Sisältöön
tampereen yliopisto: yunet - nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto:
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostoTampereen yliopistoYUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Opiskelijahaku

KUKA VOI OPISKELLA YUNETIN KURSSEJA?

Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuteen (25 op) valitaan vuosittain 27 opiskelijaa ja aineopintokokonaisuuteen (35 op) joka toinen vuosi 12 opiskelijaa verkoston jäsenyliopistoista. Jäsenyliopistoja 1.1.2015 alkaen ovat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.

Opiskelu YUNETissa perustuu kaikille opiskelijoille yhteisiin verkkokursseihin sekä itsenäisesti suoritettaviin opintojaksoihin, joten opiskelija voi suorittaa opintonsa joustavasti omasta koti- tai opiskelukaupungistaan käsin.

Perusopintojen hakuaika on vuosittain ja aineopintojen parittomina vuosina, keväällä. Opiskelupaikkaa anotaan sähköisellä lomakkeella.

HUOM: Vuonna 2017 verkoston opintokokonaisuuksiin ei valita opiskelijoita, koska uuden verkostoyhteistyökauden valmistelu yliopistoissa on kesken.

HAKEMINEN YUNET- PERUS- JA AINEOPINTOKOKONAISUUKSIIN

YUNET- perus- ja aineopintoihin haetaan ilmoitettuna hakuaikana sähköisellä lomakkeella, joka löytyy perus-/aineopintojen omilta hakusivuilta. Hakemuksen jättämisen yhteydessä palvelusta tulostetaan oma täytetty hakulomake.

Lomake liitteineen postitetaan YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston koordinaattorille (YKY/TaY) hakemuksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla perillä viimeiseen hakupäivään mennessä.

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kesäkuun viimeisellä viikolla. Hakijoille lähetetään tällöin tieto valinnan tuloksesta sähköpostitse.

HAKEMINEN YUNET-PERUSOPINTOKOKONAISUUTEEN

HAKEMINEN YUNET-AINEOPINTOKOKONAISUUTEEN

 

Yksittäisten kurssien suorittaminen

Lisäksi YUNETin kursseja voi opiskella yksittäisinä kursseina.

a) Lähiopetuksena järjestettävät kurssit järjestetään eri yliopistoissa paikallisesti. Näille oman yliopiston kursseille voivat kyseisen yliopiston opiskelijat osallistua, mikäli kurssille mahtuu. Opetusta järjestävä laitos hyväksyy opiskelijat oman käytäntönsä mukaisesti (esim. luentokurssit, pienryhmäopetus jne.) Näille kursseille osallistumisesta voi tiedustella kurssin opettajalta. YUNET-opiskelijoilla on ensisijainen oikeus osallistua kursseille.

b) YUNET-verkkokurssit: Yksittäisille kursseille voidaan hyväksyä opiskelijoita vain sen verran kuin paikkoja on jäänyt yli perusopintokokonaisuuden suorittajilta. Kuten lähiopetuksenkin kohdalla, myös verkko-opetukseen voidaan ottaa vain oman yliopiston YUNETin ulkopuolisia opiskelijoita, jos kurssilla on tilaa ja  opettaja hyväksyy sen. Tiedustelu kurssin opettajat ja paikalliset koulutusyhteyshenkilöt.

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: miia.lahde@uta.fi
Muutettu: 5.4.2017 14.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti