Sisältöön
tampereen yliopisto: yunet - nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto:
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostoTampereen yliopistoYUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Mitä on nuorisotutkimus? Miksi opiskella nuorisotutkimusta?

Nuorisotutkimus on monitieteinen ala, joka tutkii nuoria ja nuorisoon liittyviä ilmiöitä, niiden taustoja ja toimintaympäristöjä. Nuorisotutkimuksessa käsitellään aikuiseksi kasvamisen kysymyksiä sekä sukupolvien välisiä suhteita yhteiskunnan eri tasoilla. Nuorisotutkimusta tehdään esimerkiksi sosiaalitieteissä, kasvatustieteissä, humanistisissa tieteissä, mediatutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, teologian, historian ja politiikan alalla.  

Nuorisotutkimusta opiskelleet osaavat arvioida nuorten asemaa ja toimintaa yhteiskunnassa ja sen instituutioissa.  

Nuorisotutkimuksen piirissä voi tehdä tutkimusta eri aiheisiin liittyen, esimerkiksi: 

  • nuorisotyö ja nuorisokulttuurit  
  • yhteiskunnallinen toiminta, arvot ja asenteet
  • elämäntyylit, elämänkulku sekä nuorten siirtymät koulusta työhön
  • nuorten elinolot, terveys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus

Nuorisotutkimuksessa käytetään niin tilastollisia kuin laadullisia menetelmiä, esimerkkinä etnografinen tutkimus, haastattelututkimus, historian tutkimus ja mediatutkimus. 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: miia.lahde@uta.fi
Muutettu: 15.4.2014 18.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti