Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Petteri Eerola

Petteri Eerola

(in English, see below)

tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 7592
Sähköposti: Petteri.Eerola@uta.fi
Työhuone: LINNA 5034

Tarkastelen tutkimuksessani erityisesti perheeseen, läheissuhteisiin ja vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Olen käsitellyt tutkimuksessani mm. isäksi tulon ja isän olon kertomuksia, isien kokemuksia ja miesten sitoutumista isyyteen. Tällä hetkellä työskentelen tutkimushankkeessa, jossa tarkastelemme tasa-arvon kysymyksiä lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä. Opetan mm. kasvatustieteitä, perheopintoja ja tutkimusmenetelmiä. Taustaltani olen kasvatustieteilijä (KT, Jyväskylän yliopisto) ja sosiologi (YTM, Tampereen yliopisto).

Tutkimus- ja opetusalat:

Perhetutkimus (erityisesti isyys, vanhemmuus, lastenhoito, perhepolitiikka)

Laadulliset tutkimusmenetelmät (erityisesti kerronnallinen tutkimus, laadullinen pitkittäistutkimus)

Kasvatustieteet (erityisesti varhaiskasvatus, yliopistopedagogiikka)

Julkaisuja:

Google Scholar

ResearchGate

Tutka (Jyväskylän yliopisto, 2009-2015)

SoleCris (Tampereen yliopisto, 2015-)

Hankkeita:

CHILDCARE: Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (2015-2017, STN, Suomen Akatemia)

Tunteet perhe- ja läheissuhteissa (2015-2018, Suomen Kulttuurirahasto)

Kriisit isien elämässä (2015-)

Muuta:

Nuoren tutkijan palkinto 2014, European society on family relations

Puheenjohtaja (2016-), Suomen Miestutkimuksen Seura – Sällskapet för Mansforskning i Finland ry

Vertaisarviointeja mm. lehtiin Men & Masculinities; Community, Work & Family; Journal of Family Studies; The Journal of Men’s Studies; Tampere University Press; European Societies

Toimituskunnan jäsen (2015-2016), Nuorisotutkimus

Tutustu tutkimukseeni:

Väitöstiedote Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla

Uutinen väitöstutkimuksestani Ylen verkkosivuilla

Videohaastattelu Työterveyslaitoksen verkkosivuilla

Haastattelu yhdenveroisuudesta ja tasa-arvosta (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry)


Petteri Eerola, PhD (education), MA (sociology)

Postdoctoral researcher @ University of Tampere (PERLA: Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research)

petteri.eerola@uta.fi

Research and teaching interests:

Family research (particularly fatherhood, parenting, childcare, family policy)

Qualitative methods (particularly narrative research, qualitative longitudinal research)

Education (particularly early childhood education and care, university pedagogy)

Publications:

Google Scholar

ResearchGate

Tutka (University of Jyväskylä, 2009-2015)

SoleCris (University of Tampere, 2015-)

On-going projects:

CHILDCARE: Finnish childcare policies: In/Equality in focus (2015-2017, Strategic Research Council, Academy of Finland)

Family and intimate relationships: Emotions in focus (2015-2018, Finnish Cultural Foundation)

Crises in the lives of fathers (2015-)

Achievements and other research-related activities:

Young scientist prize 2014, European society on family relations

Chairperson (2016-), Suomen Miestutkimuksen Seura – Sällskapet för Mansforskning i Finland ry (Finnish Society for Studies on Men)

Peer reviewer at e.g. Men & Masculinities; Community, Work & Family; Journal of Family Studies; The Journal of Men’s StudiesTampere University Press; European Societies

Editorial board member (2015-2016), Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Research)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.9.2017 15.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti