Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Paula Rauhala

tohtoriopiskelija

Puhelin: 050 318 6232
Sähköposti: Paula.Rauhala@uta.fi
Työhuone: PINNI B4145

Vastaanotto:

Erityiset tutkimus- ja opetusalat

Neue Marx-lektüre, poliittisen taloustieteen historia

Julkaisuja:

Rauhala, Paula 2016, "Laskennallisuuden turmelema lupaus. Velan ja rahan vastahistoria (David Graeber, Debt, the First 5,000 Years)", niin & näin 1/2016.

Rauhala, Paula 2015, ”Työn kaksoisluonne Pääoman toisessa osassa”, Marxin Pääoman ajankohtaisuus, toim. Yrjö Hakanen, TA-Tieto.

Rauhala, Paula 2014, "Autonomit ja arvoteoria", Poliittinen talous 2:1, 86-97. 

Oittinen, Vesa & Rauhala, Paula 2014, ”Evald Ilyenkov’s Dialectics of Abstract and Concrete and the Recent Value-Form Debate”. Teoksessa Levant, Alex & Oittinen, Vesa (toim.), Dialectics of the Ideal: Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism. Leiden: Brill, s.165–182.

Rauhala, Paula 2013, ”Tietotyö ja arvo”, Kulttuurivihkot, 2/2013, s. 59–65.

Rauhala, Paula 2012, “Абстрактное понимание «абстрактного труда»: Монетарная теория стоимости Михаэля Хейнриха в свете диалектики абстрактного и конкретного Эвальда Ильенкова”, teoksessa: E. V. Il'enkov: ideal'noe, myshlenie, soznanies, Dialektika i kul'tura, Sovremennaja Gumanitarjana Akademija: Moskva, s. 365–376. Englannista venäjäksi kääntänyt Andrei Maidanski.

Käännökset:

Musto, Marcello 2014, ”Mies paikallaan. Marx Internationaalin aikana”. Käsikirjoituksesta suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3/2014, s. 81–90.

Altvater, Elmar 2014, ”Huomio! Marx tulee taas”. Lyhentäen suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3/2014, s. 43–47.

Haastattelut:

Rauhala, Paula 2014, ”Työn työläs käsite. Michael Heinrichin haastattelu.” niin & näin 3/2014, s. 49–53.

Belt, Jaakko, Rauhala, Paula & Tuusvuori, Jarkko S. 2014, ”Ravintoa kuvittelu- ja toimintakyvylle. Marx-kysymyksiä Tuomas Nevanlinnalle”. niin & näin 3/2014, s. 35–41.

Kirja-arviot:

Oittinen, Vesa & Rauhala, Paula 2016, "Marx, Engels ja Pääoman III osa", Tiede & edistys 1/2016, s. 84-89.

Rauhala, Paula 2012, ”Olisipa marxismi jo mennyttä”. Kritiikki, s. 104–106. Arvio Terry Eagletonin kirjasta, Miksi Marx oli oikeassa, (Like 2012).

Pro gradu:

"Ei-substantiaalinen substanssi: Michael Heinrichin tulkinta abstraktin työn käsitteestä Marxin Pääomassa". Ohjaajat professori Vesa Oittinen ja professori Matti Sintonen. Tarkastaja professori Gabriel Sandu. 8.1.2013.

Hankkeita:

 
PINNI B 4145
Ylläpito: paula.rauhala@uta.fi
Muutettu: 21.8.2016 12.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti