Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Raisa Jurva

Raisa Jurva

tohtoriopiskelija

Puhelin: 050 318 6087
Sähköposti: Raisa.Jurva@uta.fi
Työhuone: LINNA 5087

Vastaanotto:

Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

affektitutkimus, affektit ja valta parisuhteissa, heteroseksuaalisuus, sukupuoli parisuhteissa, ikä ja elämänkulku, feministiset teoriat

Julkaisuja:

Jurva, Raisa (2018) Independence and Vulnerability: Affective Orientations in Imagining Futurities for Heterosexual Relationships. Teoksessa Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (toim.) Affective Inequalities in Intimate Relationships. London: Routledge. linkki

Sihto, Tiina; Lahti, Annukka; Elmgren, Heidi & Jurva, Raisa (2018) Naisvalitus ja parisuhteen epätasa-arvot. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 279-297. linkki

Pietilä, Ilkka; Jurva, Raisa; Ojala, Hanna & Tammela, Teuvo (2018) Seeking certainty through narrative closure : men's stories of prostate cancer treatments in a state of liminality. Sociology of Health & Illness, Early view firs published 11 February 2018. 

http://dx.doi.org/10.1111/1467-9566.12671

Jurva, Raisa (2012) Seksuaalinen painostus ja väkivalta heteroseksuaalisessa kohtaamisessa terveystiedon oppimateriaaleissa. Teoksessa Atjonen, Päivi (toim.) Oppiminen ajassakasvatus tulevaisuuteen. Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 61, 293305.

Hankkeita:

Sukupuolentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirjatutkimukseni Heterosexual dynamics with a difference? Affective attachments in mid- to later-life women's narration on relationships with younger men. [Heterodynamiikkaa toisin? Affektiiviset kiinnittymiset keski-ikäisten ja vanhempien naisten kerronnassa parisuhteista nuorempien miesten kanssa] käsittelee keski-ikäisten ja vanhempien naisten parisuhdekerrontaa. Haastattelen naisia, joilla on kokemusta parisuhteesta itseään huomattavasti nuoremman miehen kanssa. Vaikka parisuhteita koskeva kulttuurinen ja poliittinen ilmapiiri on muuttunut ja suhdemuodot moninaistuneet, sukupuolen konventiot istuvat tiukassa etenkin heteroseksuaalisissa parisuhteissa. Parisuhteessa nuoremman miehen kanssa naiset tulevat asettuneeksi poikkiteloin heteroseksuaalisen suhteen konventioihin nähden ja tarkastelen sitä, millä tavoin ikäero kenties haastaa heteroseksuaalisen parisuhteen sukupuolistuneita konventioita. Tutkimuksessa analysoin kerronnassa esiintyviä affektiivisiä kiinnittymisiä sekä niitä kulttuurisesti saatavilla olevia diskursiivisia resursseja, joiden avulla heteroseksuaalisiin intiimisuhteisiin liittyviä kokemuksia voidaan tehdä ymmärrettäviksi.

Väitöskirjatutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia (hanke 287983) Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa. (2015-2019), jota johtaa Tuula Juvonen. 

Olen jäsen MOPSY- Monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus -ryhmässä, jossa tutkitaan monitieteisesti syöpään sairastumisen vaikutuksia yksilön arkielämään. 

Kuulun PERLA- Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen asiantuntijajäsenistöön. 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.7.2018 17.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti