Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ville Kivimäki

Ville Kivimäki

FT, dos., tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 6121 (lankapuhelin)
Sähköposti:
ville.j.kivimaki@uta.fi
Työhuone:
Pinni B3100

Vastaanotto:

Sopimuksen mukaan.

Erityiset tutkimusalat:

Toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria
Kokemus, tunteet ja trauma historiantutkimuksen kohteina
Sukupuolihistoria, erityisesti sodan ja mieheyden kytkös 1900-luvulla
Psykiatrian ja psykologian historia Suomessa ja Saksassa
"Kulttuurinen trauma" ja sodanjälkeinen mentaalihistoria 1940–50-luvuilla

Käynnissä olevat hankkeet:

Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke 2016–19: "Trauma ennen traumaa: Suomalaiset sotaveteraanit ja posttraumaattinen stressi 1945–55"

Suomen Akatemian kokemushistorian huippuyksikkö, "Eletty kansakunta"-tutkimusryhmän johtaja

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama "Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa"-tutkimushanke, tutkimusryhmän johtaja

Pohjoismainen NOS-HS-workshophanke "Historical Trauma Studies: Nordic, Baltic and European Perspectives", hankkeen johtaja

Psykiatri Konrad von Bagh (1908–1982) ja suomalaisen "hulluuden" historia, yhdessä FT Katariina Parhin kanssa

Tärkeimmät julkaisut:

Täydellinen julkaisuluettelo SoleCris-tietokannassa.

Monografiat ja toimitetut teokset:

Continued Violence and Troublesome Pasts: Post-war Europe between the Victors after the Second World War, toim. Ville Kivimäki & Petri Karonen (Helsinki: SKS, 2017).

& Anssi Männistö, Sodan särkemä arki (Helsinki: WSOY, 2016).

Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, toim. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (Tampere: Vastapaino, 2015).

Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (Helsinki: WSOY, 2013).

Battled Nerves: Finnish Soldiers' War Experience, Trauma, and Military Psychiatry, 1941–44, Pohjoismaiden historian väitöskirja (Åbo Akademi, 2013).

Finland in World War II: History, Memory, Interpretations, toim. Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (Leiden: Brill, 2012).

Norma – Nordic Journal for Masculinity Studies 3 (2008): 2, teemanumero sukupuolesta sekä armeijan ja siviiliyhteiskunnan suhteista, toim. Anders Ahlbäck, Ville Kivimäki, Jarna Soilevuo-Grønnerød, Teemu Tallberg & Johanna Valenius.

Ihminen sodassa: Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta, toim. Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (Helsinki: Minerva, 2006).

Artikkelit:

"Traumaperäinen stressihäiriö ja historia: Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi", teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora, toim., Menneisyyden rakentajat: Teoriat historiantutkimuksessa (Helsinki: Gaudeamus 2018), 94–115.

"Sodanjälkeisiä hiljaisuuksia: Kokemusten, tunteiden ja trauman historiaa", teoksessa Mervi Löfgren & Marja Tuominen, toim., Lappi palaa sodasta: Mielen hiljainen jälleenrakennus (Tampere: Vastapaino 2018), 34–57.

"Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet", teoksessa Mikko Karjalainen, päätoim., Suomen puolustusvoimat 100 vuotta (Helsinki: Edita, 2018), 378–383.

& Anders Ahlbäck ja Tuomas Tepora, "The Cult of Heroes", teoksessa Andrea Pető, toim., Gender: War. Macmillan Interdisciplinary Handbooks (Farmington Hills, MI: Macmillan Reference 2017), 303–319.

"Väkivalta sodassa tutkimuseettisenä kysymyksenä", teoksessa Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola, toim., Historiantutkimuksen etiikka (Helsinki: Gaudeamus 2017), 196–199.

& Petri Karonen, "Suffering, Surviving and Coping: Experiences of Violence and Defeat in Post-war Europe", teoksessa Kivimäki & Karonen (2017), Continued Violence and Troublesome Pasts, 7–26.

"Rakkaus tähän maahan ja kansaan: Psykiatri Sven E. Donnerin isänmaa vuosisadan alusta 1960-luvulle", teoksessa Marja Jalava, Ilkka Levä, Tuomas Tepora & Ville Yliaska, toim., Yhteisöstä yksilöön: Juha Siltalan juhlakirja (Helsinki: Into, 2017), 187–213.

& Kirsi-Maria Hytönen ja Petri Karonen, "Ennen huomispäivää: Toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa", teoksessa Kivimäki & Hytönen (2015), Rauhaton rauha, 11–36.

"Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet: Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema", teoksessa Kivimäki & Hytönen (2015), Rauhaton rauha, 73–100.

"Uusi Suomi: Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika", teoksessa Kivimäki & Hytönen (2015), Rauhaton rauha, 285–321.

"Traumatisés par la guerre: Les troubles psychologiques des soldats finlandais en tant que phénomène historique lors de la Guerre d'Hiver de 1939–1940", Revue d'histoire Nordique 17 (2014): 2, 123–150.

"Sotamies Riitaojan poikauhri: Sota suomalaisen mieheyden myyttisenä lähteenä", teoksessa Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg, toim., Näkymätön sukupuoli: Mieheyden pitkä historia (Tampere: Vastapaino, 2014), 246–270.

"IV Armeijakunnan joukoissa puhjenneet paniikki-ilmiöt kesällä 1944", Sotahistoriallinen Aikakauskirja 34 (2014), 173–215.

"Rintamamiesten Suur-Suomi: Odotukset, kokemukset ja tunteet jatkosodassa", teoksessa Sari Näre & Jenni Kirves, toim., Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus (Helsinki: Johnny Kniga, 2014), 259–319.

"Sodan traumasta ja muistamisesta", Historiallinen Aikakauskirja 111 (2013): 3, 360–362.

"Between Defeat and Victory: Finnish Memory Culture of the Second World War", Scandinavian Journal of History 37 (2012): 4, 482–504.

"Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män: Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956", Historisk tidskrift för Finland 97 (2012): 1, 95–126.

"Three Wars and Their Epitaphs: Introduction to the Finnish History and Scholarship of World War II", teoksessa Kinnunen & Kivimäki (2012), Finland in World War II, 1–46.

& Tuomas Tepora, "Meaningless Death or Regenerating Sacrifice? Violence and Social Cohesion in Wartime Finland", teoksessa Kinnunen & Kivimäki (2012), Finland in World War II, 233–275.

"Krigets erfarenhetshistoria: Erfarenhet, upplevelse och trauma som föremål för historieforskningen", teoksessa Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman, toim., Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelsen (Hedemora: Gidlunds, 2011), 87–108.

& Tuomas Tepora, "War of Hearts: Love and Collective Attachment as Integrating Factors in Finland During World War II", Journal of Social History 43 (2009): 2, 285–305.

& Anders Ahlbäck, "Masculinities at War: Finland 1918–1950", Norma – Nordic Journal for Masculinity Studies 3 (2008): 2, 114–131.

"Rintamaväkivalta ja makaaberi ruumis – Nuorten miesten matka puhtaudesta traumaan", teoksessa Jenni Kirves & Sari Näre, toim., Ruma sota: Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (Helsinki: Johnny Kniga, 2008), 135–179.

"Sodan rampauttama vanhemmuus", teoksessa Jenni Kirves, Sari Näre & Juha Siltala, toim., Sodassa koettua, osa 1: Haavoitettu lapsuus (Helsinki: Weilin+Göös, 2007), 215–245.

"Ryvetetty enkeli: Suomalaissotilaiden neuvostoliittolaisiin naissotilaisiin kohdistama seksuaalinen väkivalta ja sodan sukupuolittunut mielenmaisema", Naistutkimus 20 (2007): 3, 19–32.

"Sodan kokemushistoria: Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa", teoksessa Kinnunen & Kivimäki (2006), Ihminen sodassa, 69–86.

"Sotilaan työ, siviilin taakka: 'Vihollisen tuhoamisen' dynamiikasta, kokemuksesta ja muistosta", teoksessa Kinnunen & Kivimäki, Ihminen sodassa (2006), 191–208.

"Psykiatrien paperisota: Suomalaissotilaiden psyykkisten vammojen diagnoosit ja hoito toisen maailmansodan aikana", Historiallinen Aikakauskirja 104 (2006): 3, 235–254.

"Mies, armeija ja vastarinta: Arndt Pekurisen (1905–1941) kohtalo kriittisen mieshistorian valossa", Historiallinen Aikakauskirja 102 (2004): 3, 347–357.

Aiempi osallistuminen Suomen Akatemian tutkimushankkeisiin:

Tunteet ja sodan kulttuurihistoria Suomessa, prof. Henrik Meinander, Helsingin yliopisto

Male Citizenship and Societal Reform, prof. Pirjo Markkola, Åbo Akademi

Wounds of War, prof. Juha Siltala, Helsingin yliopisto

The War that Follows Peace, prof. Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto & Åbo Akademi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.8.2018 11.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti