Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

nikunen 140915 JR 02.jpg

Minna Nikunen

Yliopistotutkija, YTT, dosentti

Senior Researcher

Erityiset tutkimus- ja opetusalat: sukupuoli ja työ, nuoret aikuiset, ruumiillisuus, etnometodologia, kategoria-analyysi, sukupuolistunut väkivalta, yliopistotyö

Key words: young adults, working life, employability, gender. social class, social marginalization

Julkaisuja/selected publications

Nikunen, Korvajärvi ja Koivunen (forthcoming 2018): Separated by common methods? Researchers and journalists doing expertise. Qualitative Research. 

Nikunen, Minna 2017: Young people, future hopes  and concerns in Finland and the European Union: classed and gendered expectations in policy documents. Journal of Youth Studies, 20:6, 661-676. Open access: Tampub

Nikunen, Minna 2016: Liikkuvuus nuorten työmarkkinoiden pääomana  [Young people and geographical mobility as labour market capital]. Teoksessa Ruumillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa, toim. Parviainen, Kinnunen ja Kortelainen. Tampere: Vastapaino.

Nikunen, Minna 2014: The ‘entrepreneurial’ university, family and gender: changes and demands faced by fixed-term workers. Gender and Education 26:2.

Nikunen, Minna 2013: Gendered Identities at the ‘Entrepreneurial’ University and Work/Family Balance. Teoksessa Kristina Binner, Bettina Kubicek, Anja Rozwandowicz, Lena Weber (toim.): Die unternehmerische Hochschule aus der Perspektive der Geschlechterforschung. Zwischen Aufbruch und Beharrung. Münster: Westfälisches Dampfboot, 152–170.

Nikunen, Minna 2013: Nuoret liikkuvat, eliitit kannustavat [Mobile youth – encouraged by the elites]. Teoksessa Liikkuva maailma. Liike, raja, tieto, toim. Mikko Lehtonen. Tampere: Vastapaino.

Nikunen, Minna (2013): Affektiivinen opetustyö yliopistolla. Pätkätyöläisten kokemuksiaNaistutkimus-Kvinnoforskning 26:4, 17–29.

Nikunen, Minna 2006: Parenthood in Murder-suicide News. Idealised Fathers and Murderous Moms. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 7:2 , p164-184, 21p.

Nikunen, Minna 2011: Murder-Suicide in the News – doing the routine and the drama. European Journal of Cultural Studies 14, 1, 81–101.

Nikunen, Minna 2012: Changing university work, freedom, flexibility and family. Studies in Higher Education 37:6, 713-730.

Nikunen, Minna 2012: Individualization and identity work: Coping with the ‘entrepreneurial’ university. In Sakari Ahola & David Hoffman (eds.): Higher Education Research in Finland – Emerging Structures and Contemporary Issues. Third Yearbook of Higher Education Research. Consortium of Higher Education Researchers in Finland (CHERIF).

Nikunen, Minna 2012: Työ, perhe ja sukupuolten tasa-arvo: tapaus yliopisto. Teoksessa Pari Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Nikunen, Minna 2005: Surman jälkeen itsemurha. Kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa. Tampere University Press, Tampere. 380 p.

Hankkeita/projects:

Jako kahteen? Nuoret, työ ja tulevaisuus (Koneen säätiö) / Diviision into two? Young adults, future and work (Kone Foundation). PI Päivi Korvajärvi.

 
Ptalo E 12
Ylläpito: minna.nikunen@uta.fi
Muutettu: 7.6.2018 13.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti