Äkillisen aliravitsemuksen hoito-ohjelmien optimointi lapsia mittaamalla

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

MPH Nancy Dalen väitöstilaisuus

Using Anthropometry to Optimize Nutrition Programs for Management of Acute Malnutrition (Äkillisen aliravitsemuksen hoito-ohjelmien optimointi lapsia mittaamalla)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Stan Zlotkin (Toronton yliopisto, Kanada). Kustoksena toimii professori Per Ashorn.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Äkillisen aliravitsemuksen hoito-ohjelmien optimointi lapsia mittaamalla

Maailmassa lähes 19 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta (severe acute malnutrition, SAM). Lasten ravitsemustila voidaan arvioida antropometrisiä mittauksia käyttäen, esimerkiksi mittaamalla paino, pituus ja olkavarren ympärysmitta. On myös kehitetty erilaisia kasvua kuvaavia indikaattoreita, jotka ilmaisevat taulukkomuodossa antropometriset mittaustulokset suhteessa toisiinsa. Tällainen on esimerkiksi painon ja pituuden Z-suhde (weight for height z score, WHZ). Indikaattorit on kehitetty terveiden lasten kasvun perusteella, ja ne toimivat mittapuuna vertailtaessa lasten ravitsemustilaa. Indikaattoreita voidaan käyttää yksittäisten lasten aliravitsemuksen vakavuuden määrittämiseen ja kuvaamaan aliravitsemuksen yleisyyttä väestössä. Lisäksi indikaattorien avulla voidaan määritellä, ketkä lapset tulisi ottaa mukaan aliravitsemuksen hoito-ohjelmiin. Vakavasta akuutista aliravitsemuksesta kärsivien 6—59 kuukauden ikäisten lasten akuutin aliravitsemuksen hoitoa ohjaa CMAM-malli (Community Management of Acute Malnutrition), johon voi kuulua sekä avohoitoa että vuodeosastohoitoa riippuen aliravitsemuksen vaikeudesta.

Ohjelmissa, joiden tavoitteena on hoitaa aliravittuja lapsia, käytetään monenlaisia perusteita hoitoa tarvitsevien lasten laskemiseen ja tunnistamiseen, heidän tapaustensa kulun ennustamiseen, lasten valitsemiseen ohjelmiin sekä seurantaan ja kotiuttamiseen. Tämä väitöskirja sisältää viisi tapaustukimusta, joissa selvitän antropometristen indikaattorien käyttöä lasten aliravitsemuksen hoito-ohjelmissa.
   

                                          ******

Dalen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2253, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN 978-952-03-0338-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1754, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0339-6, ISSN 1456-954X.