Sisältöön
tampereen yliopisto: yunet - nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto:
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostoTampereen yliopistoYUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Opinto-opas: Aineopinnot

YUNET – NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op)

Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen kaikille yhteinen opetus koostuu verkko- ja monimuoto-opetuksesta tai jäsenyliopistojen paikallisista vastaavista opintojaksoista. Valinnaiset opintojaksot opiskelija voi suorittaa omaan tahtiinsa esseinä tai muulla opetusohjelmassa kuvatulla tavalla.

Opiskelu on luonteeltaan itsenäistä, kirjoitus- ja ryhmätyöpainotteista ja vaatii opiskelijalta aktiivisuutta. Opiskelija voi sisällyttää yliopistoverkoston piirissä suoritetut opinnot omaan tutkintoonsa joko sivuaineopintoina tai integroituina muiden aineiden opintoihin.

Opiskelijalla on oltava suoritettuina nuorisotutkimuksen perusopinnot.

AINEOPINTOJEN TAVOITTEET

Nuorisotutkimuksen aineopintokokonaisuus antaa eri alojen opiskelijoille ja nuorten parissa työskenteleville välineitä nuoriin ja nuoruuteen liittyvien ilmiöiden syvempään ymmärtämiseen ja kriittiseen arviointiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön eri suuntausten teoreettisiin lähestymistapoihin ja empiirisiin tutkimuksiin perehtyminen. Aineopintojen seminaarissa harjoitellaan tutkimuksen tekemistä ideapaperista tutkimussuunnitelman kautta seminaaritutkielmaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan monitieteisen nuorisotutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita nuoruuteen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa ja kriittisessä arvioinnissa. Hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee itsenäiseen ja analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Aineopintojen opinnot ovat itsenäisiä ja kurssien suoritustavat vaihtelevat. Vapaavalintaisia opintojaksoja voi suorittaa heti opinto-oikeuden saatuaan.

AINEOPINTOJEN (35 op) RAKENNE

Aineopintokokonaisuuden laajuus on 35 opintopistettä, joka koostuu seuraavista opintojaksoista:

Kaikille yhteiset opinnot (20 op):

  • YUNETA1. Nuorisotutkimuksen klassikot (5 op)
  • YUNETA2. Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia (5 op)
  • YUNETA3. Nuorisotutkimuksen seminaari (5+5 op)

Valinnaiset opinnot (15 op):

  • YUNETA4. Valinnaiset opintojaksot (15 op)

YUNETin aineopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana. Opintojen suoritusoikeus on voimassa kaksi vuotta valinnasta lukien.

Aineopintojen pakollisia opintojaksoja ovat YUNET A1-3. Näistä A1 suoritetaan kirjallisuusesseellä, A2 opetetaan verkkokurssina ja A3 eli seminaari monimuoto-opetuksena.

Valinnaiset opintojaksot YUNET A4 voidaan suorittaa jäsenyliopistojen järjestämänä lähi- tai verkko-opetuksena, esseinä (ohjeet esseen kirjoittamiseksi) tai kirjallisina kuulusteluina.

Ks. Vanhan opinto-oppaan tiedot tästä (2013-2015)

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: miia.lahde@uta.fi
Muutettu: 16.6.2016 12.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti