Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sirpa Syvänen

Sirpa Syvänen

yliopistotutkija (alana työelämän tutkimus)

Puhelin: 040 190 1315
Sähköposti: Sirpa.Syvanen@uta.fi {room:
Työhuone: Linna 5089

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Opetus

Opintojakson Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen, 5 op. YKT/Sos 10.1.5 vastuuopettajana toimii 1.1.2019 lukien Kati Tikkamäki (kati.tikkamaki(at)tuni.fi) ja vastaa opintojakson koordinaatiosta, kirjatenteistä, esseistä ja opetuksesta. Opintojakso toteutetaan keväällä 2019 (IV periodi). 

Asiantuntemus

Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Tuloksellisuus, työhyvinvointi, työelämän laatu, dialoginen johtaminen, organisaatioiden muutosprosessit ja rakenneuudistukset, kommunikatiivinen, osallistava ja dialoginen toimintatutkimus, tutkimusavusteinen ja käsiteohjautuva työelämän ja organisaatioiden kehittäminen, arviointi- ja kehittämistutkimus.

Ajankohtaista

SoteDialogit - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus kehittämishanke on käynnistynyt 1.1.2019. Hanketta rahoittaa STM/ESR, päätoteuttajana toimii Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Itä-Suomen yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Talentia ry. Hankkeen koordinaattorina toimii Sirpa Syvänen.

Lupa Dinnostua – uudet välineet tuovat kättä pidempää arjen kohtaamisiin. Työsuojelurahaston Dinnostutaan - tuotteistamishanke. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä sirpa.syvanen(at)tuni.fi tai kati.tikkamaki(at)tuni.fi

Julkaisuja

Julkaisut, hankkeet ja asiantuntijatehtävät, Tampereen yliopiston asiantuntijarekisteri Sole Cris

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Teoreettis-metodinen perusta

  • Organisaatio-talousteoria, x-tehokkuusteoria: työelämän laadun, tuloksellisuuden, johtamisen ja yhteistoiminnan sidos
  • Kommunikatiivinen/osallistava toimintatutkimus
  • Tutkimusavusteinen ja käsiteohajutuva muutoksen/kehittämisen ohjaus
  • Yhteistoiminnallinen ja dialoginen kehittämisote/-tapa

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, asiantuntijakonsultaatio 2006 - 2018

1. SoteDialogit hanke 2019-2021

2. Oppiva hanke 2017-2019.

3. Dinnostutaan! -hankkeen taustalla on Tekesin rahoittama Dialoginen johtaminen - Dinno - tutkimusohjelma (www.dinno.fi), jonka loppuraportti ilmestyi 2015. Tuotteistamishankkeessa rakennetaan pilottikohteiden kanssa organisaatioiden ja niiden työyhteisöjen ja tiimien, konsulttien, työyhteisökehittäjien, toimintatutkijoiden ja työnohjaajien käyttöön dialogisen johtamisen ja dialogisen kehittämisen työkalupakki. Työkalupakkiin kuuluvien välineiden ja menetelmien avulla on mahdollista tukea ja edistää työpaikkojen ja niiden henkilöstön yhteistoimintaa, dialogisuutta, uudistumista, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. 

4. Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä, ESR:n rahoittama kehittämishanke 2016-2017. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus toimii hankkeen koordinaattorina. Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Savonia-Ammattikorkeakoulu.

5. Kehittämistyön sparraus 2015-2019 Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTekossa, joka tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa työyhteisöt saavat asiantuntija-apua, valmennusta, sparrausta ja neuvontaa.

6. Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke 2015-2017, Tekesin rahoittama ikäihmisten hyvän elämän tutkimusavusteinen kehittämishankeLapinlahdella. Hanke toteutetaan yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa. Blogikirjoitus: Hyvän elämän edellytyksiä, tekijöitä ja elämyksiä maaseudun ikäihmisille

7. Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden edistäjänä -tutkimusohjelma Dinno 2012-2015, Tekes.

8. Helsingin vanhuspalveluiden Ytyä Yhteisöön hanke 2012 -2013, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa www.onnenpari.fi

9. Järvi-Kuopion seurakunnan perustaminen, yhteistoiminnallinen kehittämishanke 2010-2012, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  10. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) DIALOGIA-hanke 2012 -2013, Tekes, yhteistyössä Innotiimin www.innotiimi.fi konsulttien Teijo Räsäsen ja Anssi Juutilaisen kanssa.

  11. Ylä-Savon seurakuntayhtymän VETO-hanke 2009-2010, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  12. Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen YTYÄ Länteen hanke 2009 – 2010, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, Yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  13. Yrjö ja Hanna Oy:n yhteistoiminnallinen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke 2009 – 2011, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjien Antti Kokkosen, Seija Strömbergin ja Teijo Räsäsen kanssa.

  14. Kajaanin kaupungin keskushallinnon KEHAKE-hanke 2009 – 2010, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  15. Kuopion Kallaveden seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämishanke 2007 – 2009, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  16. Kainuun ateria- ja puhtaanapitopalvelujen yhteistoiminnallinen kehittämishanke, ATPU-projekti 2006 - 2007, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, yhteistyössä työyhteisökehittäjien Antti Kokkosen ja Pirjo Erätulen (JHL) kanssa.

  17. Hyvinvoinnin, osaamisen ja tuloksellisuuden tekijät vanhustyössä, HOTEVA-projekti 2006 – 2008, Työsuojelurahasto ja Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjien Pirjo Erätulen www.jhl.fi, Antti Kokkosen, Raili Nederströnin (Kehrä Oy) ja Seija Strömbergin kanssa.

  18. Vantaan Hämeenkylän seurakunnan työyhteisön kehittämishanke 2007 – 2008, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Raili Nederströmin kanssa. 

   
  Ylläpito: soc.info@uta.fi
  Muutettu: 1.2.2019 14.52 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti