Alkionviljelyn pituuden ja pakastusmenetelmän vaikutus IVF-hoitotuloksiin sekä vastasyntyneen painoon

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

LL Noora Kaartisen väitöstilaisuus

The Effect of Embryo Culture Length and Freezing Method on the ART Success Rate and the Weight of the Newborn (Alkionviljelyn pituuden ja pakastusmenetelmän vaikutus IVF-hoitotuloksiin sekä vastasyntyneen painoon)

Väitöskirja kuuluu synnytys- ja naistentautiopin alaan.

Vastaväittäjänä on professori Aila Tiitinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Johanna Mäenpää.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Alkionviljelyn pituuden ja alkion pakastusmenetelmän vaikutus
koeputkihedelmöityshoitojen tuloksiin sekä vastasyntyneen painoon

Koeputkihedelmöityshoidot ovat tehokkain keino hoitaa lapsettomuutta. Kumulatiivinen synnytysprosentti heijastaa parhaiten pariskunnan todennäköisyyttä saada lapsi hoitojen tuloksena. Hoitojen kustannukset rajoittavat käytettävissä olevien hoitosyklien hoitokertojen määrää. Siksi hoitojen optimoiminen on tärkeää. Noora Kaartisen väitöskirjassa tutkittiin sitä, miten alkion viljelyn pituus ja huonolaatuisten alkioiden jatkoviljely vaikuttavat koeputkihedelmöityshoitojen tuloksiin.

Alkionviljelyn aikana tapahtuu alkion perimässä laaja epigeneettinen uudelleenohjelmoituminen. On mahdollista, että alkionviljelyyn liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi viljelyn pituus tai alkion pakastusmenetelmä vaikuttavat tähän epigeneettiseen ohjelmointiin ja sitä kautta ehkä myös syntyvän yksilön fenotyyppiin. Selvitimme miten alkionviljelyn pituus tai alkion pakastusmenetelmä vaikuttavat vastasyntyneen painoon. Tutkimukset ovat retrospektiivisiä.     

Tutkimus osoitti, että huonolaatuisten alkioiden jatkoviljely on kannattavaa, koska se nostaa synnytyksen todennäköisyyttä yhtä koeputkihedelmöityshoitokertaa kohden  ja vähentää uusien hoitojen tarvetta. Neljän päivän pituinen alkionviljely tuottaa vähintään yhtä hyvät raskaustulokset kuin kolmen tai viiden päivän pituinen viljely. Viiden päivän pituinen alkionviljely johtaa pojilla korkeampaan keskimääräiseen syntymäpainoon verrattuna 2-3 päivän pituiseen viljelyyn, mutta tytöillä pitkä viljely ei lisää syntymäpainoa. Pakastusmenetelmän valinta ei vaikuttanut merkitsevästi vastasyntyneen painoon.

Noora Kaartinen valmistui lääkäriksi Tampereen Yliopistosta vuonna 2002 ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi vuonna 2013. Hän työskentelee erikoislääkärinä Tampereen Yliopistollisen sairaalan Hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla ja suorittaa parhaillaan lisääntymislääketieteen lisäkoulutusohjelmaa.

                                                 ************
Kaartisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2186, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0169-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1685, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0170-5, ISSN 1456-954X.
TamPub.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.