Sisältöön
tampereen yliopisto: yunet - nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto:
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostoTampereen yliopistoYUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Opinto-opas: Perusopinnot

YUNET – NUORISOTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op)

Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Perusopintojen kaikille yhteinen opetus järjestetään verkkokursseina. Valinnaiset opintojaksot opiskelija voi suorittaa omaan tahtiinsa esseinä tai muulla opetusohjelmassa kuvatulla tavalla.

Opiskelu on luonteeltaan keskustelevaa, kirjoitus- ja ryhmätyöpainotteista ja vaatii opiskelijalta aktiivisuutta. Opiskelija voi sisällyttää yliopistoverkoston piirissä suoritetut opinnot omaan tutkintoonsa joko sivuaineopintoina tai integroituina muiden aineiden opintoihin.

PERUSOPINTOKOKONAISUUDEN TAVOITTEET

Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuus antaa eri alojen opiskelijoille ja nuorten parissa työskenteleville välineitä nuoriin ja nuoruuteen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja arviointiin sekä nuorisotutkimuksellisen näkökulman hyödyntämiseen niin opinnoissa kuin työelämässä.

Opintokokonaisuus tutustuttaa opiskelijan nuorisotutkimuksen historiaan, käsitteisiin, kysymyksenasetteluihin sekä metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin erityisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva nuorisotutkimuksesta monitieteisenä tutkimusalana sekä perustiedot alan kehityksestä. Opiskelija osaa jäsentää nuoruutta elämänvaiheena ja yhteiskunnallisena suhteena ja on perehtynyt nuorten kokemuksiin ja nuorisoon liittyviin kysymyksiin esimerkiksi historian, sukupuolen, koulutuksen, kulutuksen, median, etnisyyden sekä yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmista. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja tuntee nuorisotutkimuksen merkityksen nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.

PERUSOPINTOKOKONAISUUDEN (25 op) RAKENNE

Kaikille yhteiset opinnot (15 op):

  • YUNETP1. Nuorisotutkimuksen perusteet (Introduction to Youth Research; Introduktion till ungdomsforskning) (5 op)
  • YUNETP2. Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (Current Issues in Youth Research; Aktuell frågor i ungdomsfoskning) (5 op)
  • YUNETP3. Nuorisotutkimuksen menetelmät (Methods in Youth Research; Metoder i ungdomsforskning) (5 op)

Valinnaiset opinnot (10 op):

  • YUNETP4. Valinnaisia opintojaksoja (Optional Study Modules; Valfria studiekurser) (10 op)

YUNETin perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana. Opintojen suoritusoikeus on voimassa kaksi vuotta valinnasta lukien. Ks. opintojen ohjeellinen suoritusaikataulu opinto-oppaasta.

Perusopintojen pakollisia opintojaksoja ovat YUNET P1-3. Nämä opintojaksot opetetaan verkkokursseina (sekä paikallisesti joissakin jäsenyliopistoissa).

Valinnaiset opintojaksot (YUNETP4) suoritetaan useimmiten esseinä (ohjeet esseen kirjoittamiseksi). Myös jäsenyliopistojen järjestämä lähi- tai verkko-opetus sekä kirjallisuuskuulustelut ovat mahdollisia.

Ks. Vanhan opinto-oppaan tiedot tästä (2013-2015)

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: miia.lahde@uta.fi
Muutettu: 16.6.2016 12.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti