Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Marko Salonen

Marko Salonen

Tutkinto-ohjelmavastaava, Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

yliopistonlehtori (sosiaalipsykologia, avoin yliopisto-opetus)

Puhelin: 050 318 6210
Sähköposti: Marko.Salonen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5079

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Chair of Social Psychology Section of Finnish Psychology Society

Research and Teaching interests / tutkimus- ja opetusalat:

Identity, social psychology of gender and sexuality, rheotorical social psychology, discourse analysis, accessibility, festivals

 

Publications:

ARTICLES

Nuutinen, Ulla & Salonen, Marko 2016: Miesopiskelijoiden identiteetti opettajaopinnoissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (1), 7–22.

Salonen, Marko 2012: Vaarallinen sosiaalipsykologia. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Eero Suoninen, Irmeli Järventie & Marko Salonen (toim.) Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino, Tampere, 285–303.

Salonen, Marko 2011: Sukupuoliansassa. Teoksessa Atte Oksanen & Marko Salonen (toim.) 2011:Toiminnallisia loukkuja: hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere, 131–153.

Oksanen, Atte & Marko Salonen 2011: Loukuista toimiviin yhteisöihin. Teoksessa Atte Oksanen & Marko Salonen(toim.) 2011:Toiminnallisia loukkuja: hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere. 214–217.

Salonen, Marko & Atte Oksanen  2011: Yksilölliset ja yhteiskunnalliset ansat. Teoksessa Atte Oksanen & Marko Salonen(toim.) 2011:Toiminnallisia loukkuja: hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere. 7–13.

Salonen Marko 2008: Mitä seksuaali-identiteettejä käsittelevissä keskusteluissa tapahtuu? Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Raija-Leena Punamäki & Tuula Tamminen, (toim.): Kulttuuri lapsen kasvattajana. WSOY, Helsinki, 266–279.

Salonen, Marko 2007: Explicit Hetero Identity on Internet Forums. In José Santaemilia & Patricia Bou & Sergio Maruenda & Gora Zaragoza (eds.) International Perspectives on Gender and Language. Universitat de València, Valencia, 199–214.

BOOKS

Lahikainen, Anja Riitta, Eero Suoninen, Irmeli Järventie & Salonen, Marko (toim.) 2012: Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino, Tampere.

Oksanen, Atte & Marko Salonen (toim.) 2011:Toiminnallisia loukkuja: hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere.

Salonen, Marko 2005: Hiljainen heteroseksuaalisuus? Nuoret, suojaikäraja ja itsemäärääminen. Tampere University Press. Tampere.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.10.2016 21.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti