toim.) Rethinking North and South in Post-colonaility. Zagreb: Institut za etnologiju I folkloristicu.

Huttunen, L.aura (2007) Between ‘the World’ and a Pear Tree: Memory and Belonging in Bosnian Diaspora Teoksessa Ruckenstein, Minna & Karttunen, Marie-Louise (toim.) On Foreign Ground: Moving between Countries and Categories. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Fennica Anthropologica.

Huttunen, Laura (2006) Bosnialainen diaspora ja transnationaali eletty tila. Teoksessa Tuomas Martikainen (toim.) Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Huttunen, Laura (2005) ’Home’ and ethnicity in the context of war: Hesitant diasporas of Bosnian refugees. European Journal of Cultural Studies vol. 8 (2), 177 – 195.

Jokinen, Arja & Laura Huttunen & Anna Kulmala (2004) Johdanto: Neuvottelu marginaalien kulttuurisesta paikasta. Teoksessa Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta: Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Huttunen, Laura (2004) Kasvoton ulkomaalainen ja kokonainen ihminen: Marginalisoiva kategorisointi ja maahanmuuttajien vastastrategiat.  Teoksessa Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta: neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Huttunen, Laura (2003) Le ombre lunghe della guerra. La rinegoziazione dell’appartenenza nel caso dei rifugiati di guerra bosniaci in Finlandia. (The long shadows of war: The renegotiation of place by Bosnian refugees in Finalnd). Riflessioni e provocazioni vol 14 (1), 93– 103.

Huttunen, Laura (2002) Pahan karttalehtiä: Maahanmuuttajat ja pahan kokemuksen paikat. Teoksessa Laitinen, Merja & Hurtig, Johanna (toim..): Pahan kosketus: Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. Jyväskylä: Pk-kustannus.

Huttunen, Laura (2002) Valta, väkivalta ja kulttuuri. .Sosiologia vol. 39 (2), 125-129

Huttunen, Laura (2001) Culture and migration: Tensions and possibilities. Pyrenne: A European Project to Foster Linguistic Diversity and the Role of Tradition in Contemporary Arts Production. Barcelona: Fundacio Interarts, 57-64.

Huttunen, Laura (2000) Lihaan kirjoitettua: Sukupuolitettu poliittinen väkivalta pakolaisten omaelämäkerroissa.  Kosmopolis vol.  30: 1,  43-71.

Huttunen, Laura (1997) Romanit Suomalaisina ja vähemmistöidentiteettinsä rakentajina. Nuorisotutkimus vol. 15: 4, 4-15.

Huttunen, Laura (1994) Suomen mustalaiset ja Suomen valtio - siis kuka onkaan suomalainen. Kosmopolis vol. 24: 4, 29-40.

Huttunen, Laura (1994) "Enää ei käy se mustalaisten vanha elämä". Mustalaisten etnisen identiteetin rakentuminen nyky-Suomessa. Teoksessa Marjo Kylmänen (toim.): Me ja muut. Tampere: Vastapaino.

Toimitetut kirjat

Liisa Malkki (2012) Kulttuuri, paikka ja identiteetti. Toim. Laura Huttunen. Suom. Laura Huttunen & työryhmä. Tampere: Vastapaino.

Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli Löytty (toim.) (2005) Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) (2004) Puhua vastaan ja vaieta: Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Huttunen, Laura (1999) (toim.): Sama taivas, eri maa: Maahanmuuttajan tarina. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 
Ylläpito: laura.huttunen@uta.fi
Muutettu: 12.12.2018 15.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti