Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Paula Rauhala

tohtoriopiskelija

Puhelin: 050 318 6232
Sähköposti: Paula.Rauhala@uta.fi

Vastaanotto:

Erityiset tutkimus- ja opetusalat

poliittisen taloustieteen historia, Marxin Pääoma, länsisaksalainen 1968 opiskelijaliike, DDR-filosofia

Julkaisuja:

(Tulossa) Rauhala, Paula & Jussi Silvonen 2018, “Finland”. Teoksessa Musto, Marcello & Amini, Babak (toim.), The Routledge Handbook of Marx's 'Capital': A Global History of Translation, Dissemination and Reception, Routledge.

Rauhala, Paula 2016, "Laskennallisuuden turmelema lupaus. Velan ja rahan vastahistoria (David Graeber, Debt, the First 5,000 Years)", niin & näin 1/2016.

Rauhala, Paula 2015, ”Työn kaksoisluonne Pääoman toisessa osassa”, Marxin Pääoman ajankohtaisuus, toim. Yrjö Hakanen, TA-Tieto.

Rauhala, Paula 2014, "Autonomit ja arvoteoria", Poliittinen talous 2:1, 86-97. 

Oittinen, Vesa & Rauhala, Paula 2014, ”Evald Ilyenkov’s Dialectics of Abstract and Concrete and the Recent Value-Form Debate”. Teoksessa Levant, Alex & Oittinen, Vesa (toim.), Dialectics of the Ideal: Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism. Leiden: Brill, s.165–182.

Rauhala, Paula 2013, ”Tietotyö ja arvo”, Kulttuurivihkot, 2/2013, s. 59–65.

Rauhala, Paula 2012, “Абстрактное понимание «абстрактного труда»: Монетарная теория стоимости Михаэля Хейнриха в свете диалектики абстрактного и конкретного Эвальда Ильенкова”, teoksessa: E. V. Il'enkov: ideal'noe, myshlenie, soznanies, Dialektika i kul'tura, Sovremennaja Gumanitarjana Akademija: Moskva, s. 365–376. Englannista venäjäksi kääntänyt Andrei Maidanski.

Käännökset:

Musto, Marcello 2018, "Pääoman kirjoittaminen – Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin synty ja rakenne". Lyhentäen suomentaneet Paula Rauhala, Saska Heino, Matti Kortesoja ja Miika Salo, niin & näin 1/2018. 

Musto, Marcello 2014, ”Mies paikallaan. Marx Internationaalin aikana”. Käsikirjoituksesta suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3/2014, s. 81–90.

Altvater, Elmar 2014, ”Huomio! Marx tulee taas”. Lyhentäen suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3/2014, s. 43–47.

Haastattelut:

Rauhala, Paula 2014, ”Työn työläs käsite. Michael Heinrichin haastattelu.” niin & näin 3/2014, s. 49–53.

Belt, Jaakko, Rauhala, Paula & Tuusvuori, Jarkko S. 2014, ”Ravintoa kuvittelu- ja toimintakyvylle. Marx-kysymyksiä Tuomas Nevanlinnalle”. niin & näin 3/2014, s. 35–41.

Kirja-arviot:

Oittinen, Vesa & Rauhala, Paula 2016, "Marx, Engels ja Pääoman III osa", Tiede & edistys 1/2016, s. 84-89.

-Julkaistu myös venäjäksi:Рецензия на книгу «Карл Маркс: Экономические рукописи К. Маркса 1864–1865 гг.»” Вопросы политической экономии (Voprosy politicheskoi ekonomii) 2/2017, s. 121–128.

Rauhala, Paula 2012, ”Olisipa marxismi jo mennyttä” (Terry Eagleton: Miksi Marx oli oikeassa, Like 2012). Kritiikki, s. 104–106. 

Rauhala, Paula 2007, "Rikas, julma maa" (Tuula Helne & Markku Laatu [toim.] Vääryyskirja, Kela, 2006). Nuori Voima 1-2 (2007). 

Pro gradu:

"Ei-substantiaalinen substanssi: Michael Heinrichin tulkinta abstraktin työn käsitteestä Marxin Pääomassa". Ohjaajat professori Vesa Oittinen ja professori Matti Sintonen. Tarkastaja professori Gabriel Sandu. 8.1.2013.

Hankkeita:

 
PINNI B 4145
Ylläpito: paula.rauhala@uta.fi
Muutettu: 31.8.2018 15.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti