Äänentutkimuksen seminaari

Alkaa
Alkaa kello
9.00
Päättyy
Päättyy kello
15.00
Paikka

Kaupin Y-kampus (Teiskontie 33, C-siipi 1. krs)

Järjestäjä(t)

Äänentutkimuksen verkoston suunnitteluryhmä

Tule perustamaan äänentutkimuksen monitieteistä verkostoa Tampereelle!

Äänen, musiikin ja puheen käsitteiden alueille sijoittuu monia ammattikäytänteitä ja tutkimusaloja, tiedettä ja taidetta. Muusikko on äänen ammattilainen, ja yhtä hyvin ääni on työkalu opettajalle tai näyttelijälle. Toisaalta puheäänen käytön ongelmat voivat olla este arkipäivän kanssakäymiselle. Äänen kautta voimme myös ymmärtää yhteiskuntaa ja ympäristöä. Ääniä voidaan suunnitella, prosessoida, analysoida, ja niistä voidaan luoda uusia, virtuaalisia äänimaisemia. Teknologinen kehittäminen ja tekoäly avaavat myös täysin uusia mahdollisuuksia äänten analysoimiseen, muokkaamiseen, tuottamiseen ja kuuntelemiseen.

Helmikuussa järjestettävän seminaarin tavoitteena on koota yhteen Tampereen alueen korkeakouluissa toimivia tutkijoita ja opettajia, jotka työskentelevät tavalla tai toisella äänen parissa. Tapahtuman tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä äänen merkityksestä, äänentutkimuksen mahdollisuuksista, tutkimusalueiden rajapinnoista ja sovellusalueista. Lisäksi pyritään antamaan kuva äänentutkimuksen nykytilasta. Tavoitteena on myös sekä tiivistää paikallista yhteistyötä että etsiä uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Seminaari koostuu esitelmistä ja postereista. Lisäksi keskustellaan äänentutkimuksen verkoston rakentamisesta ja toimintamuodoista.

Kenelle: TAMK:lle, TaY:n ja TTY:n tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille, jotka työskentelevät äänen parissa (esim. musiikin, puheen, signaalien, akustiikan, soittamisen, säveltämisen, kaupunkisuunnittelun, äänimaiseman, median,  ääniteknologian, kuuntelemisen ammattilaisille)

Esitelmäkutsu

Ehdota seminaariin esitelmää tai posteria. Toivomme ohjelmaan mahdollisimman kattavaa ja monialaista otosta Tampereella tehtävästä äänentutkimuksesta. Puhuttujen esitelmien lisäksi aikaa on varattu mittavasti posterien esittelyyn. Huomaa, että posterin voi tehdä myös äänitiedostona.

Puhutun esitelmän (20 min) ja posterin (julistemuotoinen A0 tai mp3-äänitiedosto, 3-5 min) ehdottaminen: lähetä alle 400-sanainen abstrakti sähköpostiin doc- tai docx-liitteenä (sis. otsikko, tekijä, tekijän affiliaatio, abstrakti, yhteystiedot).

Lähetä ehdotuksesi tammikuun 15. päivään mennessä ja ilmoittaudu tapahtumaan 31.1.2017 mennessä, osoitteeseen meri.kyto@staff.uta.fi.

Äänentutkimuksen verkoston suunnitteluryhmän puolesta: Mirja Kopra (TAMK), Meri Kytö (Tay), Tarja Rautiainen-Keskustalo (Tay), Tuomas Virtanen (TTY), Teija Waaramaa (Tay)

 

Lisätietoja

Meri Kytö
meri.kyto@staff.uta.fi

Tarja Rautiainen-Keskustalo
tarja.rautiainen-keskustalo@staff.uta.fi

Teija Waaramaa
teija.waaramaa@staff.uta.fi