Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Satu Ojala

Satu Ojala

tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 6176
Sähköposti: Satu.Ojala@uta.fi
Työhuone: LINNA 5093

Postdoctoral researcher in Social policy and Work and wellbeing research

Photo: Jonne Renvall

 

Room: Linna 5093, Kalevantie 5

E-mail: satu.ojala [a] tuni.fi
Phone +358 50 318 6176

 

Areas of research and teaching:

Work life research: work careers, working time, working place, temporal  and spatial flexibility, time use analysis, labour markets

Social policy, quantitative methods and survey methodology

 

 

 

Ongoing research projects:

Fragmenting work careers? Pirstoutuvatko työurat? (project page, university) The Finnish Work Environment Fund (project page, the Fund), Työsuojelurahasto 2018-2020

Future of Work, Nordic Council of Ministers 2017-2019, Coordinated by Fafo, Norway

 

 

Recent books:

Pasi Pyöriä (toim.) (2017) TYÖELÄMÄN MYYTIT JA TODELLISUUS. GAUDEAMUS.

https://www.gaudeamus.fi/tyoelamanmyytitjatodellisuus/

- Mikko Jakosen arvio kirjasta Työelämän tutkimus -lehdessä / Työelämän tutkimusyhdistyksen sivuilla

Halmetoja Antti, Koistinen Pertti & Ojala Satu (toim.) (2016) SOSIAALIPOLITIIKAN LUMO. TUP OA BOOKS.

https://tampub.uta.fi/handle/10024/98996

 

 

Esitys Työmarkkinoista, erityisesti yhteiskuntatieteilijän työmarkkinoista, Yhteiskuntatutkimuksen Ystävänpäivän työelämäpäivässä, Tampereen yliopisto 14.2.2019. DIAT.

 

All publications in SoleCRIS database.

Some of the recent articles:

Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola & Satu Ojala (2018) Kolmikanta ei jäykistä työmarkkinoita. Alusta!

Ojala Satu, Pyöriä Pasi (2018) Precarious work and the risk of receiving a disability pension. Scandinavian Journal of Public Health.

Ojala Satu, Zechner Minna, Karsio Olli, Hoppania Hanna-Kaisa & Sointu Liina (2017) Myyttejä julkisista palveluista. Kanava 45:8.

Ojala Satu (2017) Älä niele työelämäväittämiä purematta! Meteli 1/2017. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi (2017) Mobile knowledge workers and traditional mobile workers. Assessing the prevalence of multi-locational work in Europe. Acta Sociologica.

Ojala Satu, Nätti Jouko & Lipiäinen Liudmila (2017) Types of temporary employment: an eight-year follow-up of labour market attachment. Social Indicators Research.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi, Ikonen Hanna-Mari & Koivunen Tuija (2017) Yrittäjien työaika ja tulot. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus.

Ojala Satu & Pyöriä Pasi (2016) Työelämän murrokset ja tilastojen sanoma. Alusta!

Pasi Pyöriä & Satu Ojala (2016) Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Sosiologia 1/2016.

Pasi Pyöriä & Satu Ojala (2016) Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään? Yhteiskuntapolitiikka 1/2016.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi (2015) Working around the clock? – The time and location of paid work in Finland 1979-2010. electronic International Journal of Time Use Research 12 (1), 73-96.

Ojala Satu, Nätti Jouko, Kauhanen Merja (2015) Määräaikaisen työn monet muodot ja laatu. Hallinnon tutkimus 34 (4), 341-355.

Pyöriä Pasi & Ojala Satu (2015) 24/7-yhteiskunta on myytti. Tieto & trendit - Talous- ja hyvinvointikatsaus. 1/2015, 43–45, vol. 1.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi & Nätti Jouko (2015) Ansiotyötä ajasta ja paikasta riippumatta? Teoksessa Anttila Anu-Hanna, Anttila Timo, Liikkanen Mirja, Pääkkönen Hannu (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 61-72.

Ojala Satu, Kauhanen Merja & Nätti Jouko (2014) Osa- ja määräaikatyön monet muodot ja työn laatu. Talous & Yhteiskunta 2014 (3), 36-41.

Ojala Satu (2014) Ansiotyö kotona ikkunana työelämään. Kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. [Working at home. Concepts, characteristics and connections to employee well-being.] Doctoral dissertation (article-based). http://tampub.uta.fi/handle/10024/95290

Ojala Satu, Nätti Jouko & Anttila Timo (2014) Informal Overtime at Home instead of Telework: Increase in Negative Work-Family Interface. International Journal of Sociology and Social Policy 2014:3.

Ojala Satu (2014) Paltamon kokeilu muistuttaa sosiaaliturvan uudistamistarpeesta. Työpoliittinen aikakauskirja 1/2014

 

Earlier research projects:

Discrimination at work and Later Work Careers [Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura] (The Finnish Work Environment Fund 2015-2017), PI Professor Jouko Nätti

Economic Crises, Well-being at Work and Later Work Careers [Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat] (The Finnish Work Environment Fund 2015-2017), PI University Lecturer Pasi Pyöriä

Temporal flexibility of work and its effect on later work and family life (FLEXLIFE) (Academy of Finland 2014–2018), PI Professor Jouko Nätti

Job quality and later work career in part-time and temporary work (The Finnish Work Environment Fund 2013-2014), PI Professor Jouko Nätti

Spatial dispersion of paid work (SPACE) (Academy of Finland (2010-2013), PI Professor Jouko Nätti

Successful organizations and employee well-being in knowledge-intensive work (WORK Programme by the Academy of Finland (2008-2011), PI Professor Harri Melin

Paid work at home (The Finnish Work Environment Fund 2007-2008), PI Professor Jouko Nätti

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.6.2019 19.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti