Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Olli Pyyhtinen

Olli Pyyhtinen

apulaisprofessori (new social research)

Puhelin: 050 318 7311
Sähköposti: Olli.Pyyhtinen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5060

Vastaanotto: Erikseen sovittavissa. Ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse

Siirryin Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön Tampereen yliopistoon elokuussa 2014 toimittuani sitä ennen tutkijana Turun yliopiston tutkijakollegiumissa (TIAS) sekä sosiologian yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Toimin Tampereelle siirryttyäni määräaikaisena sosiologian professorina, kunnes keväällä 2017 aloitin sosiologian apulaisprofessorina (tenure track) New Social Research -ohjelmassa. Tähänastinen tutkimustyöni on liittynyt suurelta osin klassiseen sosiologiaan, mutta olen yhtäältä myös kiinnostunut sosiologian tulevaisuudesta ja sosiologisen mielikuvituksen uudistamisesta. Tutkimusintressini liittyvät pääosin sosiologiseen teoriaan, filosofiaan, taiteen sosiologiaan, tieteen- ja teknologiantutkimukseen sekä taloussosiologiaan ja käsittelevät sellaisia teemoja kuin kysymys sosiaalisesta, filosofinen sosiologia, yhdessä oleminen, materiaalisuus, lahja ja jäte. Tällä hetkellä tutkin empiirisesti jätteen moraalitaloutta (osittain yhteistyössä prof. Turo-Kimmo Lehtosen kanssa). Hankkeessa olen kiinnostunut jäteaineksen, arvon ja etiikan kytköksistä. Toimin myös Sosiologia-lehden (http://www.sosiologia.fi/) päätoimittajana (2016-2017).

Viimeaikaisia julkaisuja:

Kirjat:

 • Pyyhtinen, O. (ilmestyy lokakuussa 2017) The Simmelian Legacy: A Science of Relations. Palgrave Macmillan.
 • Kemple, T. & Pyyhtinen, O. (toim.) (2016) The Anthem Companion to Georg Simmel. Anthem Press.
 • Pyyhtinen, O. (2015; uusi painos 2016 Springer) More-than-Human Sociology: A New Sociological Imagination. Palgrave Macmillan.
 • Veijola, S.; Germann Molz, J.; Pyyhtinen, O.; Höckert, E. & Grit, A. (2014) Disruptive Tourism and its Untidy Guests: Alternative Ontologies for Future Hospitaltities. Palgrave Macmillan.
 • Pyyhtinen, O. (2014; pokkaripainos 2016, Routledge) The Gift and its Paradoxes: Beyond Mauss. Ashgate.
 • Pyyhtinen, O. (2010) Simmel and 'the Social'. Palgrave Macmillan.
 • Pyyhtinen, O. (2009) Bringing the Social Alive. Essays on Georg Simmel's Social Theory. Annales Universitatis Turkuensis B 316. Turun yliopisto, Turku. [PhD thesis]

Artikkelit:

 • Pyyhtinen, O. (tulossa 2018) Triangular Relations: Michel Serres on Parasites, Angels, Quasi-Objects, and the Virtual. Teoksessa F. Depelteau (ed) Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan: Basingstoke and New York.
 • Pyyhtinen, O. & Joronen, M. (hyväksytty julkaistavaksi) Simmel und Heidegger über den Sinn des Lebens. Teoksessa Tasheva & Weiss (toim.) Die Existenzialanalytik Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen und soziologischen Bezügen. Mohr Siebeck.
 • Pyyhtinen, O. (2017) Matters of Scale: Sociology in and for a Complex World. Canadian Review of Sociology, 54(3): 297–308. (Erikoisnumerossa ‘The Relevance of Sociology’, ed. F. Depelteau).
 • Frade, C. & Pyyhtinen, O. (2017) Weber/Simmel Antagonisms: A Philosophical & Political Stance – A Dialogue in Three Acts. Journal of Classical Sociology 17(2): 87-100.
 • Pyyhtinen, O (2016) The Real as Relations: Simmel as a Pioneer of Relational Sociology. Teoksessa Kemple & Pyyhtinen (toim..) The Anthem Companion to Georg Simmel. Anthem Press, 101-120.
 • Gronow, J. & Pyyhtinen, O. (2016) Georg Simmel. Oxford Bibliographies.
 • Pyyhtinen, O. (2015) Tervetuloa, vieras: Muukalaisuus, rajat ja vieraanvaraisuuden etiikka. Esitys 31(4): 6-11.
 • Lehtonen, T.-K. & Pyyhtinen, O. (2015) Roskisdyykkauksen objektit ja elämänmuodon rajat. Niin & näin 2/2015: 33-37.
 • Pyyhtinen, O. (2015) Sosiologia ilman yhteiskuntaa? Latourin sosiaaliteoria. Teoksessa Kauppinen & Pyykkönen (toim.) 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Gaudeamus.
 • Pyyhtinen, O. & Lehtonen, T.-K. (2015) Michel Serres ja yhteisön logiikat. Teoksessa Kauppinen & Pyykkönen (toim.) 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Gaudeamus
 • Pyyhtinen, O. (2015) Triadi (Michel Serres). Teoksessa Eriksson (toim.) Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Gaudeamus.
 • Kullman, K. & Pyyhtinen, O. (2015) Toimijaverkosto. Teoksessa Eriksson (toim.) Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Gaudeamus.
 • Pyyhtinen, O. & Tamminen, S. (2014) Tuleminen vailla toistoa: A. N. Whiteheadin prosessiontologia. Tiede & edistys, 39(2): 103-127.
 • Pyyhtinen, O. (2013) Tosiasioiden aineellinen luominen. Taideteosten aitouden tutkimuksesta. Sosiologia, 50(3): 222-238.
 • Valkonen, J.; Lehtonen, T.-K. & Pyyhtinen, O. (2013) Sosiologista materiaalioppia. Sosiologia, 50(3) 217-221. [Editorial for a special issue on Materiality.]
 • Pyyhtinen, O. (2012) 'Life, Death and Individuation: Simmel on the Problem of Life Itself'. Theory, Culture & Society. (29(7/8): 78-100.
 • Pyyhtinen, O. (2012) 'Kollektiivinen luovuus ja taiteen tuotanto näyttelyinstituutiossa'. Tiede & edistys, 37(2): 96-116.
 • Pyyhtinen, O. & Tamminen, S. (2011) 'We have never been only human: Foucault and Latour on the question of the anthropos'. Anthropological Theory, 11(2): 135-152.
 • Pyyhtinen, O. (2011) Bivalent of trivalent sociologik: Georg Simmel. Käänt. Lennart E. H. Räterlinck. Teoksessa Wide, Abrahamsson & Palm. (toim.) Sociologik. Tio essäer om socialitetet och tänkandet. Santérus: Stockholm, 243-271.
 • Pyyhtinen, O. (2010) From Metaphysics as Dogma to Metaphysics as Life: Georg Simmel as a Process Philosopher. Process Studies vol 38.2 Fall-Winter, 253-278.
 • Pyyhtinen, O. (2009): Simmelin raha. Teoksessa Kallinen & Ruckenstein (toim.): Rahan kulttuuri - antropologisia näkökulmia. Antropologian vuosikirja. SKS, Helsinki, 58-69.
 • Pyyhtinen, O. (2009) Being-with: Georg Simmel's Sociology of Association. Theory, Culture & Society 26(5): 108-128.
 • Pyyhtinen, O. (2009): Back to the Things Themselves: On Simmelian Objects. Teoksessa Cooper, King & Rettie (toim.): Sociological Objects: The Reconfiguration of Social Theory. Aldershot etc.: Ashgate, 43-58.

 Muita julkaisuja

 • Kemple, T. & Pyyhtinen, O. (2016) Editors' Introduction. Teoksessa Kemple & Pyyhtinen (toim.) The Anthem Companion to Georg Simmel. Anthem Press, 1-11.
 • Välipohdinta kirjallisesta kanssakäymisestä. (Georg Simmelin tekstin "Exkurs über den schriftlichen Verkehr suomennos.) Niin & näin 2/2016, 67-68.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.9.2017 14.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti