Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ritva Nätkin

Ritva Nätkin

yliopistonlehtori (sosiaalipolitiikka)

Puhelin: 050 318 6172
Sähköposti: Ritva.Natkin@uta.fi
Työhuone: LINNA 5075

Vastaanotto: Keskiviikkoisin klo 11-12.00 tai sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

  • hyvinvointivaltiollinen väestö- ja perhepolitiikka
  • kolmannen sektorin perhetyö
  • äitiyden sosiaalinen konstruointi
  • kriittinen perhetutkimus
  • vanhemmuus ja päihdeongelmat
  • alkoholikulttuuri ja sukupuolten väliset suhteet
  • narratiivinen lähestymistapa (oma)elämäkertojen, elämäntarinoiden ja dokumenttien tutkimisessa
  • sukupolvien välinen vuorovaikutus
  • perheen tulevaisuusvisiot

Julkaisuja:

Monografiat ja toimitetut teokset

Jaana Vuori & Ritva Nätkin (2007, toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino

Ritva Nätkin (2006, toim.)Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat. Jyväskylä: PS-kustannus

Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (2003, toim.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Gaudeamus, Helsinki

Jari Heinonen & Ritva Nätkin (2000, toim.) 90 vuotta tamperelaista sosiaalipolitiikkaa. Sosiaalipoliittinen yhdistys 90 vuotta. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, Tutkimuksia Sarja B Nro 20.

Ritva Nätkin (1997) Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. Maternalismi, väestöpolitiikka ja naisten kertomukset. Gaudeamus, Helsinki (väitöskirja, TaY)

Anneli Anttonen, Lea Henriksson ja Ritva Nätkin (1994, toim.) Naisten hyvinvointivaltio. Vastapaino, Tampere

Päivi Korvajärvi, Ritva Nätkin ja Antti Saloniemi (1993, toim.) Tieteen huolet, arjen ihmeet. Liisa Rantalaihon juhlakirja. Vastapaino, Tampere

Pekka Sulkunen, Pertti Alasuutari, Ritva Nätkin ja Merja Kinnunen (1985) Lähiöravintola. Otava, Keuruu (Urban Pub, STAKES, Helsinki 1997)

Ritva Nätkin & Sari Kyllönen (1985) Opiskelevan äidin kaksi maailmaa. Tutkimus Tampereen yliopistos­sa opiskelevien pienten lasten äitien arkipäivästä, opintojen kulusta ja ammattitoiveista  Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Sarja B 42.

Kotimaisia valikoituja artikkeleita

Perheen ja sukulaisuussuhteiden tulevaisuusvisiot. Gerontologia 3/2018 (Keskusteluja), 163-174

Isovanhempien huoli. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 149-164

Hoivan vastaanottamisen merkitysulottuvuudet (yhdessä Katri Toivosen kanssa). Janus - sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Vol 25, 4/2017, 312-328

Muuttuva suomalainen perhe-elämä ja alkoholin käyttötavat - kirjan yhteenvetoa. Teoksessa Marja Holmila & Kirsimarja Raitasalo & Christoffer Tigerstedt (2016) (toim.) Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot - vanhemmat, lapset ja alkoholi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 151-171

Onko maallamme malttia integroida nuoret? Julkaisussa Antti Halmetoja, Pertti Koistinen ja Satu Ojala (toim.) (2016) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 74-83

Sukupuoleen ja sukupolveen kasvatetut – äitien reflektioita lastensa aikuistumisesta. Nuorisotutkimus, 32. vuosikerta, 1/2014, 18-33

Lasten aikuistuminen ja äitiyden varjot. Teoksessa Elina Virokannas & Sanna Väyrynen (toim.) Varjoja naiseudessa. Kuopio: UNIpress, 2013, 18-51

Vanhemmuus julkisesti kerrottuna. Vanhemmuuden onnistuminen aikuisten lasten äitien ja isien jäsentämänä. Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja / The Finnish Journal of Education, 42. vsk, 2011/5, 427-440

Alkoholiongelmainen perheessä – vieras ja sopimaton. Teoksessa Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Gaudeamus: Helsinki, 2009, 63-82

Yhdessä vai erikseen? Äidin päihdeongelman nimeäminen sekä äidin ja lapsen hoito. Lähde — Historiatieteellinen aikakauskirja (teema: Ihmisen terveys ja sairaus) 2009,(vol.6) 127-142

Perhetyön tieto ja kritiikki: johdatus perhetyön muuttuvaan kenttään (yhdessä Jaana Vuoren kanssa). Teoksessa Jaana Vuori & Ritva Nätkin (toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino, 2007, 7-38

Valintojen mosaiikki – perhevapaalta työhön paluu. (yhdessa Taija Heimon kanssa) Janus, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 3/2007, 215-228

 

Kansainvälisiä artikkeleita

Families in the Future: Stories of Finnish Students (yhdessä Hannele Forsbergin kanssa). Journal of Comparative Family Studies. Special Issue: Reshaping Families in northern Europe. Volume XLVII, Winter, Number 1, 2016, 27-44

Finnish women's autobiographies: responses to the call for nationalist agency.  In Julie Kelso & Marie Porter: Mother Texts: Narratives and Counter Narratives. Cambridge Scholars Publishing 2010, 97-109.

Scientific Critics towards Family Work and Policy. In Irmeli Järventie & Miia Lähde (eds.) Methodological Challenges of in Childhood and Family Research. Childhood and Family Research Unit Net Series. Tampere: Tampere University Press 2008, 34-42.

Geschlechtergerechtigkeit und Mutterschutz als Widerspruch: Reproduktionspolitik in Finnland. (Contradiction between Gender Equality and Protection of Motherhood: Reproduction Policy in Finland.) In  Gudrun Wolfruber & Heidi Niederkofler & Margit Niederhuber & Maria Mesner (Hrsg) Kinder kriegen – Kinder haben. Analysen im Spannungsfeld zwischen staatlichen Politiken und privaten Lebensentwurfen. Band 5 der Reihe, Bruno Kreisky International Studies. Insbruck & Wien & Bozen: Studien Verlag 2006, 29-46

Autobiography (Part II – Sources/Texts). In Andrea Petó & Berteke Waaldijk (eds.) Teaching with Memories: European Women’s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms. Women’s Studies Centre. National University of Ireland, Galway 2006, 90-98 

Contradiction between Gender Equality and Protection of Motherhood: Reproduction Policy in Finland. In Maria Mesner & Gudrun Wolfgruber (eds.) The Policies of Reproduction at the Turn of the 21st Century. The Cases of Finland, Portugal, Romania, Russia, Austria, and the US. Bruno-Kreisky International Studies, vol.6. Insbruck & Wien & Bozen: Studien Verlag; New Jersey: Transaction Publishers, Rutgers 2006, 25-39.

Women’s  Agency in Finnish Population Policy 1941-1971: A Maternalist Policy. Österreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften/ Austrian Journal for Historical Studies. Bodies/Politics, 15.Jg. Heft 1/2004, 75-92 

Narrating Maternalism - Reconstructing Welfare States. Rewiev   article of the books Gisela Bock & Pat Thane: Maternity &  Gender Policies (Routledge: London & New York 1991) and Seth     Koven & Sonya Michel: Mothers of the New World (Routled­ge: London & New York 1993). NORA, Nordic Journal of Women's Studies, Vol.4, 1/1996, 73-76

Familj, klass och kön i välfärdsstaten. (Family, social class and gender in the welfare state). In Panu Pulma (red.): Den problematiska familjen. (Family as a problem.) Historiallinen arkisto 97, Suomen Historiallinen Seura 1991. Helsinki 1991, 99-121

Äktenskapen och alkoholen. (Marriage and alcohol) In: Kvinnoforskning kring rusmedel (Women’s studies and substance use) 2. Rapport från ett nordiskt forskarseminarium 1986. NAD-publikation nr 14, 1986, 67-73

The Suburban Pub in Finland - A Women's Viewpoint. In Single, Eric & Storm, Thomas (eds): Public Drinking and  Public Policy. Proceedings of a Symposium on Observation Studies held at Banff, Alberta, Canada, April 26-28, 1984. Toronto 1985, 127-138

Kvinnans offenliga image och hur alkoholen fördärvar den. (Women’s official image and alcohol spoiling it). Alkoholpolitik, Tidskrift för nordisk alkoholforskning, Vol. 1, 4: 207-212, 1984

Universitetet och den studerande moderns vardag.(University and the everyday life of a studying mother). In Ranghild Andresen (red.): Kjonnsproduksjon. (Gender production) Arbejdspapirer fra NSU nr.9, Aalborg 1984, 57-72

The Suburban Pub in Finland - A Male Domain. (together with Pekka Sulkunen, Pertti Alasuutari and Merja Kinnunen )  In Single, Eric & Storm, Thomas (eds.): Public Drinking and Public Policy. Proceedings of a Symposium on Observation Studies held at Banff, Alberta, Canada, April 26-   28, 1984. Toronto 1985, 117-126 

Julkaisut SoleCRIS-tietokannassa

Hankkeita:

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.12.2018 16.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti