Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Minna Leinonen

Minna Leinonen

tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 6141
Sähköposti: Minna.Leinonen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5092

Vastaanotto:Sopimuksen mukaan

Research interests:

Gender in working life and in interaction, gender in the military, action research, gender equality, intersectionality

Recent publications:

Leinonen, Minna & Heiskanen, Tuula (2011): Työkonferenssin soveltaminen sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Teoksessa Eteläpelto, Anneli; Heiskanen, Tuula & Collin, Kaija (toim.): Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 49, Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Helsinki. 246-275.

Leinonen, Minna (2012): Challenging and reinforcing gender boundaries at work. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal. Vol. 31 (7). 633-645.

Leinonen, Minna; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Ylöstalo, Hanna & Heiskanen, Tuula (2012): Feministinen toimintatutkimus ja tutkijan rooli. Naistutkimus 25:4, 5-15.

Leinonen, Minna; Nikkanen, Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2012): Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa - Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin. Työraportteja 88/2012, Työelämän tutkimuskeskus, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Leinonen, Minna; Nikkanen, Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2013): Kielteinen kohtelu palvelusajan kokemisen muovaajana. Teoksessa Mäkinen, Juha (toim.): Asevelvollisuuden tulevaisuus. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 208-221.

Other publications listed in SoleCris: https://solecris.uta.fi/crisyp/disp/40_/fi/cr_haku/tab/tab/sea

Current projects:

Challenges of Intersectionality for Equality in Organizations (2010-2014, Academy of Finland).

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 3.1.2014 8.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti