Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sari Irni

Sari Irni

Yliopistonlehtori

Tutkimusvapaalla kollegium-tutkijana 1.1.2015-31.12.2017

Vastaanotto: ei tutkimusvapaan aikana

Taustaa

Olen valmistunut maisteriksi Turun yliopistosta uskontotieteen oppiaineesta, lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntapolitiikasta, ja väitöskirjani tein Åbo Akademin naistutkimuksen oppiaineeseen. Väitöskirjani on julkaissut Åbo Akademi University Press, otsikolla Ageing Apparatuses at Work: Transdisciplinary Negotiations of Sex, Age and Materiality (2010). Olen yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Tällä hetkellä olen tutkimusvapaalla kollegiumtutkijana Turun yliopiston kollegiumissa eli TIAS:ssa (Turku Institute for Advanced Studies). Nykyinen tutkimukseni koskee sukupuolipiirteitä muokkaavia hormonihoitoja, ja erityisesti niihin liittyviä kokemuksia, valtasuhteita ja sääntelyä 1950-luvulta nykypäivään. 

Tutkimusprojekteja

Kollegiumtutkija Turun yliopistossa 1.1.2015-31.12.2017:

Sex Transformations as Side Effect: Anabolic Steroids, Ageing, and Sports Politics in Finland, 1950-1976

Suomen Akatemian postdoc-tutkimus 1.9.2011-31.8.2014:

Performative Hormones – Affective and Medical Assignments of Sex”.

Tutkimusintressit

Pidän tutkimustiedon keskeisenä tehtävänä valtasuhteiden sekä erilaisten "normaaleina" pidettyjen, mutta vaivihkaa ongelmallisia valtasuhteita ylläpitävien yhteiskunnallisten rakenteiden kyseenalaistamista. Minulle on tärkeää pyrkiä tutkimuksen intersektionaalisuuteen, eli huomioida erilaiset, toisiinsa kietoutuvat valtasuhteet, kuten heteroseksismi, rasismi, spesismi, transfobia, ableismi ja taloudellinen sorto. Aiemmat julkaisuni ovat käsitelleet lesbo- ja homoliittoväittelyitä suomalaisessa julkisuudessa, 'ikääntymisen' käsitteen problematisointia sekä sukupuolta, seksuaalisuutta ja ikää työelämässä. Nykyisessä tutkimuksessani tarkastelen hormonihoitojen historiaa ja nykypäivää kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän kyseenalaistajana sekä  monimuotoisina käytäntöinä, jotka ovat yhtäällä uusintaneet valtasuhteita, ja toisaalla voimauttaneet hormonivalmisteiden käyttäjiä. Kiinostuksenkohteisiini kuuluvat erityisesti seuraavat: 

* Feministinen teoria

* Teknotieteen tutkimus

* Lääketieteen ja politiikan yhteenkietoutumat toisen maailmansodan jälkeen

* Hormonihoidot ja sukupuolitetun ruumiillisuuden muokkaus 

* Trans/feminismi

* Tieteidenvälisyys

* Lukemisen politiikat

* Tunteet metodologisena kysymyksenä

* Postkoloniaali feminismi

* Ei-inhimillisten eläinten ja ihmisten suhde 

Opettajavaihto ja tutkimusvierailut

Vieraileva tutkija: Tema Teknologi och social förändring, Linköping Universitet, Sverige, 1.4.-20.6.2014. 

Erasmus-opettajavaihto: Gender Studies, Department of Media and Culture Studies, Utrecht University, the Neterlands, 12.-17.5.2014.

Erasmus-opettajavaihto: Gender Institute, London School of Economics and Political Science, UK, 10.-21.2.2014.

Julkaisut

* huomaathan että aiempi sukunimeni on Charpentier

Viimeaikaisia artikkeleita tieteellisissä lehdissä

”The Politics of Materiality. Affective Encounters in a Transdisciplinary Debate.” European Journal of Women’s Studies 20:4, 347–360, 2013.

”Sex, Power and Ontology. Exploring the Performativity of Hormones. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 21:1, 41-56, 2013.

”Kun jälkistrukturalismi kohtaa luonnontieteistä inspiroituneen uusmaterialismin: Herkän luennan harjoitus”. Naistutkimus – Kvinnoforskning 26:4, 5-16, 2013.

”Cranky Old Women? Irritation, Resistance and Gendering Practices in Work Organizations.” Gender, Work & Organization 16:6, 667-683, 2009.

”Puolustautumista ja varmuutta: ’Ikääntyvä työntekijä’ tutkimusprosessissa ja työorganisaatioiden sukupuolistavissa käytännöissä”. Gerontologia 22:2, 60-70, 2008.

”Kiukku vaihdevuosioireena: vaihdevuosien yksilöllistäminen työelämässä”. Sosiologia 43:3, 181-195, 2006.

Viimeaikaisia artikkeleita kokoomajulkaisuissa

”Hormonit, ruumiillisuus ja politiikka”. Teoksessa Irni S, Meskus M & Oikkonen V (toim.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino, 155-193, 2014.

Yhdessä Mianna Meskuksen & Venla Oikkosen kanssa ”Teknotieteen, sukupuolen ja materiaalisuuden muunnelmat” Teoksessa Irni S, Meskus M & Oikkonen V (toim.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino, 7-47, 2014.

Yhdessä Mianna Meskuksen & Venla Oikkosen kanssa ”Epilogi: käsitteiden kääntämisestä” Teoksessa Irni S, Meskus M & Oikkonen V (toim.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino, 436-447, 2014.

Yhdessä Nina Honkelan kanssa ”Hormonaalisesti vaikuttavat ympäristökemikaalit ja kestävyyden etiikka” Teoksessa Irni S, Meskus M & Oikkonen V (toim.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino, 380-411, 2014.

”‘Experience is a National Asset’. A Postcolonial Reading of Ageing in the Labour Market” Teoksessa Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (toim.) Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham: Ashgate, 171-187.

Diana Mulinari, Suvi Keskinen, Sari Irni & Salla Tuori “Introduction: Postcolonialism and the Nordic Models of Welfare and Gender” Teoksessa Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (toim.) Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham: Ashgate, 1-16, 2009. 

”Ilska som klimakteriesymtom i arbetslivet – om individualiseringen av klimakteriet och kvinnors möjligheter till aktörskap”. Teoksessa Elina Oinas & Jutta Ahlbeck-Rehn (toim.) Kvinnor, kropp och hälsa. Lund: Studentlitteratur, 119-148, 2007.

”Gender, Body and the Sacred: Heterosexual Hegemony as a Sacred Order.” Teoksessa Subhadra Channa (toim.) Encyclopaedia of Women Studies, Volume 3. New Delhi: Cosmo.

”Vanheneminen, postmoderni lähestymistapa ja erot”. Teoksessa Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari & Marita Husso (toim.) Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino, 77-96. 

”Heteronormativity and Working Life Course in the Stories of People Over the Age of 45.” Teoksessa Jukka Lehtonen & Kati Mustola (toim.) “Straight People Don’t Tell Do They…?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. (kääntäjä Minna Haapanen) Helsinki: Finnish Equal Project Sexual and Gender Minorities at Work. Ministry of Labour Research Reports 2b/04, 100-125, 2004.

Kirjat ja toimitetut teokset

With Mianna Meskus & Venla Oikkonen (toim.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Moulded Life: Technoscience, Gender, and Materiality). Tampere: Vastapaino, 2014.

Ageing Apparatuses at Work: Transdisciplinary Negotiations of Sex, Age and Materiality. Åbo: Åbo Akademi University Press, 2010.

Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (toim.) Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham: Ashgate, 2009.

Marina Lassenius, Sari Charpentier, Kattis Honkanen, Katarina Jungar, Eva-Mikaela Kinnari, Kristin Mattsson & Salla Tuori (toim.) Feminist Dialogues – motstånd, möten och möjligheter (Feminist Dialogues – Resistance, Encounters and Possibilities). Åbo Akademi: Kvinnovetenskap Ser A:555, 2008.

Sukupuoliusko. Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Jyväskylä: Research Centre for Contemporary Culture, 2001.

Valikoidusti kirja-arvioita ja keskustelua tieteellisissä lehdissä

Book review of animacies: biopolitics, racial mattering, and queer affect by Mel Y. Chen and Seizing the Means of Reproduction by Michelle Murphy. Feminist Review 109: e20-e24; doi:10.1057/fr.2014.48. 2015.

”Indeterminate Matter.” NORA 18:1, 52-56. Book review of Karen Barad: Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, 2010.

”Yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden vuoropuhelua etsimässä”. Tieteessä tapahtuu 23:8, 43-45, 2005.

Raportit

With Jan Wickman: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet. 2nd edition. Helsinki: Seta, 2011.

Sukupuoli, seksuaalisuus ja ikäistävät käytännöt työelämässä, 2011. Conclusions of the final report for The Finnish Work Environment Fund, Project 108399.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 9.4.2015 9.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti