Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

koistinen2.jpg

Pertti Koistinen

Professori, emeritus (sosiaalipolitiikka, erityisesti työpolitiikka)
Sähköposti: Pertti.Koistinen@uta.fi

Kirjoituksia ajankohtaisista aiheista:

"Työ, Työvoima & Politiikka" -kirjan blogisivu

Vanhoja pähkinöitä

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Opetuksen ja tutkimuksen aiheet ovat tietenkin vaihtuneet vuosien mittaan. Erikoistumisen aiheitani ovat työmarkkinoiden rakenne ja toiminta, työllisyys, työttömyys, työvoimapolitiikka ja sosiaalipoliittisten järjestelmien toiminta. Olen toiminut vastuuopettajana kansainvälisessä maisteriohjelmassa Comparative Social Policies and Welfare (COSOPO) vuodesta 2007 ja Työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen tohtorikoulutusohjelman (LabourNet) johtajana vuodesta 2004. Ajankohtaisia tutkimusteemojani ovat mm:

- joukkoirtisanomisten aiheuttamat työllisyysriskit ja työurien kehitys

- työllisyysriskien eriytyminen ja niiden kansainvälinen vertailu

- perusturvan uudistaminen ja universaalin perustulon mahdollisuudet

- robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)

Julkaisuja:

Virtanen, P. Jolkkonen A. Koistinen P. Kurvinen A. Lipiäinen L & Nummi T.(2019)  Victims and survivors: variations in labour market attachment following workplace exit prior and during major downsizing - a longitudinal follow up. (forthcoming)

Kurvinen A. Jolkkonen A. Koistinen P. Lipiäinen L & Nummi T. (2018) Työn menetys työuran loppuvaiheessa: Tutkimus 45-60 vuotiaana rakennemuutoksessa työnsä menettäneiden työllisyysurista ja rikistä päätyä työttömäksi ja työvoiman ulkopuolelle. Yhteiskuntapolitiikka 4:2018 (tulossa)

Krutova O. Koistinen P & Nummi T. (2018) The effect of partner buffering on the risk of unemployment in Finland..International Journal of Sociology and Social Policy. (tulossa)

Jolkkonen A, Koistinen P. Kurvinen A. Lipiäinen L. Nummi T.& Virtanen P. (2017) Labour market attachment subsequent comparison of displaced and retained workers. Work, Employment & Society. num 2, 1-19. DOI: 10.1177/0950017017706305

Jolkkonen A, Koistinen P. Kurvinen A. Lipiäinen L. Nummi T.& Virtanen P. (2017) Time of Displacement as Predictor journal of working life studies. Nordi Journal of Working Life Studies vol 7, num 2, 87-106.

Koistinen, P. (2017) Palvelurobotit ja työllisyyden tuleva kehitys. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 15 (2) – 2017.

Krutova Oxana, Lipiäinen Liudmila, Koistinen Pertti. (2016). Patterns of Integration: A Longitudinal View of the Labour Market Attachment of Immigrants in Finland. Nordic Journal of Migration Research 6 (2), 102-114.

Kurvinen A. Jolkkonen A Koistinen P Lipiäinen L Nummi T & Virtanen P. (2016) Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa - yli 45 -vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen. (Late career job loss  – Employment trajectories and retirement of displaced workers aged above 45 years) Eläketurvakeskus tutkimuksia 2:2016.

Asplund, Rita & Koistinen, Pertti (2015) Finns det palts för alla på arbetsmarknaden

Asplund, Rita & Koistinen, Pertti (2014) Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 22:2014.

Jolkkonen, A., Koistinen, P., Kurvinen, A., Lipiäinen, L., Nummi, T., & Virtanen, P., (2014) Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset tekijät – Toimipaikan lakkauttamisen seurauksena työnsä menettäneiden työmarkkinoille kiinnittyminen talouden kehityksen eri vaiheissa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4:2014

Koistinen, Pertti, Perkiö, Johanna (2014) Good and Bad Times of Social Innovations - The case of universal basic income in Finland. Journal of Basic Income Studies 9(1-2) 25-57

Koistinen, Pertti (2014) Työ, Työvoima & Politiikka. (Work, Labour & Policies) Vastapaino.

Jolkkonen A. Koistinen P. Kurvinen A. Lipiäinen L. Nummi T. & Virtanen P. (2014) Employment trajectories of displaced and remaining workers after downsizing (forthcoming)

Koistinen, Pertti, Perkiö, Johanna (2013) Good and Bad Times of Social Innovations - The case of universal basic income in Finland (forthcoming)

Koistinen, Pertti, Krutova, Oxana (2013) Crossing the borders of Finnish and Northwest Russian labour markets. In: Eskelinen, H., Liikanen, I., Scott, J., (2013) The EU-Russia Borderland – New context for regional co-operation. Routledge. 87-99.

Jolkkonen, Arja, Koistinen, Pertti & Kurvinen, Arja (2012) Reemployment of Displaced Workers - The Case of a Plant Closing on a Remote Region in Finland . Nordic Journal of Working life studies, Vol. 2. No. 1. February 2012, 81-100.

Koistinen, P., (2011) Työllisyysturvan haasteet. (Challenges of employment protection) Työpoliittinen aikakauskirja nro 2:2011, 54-68.

 

Julkaisut SoleCRIS-tietokannassa

Hankkeita:

Työn alla olevia tutkimushankkeita:

1. Irtisanottujen työurat - "Yritysten henkilöstövähennysten vaikutukset työpaikkansa menettäneiden ja yritykseen jääneiden työntekijöiden työuriin", joka on inegroituun työntekijä-työnantaja -aineistoon perustuva pitkittäistutkimus irtisanottujen ja yrityksessä jatkavien työurist. Se on Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Työsuojelurahaston ja KELA:n tutkimusosaston rahoittama tutkimusprojekti. Projekti käynnistyi 1.9.2012 ja päättyy 31.12.2014. 

2. "Sosiaaliset riskit ja niiden hallinta yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä" on Suomen akatemian rahoittama tutkimusprojekti, jossa arvioidaan mm työllisyysturvan toimivuutta ja työpaikaa vaihtavien työntekijöiden työurien kehitystä. Projekti koostuu väitöskirjoista ja senioritutkijoiden työpanoksesta. Projekti käynnistyi 2010 ja päättyy 31.12.2013.

3. "Basic Income as an Alternative to Combat Poverty and Insecurity: Institutional Realities and Political Trajectories" on uusi kansainvälinen tutkimushanke, jolle haetaan rahoitusta.


 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.11.2018 9.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti