Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sirpa Syvänen

Sirpa Syvänen

yliopistotutkija (alana työelämän tutkimus)

Puhelin: 040 190 1315
Sähköposti: Sirpa.Syvanen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5086

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Opetus

Opintojakson Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen, 5 op. Sos 10.1.5 koordinaattori Sirpa Syvänen (sirpa.syvanen(at)uta.fi). Vastaa opintojakson kirjatenteistä, esseistä ja opetuksesta keväällä 2017. Opintojakso toteutetaan keväällä 2017 (IV periodi). Vastuuopettajat ovat Sirpa Syvänen (sirpa.syvanen(at)uta.fi) ja Kati Tikkamäki (kati.tikkamaki(at)uta.fi).

Asiantuntemus

Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Tuloksellisuus, työhyvinvointi, työelämän laatu, dialoginen johtaminen, organisaatioiden muutosprosessit ja rakenneuudistukset, kommunikatiivinen, osallistava ja dialoginen toimintatutkimus, tutkimusavusteinen ja käsiteohjautuva työelämän ja organisaatioiden kehittäminen, arviointi- ja kehittämistutkimus.

Julkaisuja

Julkaisut, hankkeet ja asiantuntijatehtävät, Tampereen yliopiston asiantuntijarekisteri Sole Cris

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Teoreettis-metodinen perusta

  • Organisaatio-talousteoria, x-tehokkuusteoria: työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kolmoissidos
  • Kommunikatiivinen/osallistava toimintatutkimus
  • Tutkimusavusteinen ja käsiteohajutuva muutoksen/kehittämisen ohjaus
  • Yhteistoiminnallinen ja dialoginen kehittämisote/-tapa

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, asiantuntijakonsultaatio 2006 - 2016

1. Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä, ESR:n rahoittama kehittämishanke 2016-2017. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus toimii hankkeen koordinaattorina. Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Savonia-Ammattikorkeakoulu.

2. Kehittämistyön sparraus 2015-2019 Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTekossa, joka tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa työyhteisöt saavat asiantuntija-apua, valmennusta, sparrausta ja neuvontaa.

3. Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke 2015-2017, Tekesin rahoittama tutkimusavusteinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa. Blogikirjoitus: Hyvän elämän edellytyksiä, tekijöitä ja elämyksiä maaseudun ikäihmisille

4. Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden edistäjänä -tutkimusohjelma Dinno 2012-2015, Tekes.

5. Helsingin vanhuspalveluiden Ytyä Yhteisöön hanke 2012 -2013, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa www.onnenpari.fi

6. Järvi-Kuopion seurakunnan perustaminen, yhteistoiminnallinen kehittämishanke 2010-2012, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  7. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) DIALOGIA-hanke 2012 -2013, Tekes, yhteistyössä Innotiimin www.innotiimi.fi konsulttien Teijo Räsäsen ja Anssi Juutilaisen kanssa.

  8. Ylä-Savon seurakuntayhtymän VETO-hanke 2009-2010, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  9. Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen YTYÄ Länteen hanke 2009 – 2010, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, Yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  10. Yrjö ja Hanna Oy:n yhteistoiminnallinen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke 2009 – 2011, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjien Antti Kokkosen, Seija Strömbergin ja Teijo Räsäsen kanssa.

  11. Kajaanin kaupungin keskushallinnon KEHAKE-hanke 2009 – 2010, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  12. Kuopion Kallaveden seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämishanke 2007 – 2009, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.

  13. Kainuun ateria- ja puhtaanapitopalvelujen yhteistoiminnallinen kehittämishanke, ATPU-projekti 2006 - 2007, Työsuojelurahaston kehittämisavustus, yhteistyössä työyhteisökehittäjien Antti Kokkosen ja Pirjo Erätulen (JHL) kanssa.

  14. Hyvinvoinnin, osaamisen ja tuloksellisuuden tekijät vanhustyössä, HOTEVA-projekti 2006 – 2008, Työsuojelurahasto ja Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjien Pirjo Erätulen www.jhl.fi, Antti Kokkosen, Raili Nederströnin (Kehrä Oy) ja Seija Strömbergin kanssa.

  15. Vantaan Hämeenkylän seurakunnan työyhteisön kehittämishanke 2007 – 2008, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Tekes, yhteistyössä työyhteisökehittäjä Raili Nederströmin kanssa. 

   

  Kirjan esittely: Dialoginen johtaminen edistää myös tuottavuutta

  Suomalaisilla työpaikoilla on edellytyksiä oppimiskulttuuriin, yhteistoimintaan ja dialogiin. Niiden avulla voidaan lisätä työhyvinvointia, innostaa innovointiin ja kasvattaa tuottavuutta. 

  Työpaikkojen kaikkia voimavaroja ei kuitenkaan osata tai haluta käyttää. Se näkyy voimavarojen ja osaamisen tuhlaamisena samanaikaisesti kun tuottavuutta pitäisi parantaa. Hyvä yhteistoiminta edellyttää sekä johtajilta että työntekijöiltä monenlaisia dialogisuustaitoja.

  - Tutkimme johtajuuden näkökulmasta nimenomaan työhyvinvointia, motivoitumista ja oppimista tukevaa johtamista, kertoo Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä (Dinno) -tutkimusohjelman johtaja, dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta.

  - Tarkastelimme tieteellisesti ja kehittämishankkeissamme konkreettisesti dialogia, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, mikä saa ihmiset motivoitumaan ja mikä vaikuttaa työn tuottavuuteen sekä laajemmin tuloksellisuuteen. 

  - Varsinkin nyt, kun Suomessa on keskusteltu väliin kiivaastikin työmarkkinaosapuolten ja hallituksen yhteistoimista, olisi päättäjien hyvä lukea tutkimuksemme loppujulkaisu. Yhteistoiminnallisuus on ajankohtaisempi kuin koskaan, eikä siihen tarvita merkittäviä taloudellisia satsauksia vaan myönteinen asenne, tahto ja aika aitoon yhteistoimintaan kantavat jo pitkälle, toteaa Syvänen.

  Dinno-tutkimusohjelman loppuraportin julkistamistilaisuus pidettiin 12.2.2015 Tampereen yliopistolla. 

  Kirjaa voi tilata Juvenes verkkokaupan kautta www.verkkokauppa.juvenes.fi tai verkkokauppa@juvenesprint.fi.

  Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -tutkimusohjelmassa tutkittiin monitieteisesti johtamisen dialogisuuden edistävää roolia työpaikkojen innovatiivisuudessa ja uudistumisessa, tuloksellisuudessa ja kestävässä työelämässä työhyvinvointia tukien.


  Hankkeeseen liittyi 20 konkreettista tutkimus- ja kehittämiskohdetta pääasiassa julkiselta sektorilta ja sen osana toteutettiin neljä Tekesin rahoittamaa kehittämishanketta. Ne olivat vanhuspalvelut ja sairaala, ammatillinen koulutus, peruskoulutus, päivähoito ja varhaiskasvatus sekä seurakunnat ja seurakuntayhtymät. Tulokset olivat hyvin samansuuntaiset eri sektoreilla, työ- ja tehtäväaloilla.

  Tutkimuksen rahoittajat olivat Tekes ja Työsuojelurahasto ja sen toteuttivat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. 

  Vuosina 2012 - 2014 toteutetun Dinno-tutkimusohjelman tulokset on saatavana julkaisuna Dialoginen johtaminen - Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Sirpa Syvänen, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio ja Timo Toikko (Tampere University Press 2015)

  Lisätietoja:
  Yliopistotutkija Sirpa Syvänen, 040 190 1315, sirpa.syvanen@uta.fi
  Yliopistotutkija Kati Tikkamäki, 040 190 1309, kati.tikkamaki@uta.fi

   

   

   
  Ylläpito: soc.info@uta.fi
  Muutettu: 29.9.2016 9.37 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti