Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pertti Alasuutari

Pertti Alasuutari

akatemiaprofessori

Puhelin: 050 421 1053
Sähköposti: Pertti.Alasuutari@uta.fi
Työhuone: PINNI B3025

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Pertti Alasuutari on kiinnostunut yhteiskuntaelämän kulttuurisista ulottuvuuksista ja erityisesti niiden kytköksistä valtaan ja politiikkaan. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat arkielämä ja identiteetin rakentuminen, median vastaanotto- ja yleisötutkimus, globalisaation kulttuuriset ulottuvuudet, yhteiskunta- ja kulttuuriteoria sekä sosiaalitutkimuksen metodologia.

CV (with hyperlinks to publications) - CV (pdf version)

TCuPS - Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology

Kiinnostuksen kohteet:

Alasuutarin tieteellisessä työssä aineistolähtöinen tutkimusote yhdistyy inhimillisen todellisuuden ymmärtämistä palvelevaan teorianmuodostukseen. Hänen aikaisemman tuotantonsa etnografinen ote (esim. Desire and Craving: A Cultural Theory of Alcoholism, SUNY Press 1992) on 1990-luvun mittaan vaihtunut julkisuuden diskurssien analysointia hyödyntäväksi metodiikaksi (kuten Toinen tasavalta, Vastapaino 1996 ja yhdessä Petri Ruuskan kanssa kirjoitettu Post-patria, Vastapaino 1999), mutta kaikkia töitä yhdistää pyrkimys ymmärtää nyky-yhteiskunnan kulttuurisia prosesseja. Hänen tämänhetkiset tutkimushankkeensa käsittelevät globaalin yhteiskunnallisen muutoksen harmonisaatiota sekä jokapaikan tietotekniikan kotouttamista ihmisten arkeen.

Alasuutarin kiinnostus sosiaalitutkimuksen metodiikkaa ja erityisesti laadullisia menetelmiä kohtaan näkyy monissa hänen metodologiaa käsittelevissä artikkeleissaan ja oppikirjoissaan (kuten Laadullinen tutkimus, Vastapaino, 3. uud. painos 2001 ja Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Gaudeamus 2001). Alasuutarin uusin kirja, suomenkielinen käännös kirjasta Social Theory and Human Reality (Sage 2004), on nimeltään Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus (Gaudeamus 2007).

Alasuutari on kansainvälisen aikakauslehden European Journal of Cultural Studies perustaja ja toimittaja, kansainvälisen Association for Cultural Studies -yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja sekä The Westermarck Societyn puheenjohtaja.

ks. http://people.uta.fi/~sspeal/Alasuutari.html

Viimeaikaisia julkaisuja:

Alasuutari, Pertti: Spreading Global Models and Enhancing Banal Localism: The Case of Local Government Cultural Policy Development. International Journal of Cultural Policy, 2011, DOI:10.1080/10286632.2011.625418.

Alasuutari, Pertti: Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla. Maaseudun uusi aika 19 (1), 17-32..

Alasuutari, Pertti: Modernization as a Tacit Concept Used in Governance. Journal of Political Power, 4, No. 2, 2011, 217-235.

Alasuutari, Pertti: The Governmentality of Consultancy and Competition: The Influence of the OECD. In: Germán Solinís and Nicolas Baya-Laffite (eds.): Mapping out the Research-Policy Matrix: Highlights from the First International Forum on the Social Science-Policy Nexus. Paris: UNESCO Publishing 2011, 147-165.

Alasuutari, Pertti & Maarit Alasuutari: Mökkihulluus: Vapaa-ajan asumisen taika ja taito. Rovaniemi: Lapland University Press 2010.

Alasuutari, Pertti: The Rise and Relevance of Qualitative Research. International Journal of Social Research Methodology, 13, No. 2, 2010, 139-155.

Alasuutari, Pertti: The Domestication of Worldwide Policy Models. Ethnologia Europaea 39, No. 1, 2009, 66-71.

Rautalin, Marjaana and Pertti Alasuutari: The uses of the national PISA results by Finnish officials in central government. Journal of Education Policy, 24, No 5, 2009, 539-556.

Alasuutari, Pertti and Ari Rasimus: Use of the OECD in Justifying Policy Reforms: The Case of Finland. Journal of Power 2, No 1, 2009, 89-109.

Alasuutari, Pertti: Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus [Social Theory and Human Reality]. Helsinki: Gaudeamus 2007.

Julkaisut SoleCRIS-tietokannassa.

Projektit

- The Moderns: A Study on the Governmentality of World Society

- The Domestication of Ubiquitous Communication

TCuPS - Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.1.2016 15.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti