Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tanja Hirschovits-Gerz

Tanja Hirschovits-Gerz

Vastaanotto:Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat: Riippuvuuksia ja päihteiden käyttöä koskevat ilmiöt, päihdetyö

Julkaisuja:

SoleCris asiantuntijatietokanta: julkaisut

Tanja Hirschovits-Gerz & Anja Koski-Jännes (2010). Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin. Sosiologia 1 (47), 3-21. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/47/1/suomalai.pdf

Tanja Hirschovits-Gerz,  Kari Holma, Anja Koski-Jännes, Kirsimarja Raitasalo, Jan Blomqvist, John A. Cunningham, Irina Pervova (2011). Alkoh Is there something peculiar about Finnish views on alcohol addiction? - A cross-cultural comparison between four northern populations? Research on Finnish Society, 4:  41–54. http://www.finnresearch.fi/rfs_Hirschovits-Gerz_et_al_2011_final.pdf

Tanja Hirschovits-Gerz, Marjo Pennonen &Anja Koski-Jännes (2012). Ammattilaisten ja kansalaisten mielikuvat omaehtoisesta toipumisesta ja hoidon tuottamasta lisäarvosta eri riippuvuuksista toivuttaessa. Yhteiskuntapolitiikkalehti 77(5), 495–510.

Tanja Hirschovits-Gerz, Ahonen Jukka, Tammi Tuukka (2012). Peli, persoona vai tilanne? Rahapeliongelmaisia koskevat tyypittelyt tutkimuskirjallisuudessa ja arjen hoitotyössä. Janus 20 (3), 231–248.

Anja Koski-Jännes, Tanja Hirschovits-Gerz and Marjo Pennonen (2011). Population, Professional, and Client Support for Different Models of Managing Addictive Behaviors. Substance Use & Misuse, 1–13.

Anja Koski-Jännes & Tanja Hirschovits-Gerz & Marjo Pennonen & Milla Nyyssönen (2012).Population, professional and client views on the dangerousness of addictions: testing the familiarity hypothesis, Nordic studies on alcohol and drugs, 29(2), 139–154.

Anja Koski-Jännes, Kari Holma, Tanja Hirschovits-Gerz & Kirsimarja Raitasalo. Kansalaisten käsityksiä eri addiktioiden vaarallisuudesta: kansainvälinenen vertailu. Teoksessa Tuukka Tammi, Pauliina Raento & Pekka Sulkunen (toim.). Likainen tusina: addiktion politiikka, talous ja kulttuurit. Gaudeamus. (Painossa)

Tanja Hirschovits (2008). Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista - sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin. Pro gradutyö http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03413.pdf

Muita julkaisuja:

Tanja Hirschovits-Gerz (2012). Mikä estää toipumasta erilaisista riippuvuuksista? – reaaliset esteet ja mielikuvat toipumisen esteinä.  http://www.huuko.fi/mielihuuko /?p=131

Tanja Hirschovits-Gerz (2010). Irti päihdeongelmista tutkitun tiedon valossa. Kuntoutus, 2, 68. (kirja-arvio)

Hankkeita:

Tutkijana rahapeliongelmaisten typologioita koskevassa tutkimushankkeessa, jota hallinnoi A-klinikkasäätiö ja rahoitti Alkoholitutkimussäätiö 2010 ja 2011

Tutkimusapulaisena ja tutkijana addiktioiden mielikuvia koskevassa konsortiohankkeessa, jonka päärahoittajana oli Suomen Akatemian vuosina 2007-2010

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 31.10.2012 15.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti