Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Matti Hyvärinen

Tutkimusjohtaja (10%)

Puhelin: 040-822 4045

Huone: Linna 5051

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Keskeinen kiinnostuksen kohteeni on kertomuksen teoria ja tutkimus. Pitkäaikaisessa hankkeessani tutkin kertomuksen käsitehistoriaa, sitä miten kertomuksen käsite on muuntunut ja eriytynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Osana tätä työtä olen viime vuosina kirjoittanut kansainvälisiä kerronnallisen käänteen historioita uusiksi. Oma tavoitteeni tässä työssä on ollut saattaa kirjallisuuden tutkijat ja sosiaalitieteilijät todelliseen vuorovaikutukseen kertomuksen teorian kehittelyssä. Kertomuksen sosiaaliset lajit, genret, ovat olleet viimeisin kiinnostuksen kohteeni. Kertomusten analyysissä olen kehittänyt ja opettanut odotusanalyysiksi kutsumaani suullisten kertomusten lukutapaa. Toimin myös Kertonet (kertomuksen tutkimus) -verkoston vetäjänä. Tällä hetkellä johdan Suomen Akatemia big data -hanketta "Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä (2017-21).

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Kertomuksen tutkimus, kertomuksen käsitehistoria, odotusanalyysi, kertomuksen sosiaaliset lajit, haastattelu ja sen analyysi

Julkaisuja:

Hyvärinen, M., Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.) (2017) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino.

Hyvärinen, M. (2017) Haastattelun maailma. Teoksessa Hyvärinen, M., Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim.) (2017) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino, s. 1–45.

Hyvärinen, M. (2017) Kertomushaastattelu. Teoksessa Hyvärinen, M., Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim.) (2017) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino, s. 174–192.

Hyvärinen, M. (2017) Life meets narrative. In Schiff, Brian, A. Elizabeth McKim, & Sylvie Patron (Eds) Life and Narrative. Oxford UP, pp. ix–xxv.

Hyvärinen, M. (2017) Narrative and sociology. Narrative works 6:1, 38–62.

Matti Hyvärinen. (2016) The Prospect of Socionarratology. Teoksessa Jessica Homberg-Schramm, Anna Rasokat, Felicitas Schweiker (toim.) Narratives at the Beginning of the 3rd Millenium. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 1–20.

Hyvärinen, M. (2015). Analyzing Narrative Genres. In A. De Fina & A. Georgakopoulou (Eds.), The Handbook of Narrative Analysis (pp.178–193). Chichester: Wiley Blackwell.

Hyvärinen, M. (2015). Mind Reading, Mind Guessing, or Mental State Attribution? The Puzzle of John Burnside’s A Summer of Drowning. In M. Hatavara, M. Hyvärinen, M. Mäkelä & F. Mäyrä (Eds.). Narrative Theory, Literature and New Media. Narrative Minds and Virtual Worlds (pp. 223–239). New York: Routledge.

Hatavara, M., Hyvärinen, M., Mäkelä, M., & Mäyrä, F. (Eds) (2015). Narrative Theory, Literature and New Media. Narrative Minds and Virtual Worlds. New York: Routledge.

Hyvärinen, M. (2015). Hajoavalla rannalla. Ian McEwanin Rannalla-romaani ja monitieteinen tutkimus.[On the breaking-up beach. Ian McEwan’s On Chesil Beach in interdisciplinary research]. In M.Hyvärinen, E.Oinonen & T. Saari (Eds.) Hajoava perhe. Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä (pp. 9-30). Tampere: Vastapaino.

Hyvärinen, M. (2015). Rajaton riita, rajatut mielet. [Boundless quarrel, bounded minds]  In M.Hyvärinen, E.Oinonen & T. Saari (Eds.) Hajoava perhe. Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä (pp. 262–289). Tampere: Vastapaino.

Hyvärinen, M. (2014). Muisti, kertomus ja kerronnallisuus. [Memory, narrative, and narrativity]. In Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo and Jaana Virta (eds.) Muisti [Memory]. Tampere: Tampere University Press, 31–41. (Acta Philosophica Tamperensis 6).

Hyvärinen Matti. (2013). Travelling metaphors, transforming concepts. Teoksessa Hyvärinen Matti, Hatavara Mari, Hydén Lars-Christer (toim.) The Travelling Concepts of Narrative. Amsterdam: John Benjamins, 13-41. (Studies in Narrative (SiN) 18).

Hyvärinen Matti. (2012). "Against Narrativity" Reconsidered. Teoksessa Rossholm Göran, Johansson Christer (eds) (toim.) Disputable Core Concepts of Narrative Theory. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 327-346.

Hyvärinen Matti. (2012). Prototypes, Genres, and Concepts : Travelling with Narratives. Narrative Works : Issues, Investigations, & Interventions 2 (1), 10-32.

Hyvärinen Matti. (2012). Resistance to Plot and Uneven Narrativity : A Journey from "A Boring Story" to The Rings of Saturn. Teoksessa Lehtimäki Markku, Karttunen Laura, Mäkelä Maria (toim.) Narrative, Interrupted. The plotless, the disturbing and the trivial in literature. Berlin: De Gruyter, 24-41.

Hyvärinen Matti. (2010). Revisiting the Narrative Turns. Life Writing 7 (1), 69-82.

Hyvärinen M, Hydén LC, Saarenheimo M, Tamboukou M. (2010). Beyond Narrative Coherence: An Introduction. Teoksessa Hyvärinen M, Hydén LC, Saarenheimo M, Tamboukou M (toim.) Beyond Narrative Coherence. Amsterdam: John Benjamins, 1-15. (Studies in Narrative 11).

Hyvärinen M. (2008). Analysing Narratives and Storytelling. Teoksessa Pertti Alasuutari, Leonard Bickman, Julia Brannen (toim.) The SAGE Handbook of Social Research Methods. Los Angeles: Sage, 447–460.

Hyvärinen M. (2008). Too much terror? J. M. Coetzee's Elizabeth Costello and the circulation of trauma. Teoksessa Hyvärinen Matti, Muszynski Lisa (toim.) Terror and the Arts: Artistic, Literary, and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. New York: Palgrave, 129-144.

Hyvärinen M. (2008). Friendship, care, and politics: Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go. Redescriptions 12, 202-223.

Hyvärinen M. (2008). "Life as Narrative" Revisited. Partial Answers 6 (2), 261-277.

Hyvärinen, Matti. (2006). Acting, Thinking, and Telling: Anna Blume's Dilemma in Paul Auster's In the Country of Last Things. Partial Answers 4 (2006) (2), 59-77.

Hyvärinen, Matti. (2006). Life as Sequence and Narrative: Hayden White Mets Paul Auster. Teoksessa Korhonen, Kuisma (toim.) Tropes for the Past. Amsterdam: Rodopi, 83-94.

Hyvärinen, Matti. (2006). Towards a Conceptual History of Narrative. Teoksessa Hyvärinen, Matti;Korhonen Anu & Mykkänen Juri (toim.) The Travelling Concept of Narrative. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, 20-41. (Collegium).

Hyvärinen Matti. (2012). Kertomuksen sosiaaliset lajit. Teoksessa Heikkinen Vesa et al (toim.) Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 392-410. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 169).

Hyvärinen Matti. (2010). Eletty kertomus ja luonnollinen narratologia. Teoksessa Mari Hatavara, Lehtimäki Markku, Pekka Tammi (toim.) Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Helsinki: Gaudeamus, 131-157.

Hyvärinen Matti. (2007). Kertomus ja kertomuksen rajat. Puhe ja kieli 27 (3), 127-140.

Hyvärinen Mati. (2006). Liian paljon terroria? J.M.Coetzeen Elizabeth Costello ja lukuohjeita hätäistä poliittista luentaa vastaan. Politiikka XLVII(2006) (4), 238-249.

Hyvärinen Matti. (2004). Eletty ja kerrottu kertomus. Sosiologia 2004 (4), 297-309.

Hyvärinen Matti. (2004). Seitsemän veljeksen pidätelty kansakunta. Kulttuurin tutkimus 21 (2004) (2), 5-20.

Julkaisematon, lievästi vanhentunut aineisto Kertomuksen tutkimus

Julkaisuluettelo

Julkaisut SoleCRIS-tietokannassa.

 
Ylläpito: Matti.k.hyvarinen@uta.fi
Muutettu: 30.8.2017 11.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti