Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Liisa Häikiö

professori (sosiaalipolitiikka)

Puhelin: 050 318 6095
Sähköposti: Liisa.Haikio@uta.fi
Työhuone: PÄÄT D214

Vastaanotto: ke 11-12.

Varadekaani

Director of the Programme in Comparative Social Policy and Welfare (COSOPO, Tampere)

Yliopistokollegion jäsen

Sosiaalipoliiittisen yhdistyksen puheenjohtaja

 

Tutkimus- ja opetus:

Olen kiinnostunut erilaisissa asemissa olevien ihmisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksista sekä toimijoiden välisistä (valta)suhteista. Mitkä asiat mahdollistavat ja mitkä asiat rajoittavat yhteiskunnallista toimintaa ja osallisuutta? Miten toimijat tulkitsevat politiikkaprosesseja ja osallistuvat niihin? Olen tarkastellut näitä kysymyksiä kestävän kehityksen suunnittelun, paikallishallinnon uudistushankkeiden, vanhushoivapolitiikan ja hyvinvointivaltiomuutoksen yhteydessä.  Tutkimusaiheet ovat paljolti keskittyneet paikallisten kysymysten ja käytäntöjen tarkasteluun, mutta myös siihen, miten globaalit ajatukset lomittuvat paikallisiin käytäntöihin. Teoreettisesti olen perehtynyt paikallisiin hallintakäytäntöihin, legitiimiin toimijuuteen, kansalaisosallistumiseen, aktiivisen kansalaisuuteen ja tulkitsevaan politiikka-analyysiin. 

Opetan sosiaalipolitiikkaa ja tutkimuksen tekemistä  opintojen eri vaiheessa oleville opiskelijoille.

 

Hankkeet:

OMAryhmä

Ketterä kaupunki ja sosiaalinen monimuotoisuus/ Dwellers in Agile City and social diversity 

 

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät:

Löytyvät listattuna tästä klikkaamalla

 

Ilmoitustaulu:

Nyt avoimesti verkossa: Häikiö L. & Leino H. (toim. 2014) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Osallistuva budjetointi kaupunkien kehittämisessä -seminaarin 30.3.2016 esitelmät katsottavissa täältä. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Tampereen yliopiston OmaRyhmä ja Tampereen kaupunki.

Virtuaalinen posterinäyttely nuorten tulevaisuuden palveluista. 

Salminen J. & Häikiö L. & Lehtonen P. (2016) Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon tutkimus 35 (1), 60-75.

Häikiö L. (2014) Institutionalization of Sustainable Development in Decision-Making and Everyday Life Practices: A Critical View on the Finnish Case. Sustainability 6 (9), 5639–5654.

Häikiö L. (2012) From innovation to convention? Legitimate citizen participation in local governance. Local Government Studies 38 (4),  415–435.

Anttonen A. & Häikiö L. & Stefánsson K. (2012) Wefare state, universalism and diversity. Edward Elgar Publishing. eBook.

 

 

 

 

 

 
Ylläpito: liisa.haikio@uta.fi
Muutettu: 7.3.2017 17.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti