Sisältöön
tampereen yliopisto: yunet - nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto: opiskelijan tietopaketti:
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostoTampereen yliopistoYUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Ohjeita ja vinkkejä

MOODLEN OHJEET

YUNET-verkkokurssit on toteutettu jäsenyliopistojen Moodle-oppimisympäristöissä. Kurssin opettajasta riippuu, minkä yliopiston Moodlessa kurssi pidetään. Kullakin jäsenyliopistolla on omat yksityiskohtaiset ohjeensa Moodlen käyttöön.

Tampereen yliopiston ohjeet opiskelijalle löytyvät Moodlen etusivulta: https://learning2.uta.fi/

Linkki Helsingin yliopiston Moodlen ohjeisiin löytyy osoiteesta: https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas

Ennen kurssia saat kurssin opettajalta s-postitse tunnuksen sekä ohjeet Moodlen kurssialueelle kirjautumiseen. Tunnusta/salasanaa tarvitaan yleensä kirjautuessa kurssille ensimmäistä kertaa. Toisen yliopiston Moodleen kirjaudutaan oman yliopiston peruspalvelutunnuksilla HAKA-vaihtoehdon kautta.

VERKKOKURSSEILLA OPISKELU

YUNETin perusopintojen pakolliset kurssit P1, P2 ja P3 sekä aineopintojen A2 ja A3 ovat verkkokursseja (tai yhdistelmäopetusta). Tietyn vuosikurssin opiskelijoilla on etuoikeus osallistua kurssille. Huom: Mikäli haluat suorittaa opintojakson muulloin kuin oman vuosikurssisi mukaisessa aikataulussa, tiedustele opettajalta / YUNET-koordinaattorilta etukäteen mahdollisuutta osallistua kurssille. Kurssille voidaan hyväksyä eri vuosikurssin opiskelijoita, jos tilaa on.

Muistathan varata verkkokurssin suorittamiseen riittävästi opiskeluaikaa – aivan kuten muihinkin opintoihin!

Kurssia varten tarvitset käyttöösi toimivan verkkoyhteyden. Kurssilla riittävät tietokoneen käytön perustaidot. Verkkokursseilla yliopistojen Moodlessa on suositeltavaa käyttää omaa yliopiston sähköpostiosoitetta.

Lisäksi kannattaa huomioida:

  • Verkkokursseja on monenlaisia; perehdy siis aluksi huolella opettajalta saamiisi opiskeluohjeisiin. Moodlea voidaan käyttää esim. oppimateriaalien jakamiseen, verkkokeskusteluihin, tenttimiseen tai oppimistehtävien ja tiedostojen palautukseen.
  • Verkkokurssilla opiskelu on itsenäistä mutta edellyttää yleensä myös aktiivista osallistumista yhteisiin keskusteluihin ja ryhmätehtäviin. Opiskelijat ovat kurssialustan kautta vuorovaikutuksessa keskenään ja opettajan kanssa. Verkossa ollaan läsnä pääsääntöisesti kirjoittamalla. Joillain verkkokursseilla materiaalit voivat olla ladattavissa milloin vain ja jokainen tekee tehtävät itsenäisesti.
  • Verkko-opinnot ovat aikataulutettuja: tehtävillä on palautuspäivämäärät ja verkkokeskustelut käydään annetun ajan puitteissa.
  • Muistathan, että ryhmätehtävissä oma osallistumisesi vaikuttaa koko ryhmän työskentelyyn ja oppimiseen! Mikäli et jostain syytä pysty noudattamaan annettua aikataulua (tai joudut jättämään koko kurssin kesken), ilmoita siitä HETI kurssin opettajalle sekä muille ryhmäläisille.
  • Parhaan hyödyn kurssista saat, kun antaudut vuorovaikutukseen muiden kanssa, kuuntelet, kommentoit ja annat rakentavaa vertaispalautetta. Perehdy aineistoihin ja tee tehtävät huolella, perustele käsityksesi ja anna tilaa myös muiden erilaisille näkökulmille – ne haastavat ajattelemaan. Keskustelu edistää oppimista.
  • Opettaja ohjaa työskentelyä ja on laatinut verkkotehtäviä. Hän myös antaa palautetta opiskelustasi.
  • Jos verkon käytössä tulee teknisiä ongelmia, niin kysy niistä heti kurssin keskustelupalstalla tai ota yhteyttä verkkotukeen, jotta saat nopeasti avun ja pääset etenemään.

OHJEET ESSEEN KIRJOITTAMISEEN

Osa vapaavalintaisista opintojaksoista voidaan suorittaa esseemuodossa. Esseen aiheesta ja aikataulusta on sovittava kyseisestä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus on mainittu joko opintojakson yhteydessä tai saatavissa opettajalta.

Esseiden pituus riippuu suoritettavan opintojakson määrästä. YUNETilla on käytössään seuraavat opintopistevaatimukset:

3 opintopistettä n. 5 tekstisivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa eikä lähdeluetteloa)

4 opintopistettä 8-10 tekstisivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa eikä lähdeluetteloa)

5 opintopistettä 12-15 tekstisivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa eikä lähdeluetteloa)

Esseiden arvostelusta vastaa opintojakson vastaava opettaja ja ne arvostellaan opintojaksoittain ilmoitettujen pisteiden mukaisesti.

Essee tarkoittaa kirjoitelmaa, jossa vastataan esitettyyn (tutkimus)kysymykseen kriittisesti reflektoiden, asiaa eri näkökulmista tarkastellen kuitenkin asiassa pysyen. Essee on suhteellisen tiivis ja selkeä selvitys asioista, joita kirjoittaja pitää asiaan kuuluvina. Esseessä pyritään avaamaan omintakeinen näkökulma aiheeseen ja nousemaan yksittäisistä esimerkeistä yleiseen.

Kirjoittajan tulee myös esittää omia perusteltuja näkemyksiään aiheesta. Kirjoittajan tulee välttää liiallista ’lavertelua’. Esseessä voidaan käyttää väliotsikointia jäsentämään tekstin kulkua.

Esseen tarkoituksena on kehittää kirjoittajan kykyä ymmärtää lukemaansa ja kuulemaansa ja yhdistämään niitä. Esseen kirjoittaminen kehittää myös kirjoittajan kirjallista ilmaisua sekä tieteellistä ajattelua. Hyvän esseen tuntumerkkejä ovat asiantuntevuus, reflektiivisyys, kokonaisnäkemys aiheesta, innostuneisuus ja yllättävyys. Hyvä kieli ja kokonaiset lauseet (ei ranskalaisia viivoja) ovat myös oleellisia selkeän esseen tunnusmerkkejä.

Esseestä täytyy selkeästi käydä ilmi että sovittu kirjallisuus on huolella luettu. Kirjallisuuden käyttö ja suorat lainaukset pitää ilmaista selkeästi tekstissä lähdeviitteitä käyttäen. Esseen lopussa tulee olla luettelo lähdekirjallisuudesta ja suoritettava teos on mainittava ja merkittävä esim. alleviivaten.

Opettaja antaa suorituksesta merkinnän ja ilmoittaa sen opintojakson järjestäneen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä että kerätyt opintopisteet siirtyvät hänen oman yliopistonsa opintorekisteriin.

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: miia.lahde@uta.fi
Muutettu: 4.5.2015 16.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti