Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Nelli Hankonen

Nelli Hankonen

Akatemiatutkija, dosentti, VTT

(Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori, työstävapautus 31.8.2020 asti)

Vastaanotto:

Sopimuksen mukaan.

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

  • Psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja hyvinvointia edistävät interventiot
  • Käyttäytymisen muutos
  • Näyttöön perustuva interventiosuunnittelu ja arviointi
  • Interventiotutkimusten metodologia: vaikuttavuus- ja prosessievaluaatio kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin
  • Motivaatio ja itsesäätely, tottumusten muodostaminen
  • Käyttätymismuutostekniikat ja käyttäytymismuutos-interventioiden toimintamekanismit

Valikoituja julkaisuja:

Hankonen Nelli, Heino Matti T. J., Hynynen Sini-Tuuli, Laine Hanna, Araújo-Soares Vera, Sniehotta Falko, Vasankari Tommi , Sund Reijo, Haukkala Ari. (2017). Randomised controlled feasibility study of a school-based multi-level intervention to increase physical activity and decrease sedentary behaviour among vocational school students. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Hankonen Nelli, Heino Matti TJ, Kujala Emilia, Hynynen Sini-Tuuli, Absetz Pilvikki, Araujo-Soares Vera, Borodulin Katja, Haukkala Ari. (2017). What explains the socioeconomic status gap in activity? Educational differences in determinants of physical activity and screentime. BMC Public Health 17 (1), 144.

Hankonen, N., Heino, M., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F.F., Sund, R., Vasankari, T., Absetz, P., Borodulin, K., Uutela, A., Lintunen, T., Haukkala, A. (2016) “Let’s Move It” – a school-based multilevel intervention to increase physical activity and reduce sedentary behaviour among older adolescents in vocational secondary schools: Study protocol for a cluster-randomized trial. BMC Public Health 16 (1), 451.

Stenius, M., Haukkala, A., Hankonen, N., & Ravaja, N. What motivates experts to share? (2016) A prospective test of the model of knowledge-sharing motivation. Human Resource Management.

Nurmi, J., Hagger, M., Haukkala, A., Araújo-Soares, V. & Hankonen, N. (2016) Relations Between Autonomous Motivation and Leisure-Time Physical Activity Participation: The Mediating Role of Self-Regulation Techniques. Journal of Sport and Exercise Psychology.

Laine, H., Araujo-Soares, V., Haukkala, A. & Hankonen, N. (2016). Acceptability of Strategies to Reduce Student Sitting: A Mixed-Methods Study With College Teachers. Health Promotion Practice.

Hagger M.S., Luszczynska A., de Wit J., Benyamini Y., Burkert S., Chamberland P., Chater A., Dombrowski S., van Dongen A., French D.P., Gauchet A., Hankonen N.,..., Oettingen G., Sheeran P., Gollwitzer P.M. (in press) Planning and Implementation Intention Interventions in Health Psychology: Consensus Statement and Recommendations. Psychology & Health.

Stenius, M., Hankonen, N., Haukkala, A., Ravaja, N. (2015). Understanding knowledge sharing in a work context by applying a belief elicitation study. Journal of Knowledge Management 19, 3.

Hankonen, N., Sutton, S., Prevost, T., Simmons, R., Griffin, S., Kinmonth, A., Hardeman, W. (2015) Which behaviour change techniques are associated with changes in physical activity, diet and BMI in people with recently diagnosed diabetes? Annals of Behavioral Medicine, 49, 7-17.

Hankonen, N., Kinnunen, M., Absetz, P. & Jallinoja, P. (2014). Why do people high in self-control eat more healthily? Social cognitions as mediators. Annals of Behavioral Medicine 47(2), 242-8.

Liimakka, S., Jallinoja, P. & Hankonen, N. (2013) Liikutaan ja/vai hengaillaan? Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten liikuntasuhde osana elämänkokonaisuutta. [Being physically active and/or hanging out? Physical activity relationship of students of a vocational schools] Liikunta & Tiede 50(6), 32-39.

Hankonen, N., Absetz, P., Kinnunen, M., Haukkala, A. & Jallinoja, P. (2013). Toward identifying a broader range of social cognitive determinants of dietary intentions and behaviour. Applied Psychology: Health and Well-Being 5(1), 118-35.

Hankonen, N. (2012). Mitä sosiaalipsykologia voisi olla? Sosiaalipsykologia vaikuttamisen tieteenä, vaikuttajana yhteiskunnassa. [Social psychology as a science of influence, an influence in society]. In Lahikainen A.-L., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (eds.) Sosiaalipsykologian sukupolvet [Generations of social psychology], pp. 243-260. Tampere: Vastapaino.

Absetz, P. & Hankonen, N. (2011). Elämäntapamuutoksen tukeminen terveydenhuollossa: vaikuttavuus ja keinot [Supporting lifestyle change in health care settings: effectiveness and strategies] Duodecim 127 (21), 2265-72

Hankonen, N., Vollmann, M., Renner, B., & Absetz, P. (2010). What is setting the stage for abdominal obesity reduction? A comparison between personality and health-related social cognitions. Journal of Behavioral Medicine 33(5), 415-422.

Hankonen, N., Absetz, P., Haukkala, A., & Uutela, A. (2009). Socioeconomic status and psychosocial mechanisms of lifestyle change in a type 2 diabetes prevention trial. Annals of Behavioral Medicine, 38(2), 160-165. 

Absetz, P., Oldenburg, B., Hankonen, N., Valve, R., Heinonen, H., Nissinen, A., Fogelholm, M., Talja, M., & Uutela, A. (2009). Type 2 diabetes prevention in the "real world": Three-year results of the GOAL Implementation Trial. Diabetes Care. 32 (8), 1418-1420.

Absetz, P., Yoshida, S., Hankonen, N., & Valve, R. (2008). Ryhmänohjaajan roolin ja käsitysten yhteys ohjattavien onnistumiseen elintapamuutoksessa [The relationship between the role and beliefs of the group facilitator and participants’ success in lifestyle change]. Hoitotiede, 5, 248-257.

Hankonen, N., Ristolainen, H., & Lehtinen, V. (2007). Sosiaalipsykologisia lähestymistapoja verkkovuorovaikutukseen [Social psychological approaches to web-based interaction] Psykologia 42 (4), 276–288.

Lisätietoja:

http://hankonen.socialpsychology.org/
https://www.researchgate.net/profile/Nelli_Hankonen

 

Hankkeita (Principal Investigator):

Physical activity and sedentary lifestyle among adolescents in vocational schools: A behaviour change intervention trial (2012-2015).
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit), Sosiaali- ja terveysministeriö (Terveyden edistämisen määräraha)

Health behaviour change: Identifying determinants and building base for intervention research (2012-13).
Rahoitus: Säätiöiden post doc -pooli, Koneen säätiö

Ammattiin opiskelevia nuoria aktivoimassa: Let's Move It -liikunnanedistämisohjelman arviointi klusterisatunnaistetussa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa (2015-17).
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit)

Understanding the process of behaviour change: Evaluating psychosocial mechanisms of change in interventions to promote well-being. Academy Research Fellow Project (2015-20).
Rahoitus: Suomen Akatemia

Self-determined motivation for work and health: investigating fluctuations and identifying strategies for motivational self-management (2016-2020). Academy Research Project.
Rahoitus: Suomen Akatemia

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.3.2017 21.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti