Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Paula Koskinen Sandberg

Paula Koskinen Sandberg

tutkijatohtori

Puhelin: 050 437 7493
Sähköposti: Paula.Sandberg@uta.fi
Työhuone: LINNA 6079

Huom! Tavoitat minut varmimmin sähköpostilla sekä henkilökohtaisesta numerostani 050 5122 684.

Työskentelen Suomen Akatemian tutkijatohtorina yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Väittelin 2016 Hankenilta johtamisen ja organisaatioiden pääaineesta aiheella "The Politics of Gender Pay Equity".

Olen yksi päätoimittajissa lehdessä NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Linkki kotisivuille tästä

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Tutkimukseni keskittyy tasa-arvopolitiikkaan, työmarkkinapolitiikkaan, samapalkkaisuuteen, työmarkkinaan, hyvinvointivaltioon sekä korporatistiseen järjestelmään. 

Hankkeita:

Suomen Akatemian tutkijatohtori (2018-2021) "Neoliberalizing Welfare State Employment: Ideology, Institutional Agency, and Gendered Labour Market Outcomes"

Vuoden 2008 talouskriisi ja sitä seuranneet tapahtumat tarjosivat institutionaalisille toimijoille tilaisuuden muotoilla ja implementoida uusliberaaleja työmarkkinauudistuksia ja politiikkatoimia, kuten Kilpailukykysopimus, SOTE-uudistus ja työmarkkinajärjestelmän muutos kohti paikallista sopimista. Näillä muutoksilla on selkeitä vaikutuksia etenkin suomalaisilla työmarkkinoilla työskenteleville naisille, joista monet työskentelevät nyt jatkuvan leikkaus-ja tehostamisuhan alla olevissa hyvinvointivaltion tehtävissä. Tässä tutkimushankkeessa pureudutaan uusliberalisoitumisen keskeisiin prosesseihin (markkinaistaminen, yksityistäminen, paikallistaminen) sekä työmarkkina- ja politiikkatoimien sukupuolittuneisiin vaikutuksiin työmarkkinoilla. 

 

Suomen Akatemia (2016-2020) "Gender and Power in Reconfigured Corporatist Finland" (GePoCo)

GePoCo_Transparent-624x163.png

Tämä uraauurtava tutkimushanke analysoi sukupuolen, vallan ja korporatismin kytköksiä Suomessa. Käytämme käsitettä ”uudelleen järjestäytyvä korporatismi” kuvaamaan aiheen ajankohtaisuutta ja sen yhteiskunnallista ja tieteellistä merkitystä. Keskitymme erityisesti transnationaalin ja neoliberalismin vaikutukseen tämän päivän korporatismiin ja sukupuolen väliseen tasa-arvoon.

Lue lisää

Valikoituja julkaisuja:

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Saari, M., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (in press)  Implementing equal pay policy: Clash between gender equality and corporatism. Social Politics.

Elomäki, A., Koskinen Sandberg, P., Kantola, J. and Saari, M. (in press) Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2017. Sosiologia.

Koskinen Sandberg, P. and Saari, M. (early view) Sisters (Can’t) Unite! Wages as Macro-Political, and the Gendered Power Orders of Corporatism. Gender, Work & Organization. Open Access.

Koskinen Sandberg, P. (2018) The Corporatist Regime, Welfare State Employment, and Gender Pay Inequity. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 26:1, 36-52.

Koskinen Sandberg, P., Törnroos, M. and Kohvakka, R. (2018) The institutionalised undervaluation of women’s work. The case of local government sector collective agreements. Work, Employment and Society, 32:4, 707–725. (Shortlisted for 2019 SAGE Prize for Innovation/Excellence).

Koskinen Sandberg, P. (2017) Intertwining gender inequalities and gender-neutral legitimacy in job evaluation and performance-related pay. Gender, Work and Organization, 24:2, 156-170.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Non-decision making in the reform of equal pay policy- The case of Finnish gender equality legislation. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 35:4, 280-295.

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): “Gendering Excellence in Technological Research: A Comparative European Perspective". Journal of Technology, Management and Innovation. 2010, 5:1, 127-139.

Väitöskirja

Koskinen Sandberg, P. (2016) The Politics of Gender Pay Equity - Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation and Non-Decision Making. Publications of the Hanken School of Economics No. 305, Helsinki. 

Koskinen Sandberg, P. (2016) Palkkojen sukupuolittunut politiikka. Lectio praecursoria, Sukupuolentutkimus, 4/2016.

Lisää julkaisuja sivuillani.

 

 

 
Ylläpito: paula.koskinen-sandberg@tuni.fi
Muutettu: 17.4.2019 11.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti