Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pasi Pyöriä, YTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori 

Senior lecturer (sociology)

Appointment: Contact by e-mail: pasi.pyoria @ tuni.fi (my office is located in the Linna building, room 5054)

Research and teaching acitivities:

SoleCris / ResearchGate / Google Scholar / LinkedIn

pasipyöriä.jpg

Books:

Pyöriä, Pasi toim. (2017) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus. Lehdistötiedote. Keskustelua kirjasta Työelämän tutkimus -lehdessä.

Pyöriä, Pasi toim. (2012) Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Pyöriä, Pasi (2006) Understanding Work in the Age of Information: Finland in Focus. Tampere: Tampere University Press (Doctoral dissertation). Väitöstiedote.

Pyöriä, Pasi & Melin, Harri & Blom, Raimo (2005) Knowledge Workers in the Information Society: Evidence from Finland. Tampere: Tampere University Press. Reviewed in Work and Occupations.

Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2001) Tietotyö ja työelämän muutos: Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus. Tutkimusaineisto FSD1177.

Selected articles:

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2019) Precarious Work and the Risk of Receiving a Disability Pension. Scandinavian Journal of Public Health 47(3): 293–300.

Peutere, Laura & Ojala, Satu & Lipiäinen, Liudmila & Järvinen, Katri-Maria & Saari, Tiina & Pyöriä, Pasi (2019) Relational Justice, Economic Fluctuations, and Long-term Sickness Absence: A Multi-cohort Study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 45(4): 413–420.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2018) Mobile Knowledge Workers and Traditional Mobile Workers: Assessing the Prevalence of Multi-locational Work in Europe. Acta Sociologica 61(4): 402–418.

Pyöriä, Pasi (2018) Telework. In Warney Barf (Ed.) The SAGE Encyclopedia of the Internet. Thousand Oaks: Sage, 848–854.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Nätti, Jouko (2018) Palkkatyön laatu 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Torsten Michelsen & Kari Reijula & Leena Ala-Mursula & Kimmo Räsänen & Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 73–86.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Saari, Tiina & Järvinen, Katri-Maria (2017) The Millennial Generation: A New Breed of Labour? SAGE Open 7(1): 1–14.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2016) Vakautta vai epävarmuutta? Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 27–49.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2016) Precarious Work and Intrinsic Job Quality: Evidence from Finland, 1984–2013. The Economic and Labour Relations Review 27(3): 349–367. (Special issue on Rethinking Precariousness and Flexibility).

Pyöriä, Pasi & Saari, Tiina & Ojala, Satu (2016) Kokoaikainen kotietätyö – yleisyys, työn organisointi ja tuloksellisuus sekä työyhteisön vastavuoroisuus. Työelämän tutkimus 14(2): 185–203.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2016) Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään? Yhteiskuntapolitiikka 81(1): 31–42.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2016) Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Sosiologia 53(1): 45–63.

Saari, Tiina & Pyöriä, Pasi (2015) Causes and Preconditions for Organisational Commitment in Knowledge Work – A Comparison of Two Expert Organizations. International Journal of Work Innovation 1(3): 271–286.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Nätti, Jouko (2015) Ansiotyötä ajasta ja paikasta riippumatta? Teoksessa Anu-Hanna Anttila & Timo Anttila & Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 61–72.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2015) Working around the Clock? The Time and Location of Paid Work in Finland, 1979–2010. Electronic International Journal of Time Use Research 12(1): 73–96.

Koivumäki, Jaakko & Pyöriä, Pasi (2013) Trust in Management under Post-bureaucratic Conditions: The Case of Finnish Civil Servants. International Journal of Organizations 7(11): 111–130.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2013) Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi Eurooppalaisessa vertailussa. Työpoliittinen Aikakauskirja 56(1): 53–64.

Pyöriä, Pasi (2011) Managing Telework: Risks, Fears and Rules. Management Research Review 34(4): 386–399.

Nätti, Jouko & Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Anttila, Timo (2010) Suomalaisten palkansaajien kotona työskentely ja työssä liikkuminen. Alue ja Ympäristö 39(2): 53–60.

Pyöriä, Pasi (2009) Virtual Collaboration in Knowledge Work: From Vision to Reality. Team Performance Management 15(7-8): 366–381.

Pyöriä, Pasi (2007) Informal Organizational Culture: The Foundation of Knowledge Workers’ Performance. Journal of Knowledge Management 11(3): 16–30.

Pyöriä, Pasi (2005) The Concept of Knowledge Work Revisited. Journal of Knowledge Management 9(3): 116–127.

Pyöriä, Pasi (2005) Information Technology, Human Relations and Knowledge Work Teams. Team Performance Management 11(3-4): 104–112.

Pyöriä, Pasi (2003) Knowledge Work in Distributed Environments: Issues and Illusions. New Technology, Work and Employment 18(3): 166–180.

Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2002) Social Contradictions in Informational Capitalism: The Case of Finnish Wage Earners and Their Labor Market Situation. The Information Society 18(5): 333–343.

Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2001) Tietotyön lumo ja realiteetit. Yhteiskuntapolitiikka 65(5): 422–433.

Research projects:

Fragmented Work Careers? (The Finnish Work Environment Fund 2018–2020 / Project team leader: Satu Ojala)

The Future of Work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models (The Nordic Council of Ministers 2017–2020 / Co-ordinated by Fafo, Norway)

FlexLife – Temporal Flexibility of Work and its Impact on Later Work and Family Life (The Academy of Finland 2014–2018 / Project team leader: Jouko Nätti)

Economic Crises, Well-being at Work and Work Careers (The Finnish Work Environment Fund 2015–2017 / Project team leader: Pasi Pyöriä)

SPACE – Spatial Dispersion of Paid Work (The Academy of Finland 2010–2013 / Project team leader: Jouko Nätti)

Flexible Work Arrangements in Knowledge-intensive Work (Personal post-doctoral research project by the Academy of Finland 2010–2012)

SOWK – Succesful Organizations and Employee Well-being in Knowledge-intensive Work (WORK-programme by the Academy of Finland 2008–2011 / Project team leader: Harri Melin)

Knowledge Work and Change in Work Organizations (The Academy of Finland 2003–2006 / Project team leader: Harri Melin)

Knowledge Work and Globalization (The Academy of Finland 2000–2002 / Project team leader: Harri Melin)

Information Society, Knowledge Work and New Social Divisions (The Finnish Work Environment Fund 1999–2000 / Project team leader: Harri Melin)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.9.2019 15.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti