Aila ja aineistojen jatkokäyttö

Alkaa
Alkaa kello
12.15
Päättyy
Päättyy kello
15.00
Paikka

Linna-rakennuksen Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)

FSD

Seminaarissa esitellään käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein Tietoarkiston Aila-palveluportaalin tarjontaa ja syksyllä käyttöön tulevaa Ailan uutta aineistonluovutustyökalua. Lisäksi tarkastellaan toukokuussa voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksia aineistojen arkistointiin.
 
Tutkimuksen kannalta aineistojen arkistoinnista ja jatkokäytöstä puhuu tutkimusjohtaja Lauri Rapeli Åbo Akademista, ja yliopistonlehtori Marja Alastalo Joensuun yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitokselta kertoo arkistoitujen aineistojen käyttämisestä opetuksen ja oppimisen tukena.
 
Tietoarkisto jakaa seminaarin yhteydessä viime vuosien tapaan myös Aineistopalkinnon. Seminaarin jälkeen järjestetään Tietoarkiston kirjastoyhdyshenkilöiden tapaaminen, jossa keskustellaan korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen ja Tietoarkiston yhteistyöstä.
 
Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 10.9. nettilomakkeella.
 
Seminaariohjelma

 
12.15– Tervetuloa
Tietoarkiston edustaja
 
12.20–12.40 Ailan ja sen uusien ominaisuuksien esittely
Hannele Keckman-Koivuniemi, tietopalvelupäällikkö, Tietoarkisto
 
12.40–13.00 Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta
Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö, Tietoarkisto
 
13.00–13.30 Tietoarkisto takaa tieteen uskottavuuden
Lauri Rapeli, tutkimusjohtaja, Åbo Akademi, Institutet för samhällsforskning
 
13.30–14.00 Arkistoidut aineistot opetuksen ja oppimisen tukena
Marja Alastalo, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos
 
14.00–14.20 Aineistopalkinnon jako ja palkitun puhe
 
14.20– Täytekakkua ja juhlakahvit
 
15.00–16.00 Kirjastoyhdyshenkilöiden tapaaminen, Linna LS K110 (erillinen kutsu)
 
 
 

Lisätietoja

Tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Hannele Keckman-Koivuniemi, 040 190 1439