Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pauliina Lehtonen

Pauliina Lehtonen

tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 5937
Sähköposti: Pauliina.Lehtonen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5055

Postdoctoral Researcher, Ph.D

 

Research

I am currently working as postdoctoral researcher in the project "Participatory budgeting in community based urban planning" (2014-2015, funded by ARA The Housing Finance and Development Centre of Finland). This action research project  scrutinises participatory budgeting as part of democratic urban governance and generates criteria to evaluate the use of participatory budgeting. In the research participatory budgeting (PB) is piloted with the City of Tampere as an integral part of the City’s neighbourhood development process. PB is examined in two cases, in the development of a local recreation area and in the construction of a community space in the local library of the neighbourhood of Tesoma.

I am also co-coordinating the national sub-study of Finland for an international comparative research initiative Journalism Students across the Globe: Professionalization, Identity and Challenges in a Changing Environment (JSG, 2014-2015, funded by Helsingin Sanomat Foundation). The JSG project will conduct simultaneous surveys of journalism students around the world. The project will gather a large amount of information about students’ personal backgrounds and views, motivation and skills, as well as the tertiary journalism education landscape.

In general, my work focuses on public engagement, urban governance and media and democracy. I am especially interested in themes of public engagement, knowledge production and communication, and the uses of communication technology in civic action. My interest is also in media/citizenship education from the point of view of citizen empowerment. Methodologically, I am interested in case study approach and action research as means to further the dialogic production and communication of research.

My dissertation "Credible in Public: Citizens' Experiential Knowledge and the Performative Practices of Participation" (Julkisesti uskottavat: Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt, 2013) focused on public engagement in urban governance by scrutinising the communication practices of public engagement in urban planning. The dissertation addressed the dynamics of public engagement from the point of view of knowledge production (especially the role of experiential knowledge) and performative practices of participation.

 Lately I’ve been involved in research projects that take a look at the changing professional identity and expertise of young journalists (2011-2013), the consumption of news media among regional audiences (2013) and the public sector perspectives on the development of open data in Finland (2011). At the moment (2014-2015) I study participatory budgeting as a tool for citizen participation at a local level.

More Information in SoleCRIS database (in Finnish)

Publications: see below

Tutkimus

Työskentelen tutkijatohtorina Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa -hankkeessa (2014-2015, rahoittaja ARA).

Työskentelin aiemmin Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa hankkeissa, joissa on tutkittu esimerkiksi kansalaislähtöistä verkkoviestintää ja -julkaisemista, viestintäteknologian ja paikkatiedon soveltamista kansalaisosallistumisessa, sanomalehtien ja yleisön välisiä vuorovaikutusmenetelmiä, käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita ja journalistista työelämää.

Olen myös viestinnän tuntiopettajana Helsingin avoimessa yliopistossa, jossa opetan verkkoon ja kansalaisuuteen liittyviä teemoja.

Väitöskirjani "Julkisesti uskottavat: Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt" (2013) käsittelee kokemuksellisen tiedon ja performatiivisten osallistumiskäytäntöjen suhdetta kansalaisvaikuttamisessa ja julkiseen keskusteluun osallistumisessa. Tarkastelen tapaustutkimusten avulla, miten kansalaistoimijat kommunikoivat ja tuottavat tietoa suhteessa hallinnollisiin ja julkisiin prosesseihin esimerkiksi viestintäteknologian avulla ja samalla rakentavat paikallista asiantuntijuutta vaikuttamispyrkimyksissään.


Viimeaikaisia hankkeita:

- Next Media/Personal Media Day (2013). Hankkeessa tutkittiin alueellisten yleisöjen päivittäistä uutismedian käyttöä. Rahoittaja Tekes.

 - Nuorten toimittajien muuttuva ammattikuva ja asiantuntemus (2011-2013). Hankkeessa selvitettiin nuorten toimittajien käsityksiä toimittajan työstä, ammatillisesta asemasta ja ammatti-identiteetistä mediakentän muutosten keskellä. Rahoittaja Helsingin Sanomain Säätiö.

 - Next Media/Hyperlocal, open data (2011). Hankkeessa selvitettiin avoimen datan tilannetta julkishallinnossa sekä datajournalismin kansainvälisiä trendejä. Rahoittaja Tekes.

 

Tietoa tutkimustoiminnasta SoleCRIS-tietokannassa.

 

Recent Publications

Lehtonen, Pauliina (2014) Journalistinen työ yksilöllisenä projektina (Journalistic work as an individual project). In Lehtisaari Katja (ed.) Sanomalehti uudessa mediamaisemassa. (The newspaper in the new media landscape). Helsinki: Taloudellinen tietotoimisto. 76–85.

Lehtonen Pauliina (2014) Oman vapautensa rakentajat: Journalistinen vapaus nuorten toimittajien työelämäkokemuksissa (Creating personal freedom: Journalistic freedom in the working life experiences of young journalists). In Luostarinen, Heikki & Raittila, Pentti (eds.) Journalistin vapaus. (The Freedom of Journalist). Tampere: Vastapaino. 97–117.

Lehtonen, Pauliina; Reunanen, Esa; Herranen, Tanja; Luoma, Lasse; Leveelahti, Johanna (2014) Surveying regional audiences. TEKES Next Media, Personal Media Day, Digile Programme.

Lehtonen, Pauliina (2013) Julkisesti uskottavat: Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt (Credible in public: Citizens' experiential knowledge and the performative practices of participation). Acta Universitatis Tamperensis. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampere University Press. Academic dissertation.

Lehtonen, Pauliina (2013) Itsensä markkinoijat: Nuorten journalistien urapolut ja yksilöllistyvä työelämä (Self-promoters: The career paths and individualising working life of young journalists). Tampere: Tampere University Press.

Lehtonen, Pauliina (2013) The Performative Practices of Public Participation: Negotiating Interests, Experiences and Normativity. In Louise Phillips, Marianne Kristiansen, Marja Vehviläinen & Ewa Gunnarsson (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research. A Reflexive Approach. Routledge.

Lehtonen, Pauliina & Bamberg, Jarkko (2012) Issue-centred Exploration with a Citizen Panel: Knowledge Communication and ICTs in Participatory City Governance. In Louise Phillips, Anabela Carvalho & Julie Doyle (eds.) Citizen Voices. Performing Public Participation in Science and Environment Communication. Bristol: Intellect. 209-231.

Bamberg, Jarkko & Lehtonen, Pauliina (2011) Facilitating Knowledge Sharing in E-Governance: Online Spatial Displays as Translating Devices. In Aroon Manoharan & Marc Holzer (eds.) E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy. IGI Global. 149-172.

Aitamurto, Tanja; Sirkkunen, Esa & Lehtonen, Pauliina (2011) Trends in Data Journalism. Next Media, a Tivit programme.

 

Research Networks


CEDAR - Consortium on Emerging Directions in Audience Research (2014-)

Dialogic Communication of Research. Nordic Network for the Study of the Dialogic Communication of Research. 2008-2011

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.11.2014 11.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti