Café Scientifique: Suprajohtavuus: Leijuvista junista kvanttitietokoneisiin

Alkaa
Alkaa kello
18.00
Paikka

Pääkirjasto Metson Lehmus-sali

Järjestäjä(t)

Tampereen LUMATE-keskus

Tiedekahvilassa luennoiva professori Esa Räsänen työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa fysiikan laboratoriossa.

Suprajohtavuudella tarkoitetaan aineen sähkövastuksen katoamista tarpeeksi alhaisissa lämpötiloissa. Ilmiö löydettiin jo vuonna 1911, mutta sen hyödyntäminen pääsi vauhtiin vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen, kun joukko aineita osoitettiin suprajohtavaksi suhteellisen "korkeissa", yli -200 celsiusasteen lämpötiloissa. Tämä mahdollisti aineen käytön suprajohteena käyttämällä jäähdytyksessä nestetyppeä, joka on edullista ja helposti käsiteltävää. Seuraava merkittävä kokeellinen läpimurto tehtiin vasta v. 2015, kun paineistettu rikkivety todettiin suprajohtavaksi -70 celsiusasteen lämpötilassa.

Vaikka tie suprajohtavuuteen huoneenlämpötilassa on vielä pitkä, niin sovellukset tekevät jo tuloaan, esimerkkeinä lääketieteelliset kuvaukset, leijuvat junat ja kvanttilaskentapiirit. Tässä esityksessä tehdään katsaus suprajohtavuuteen kvanttimekaanisena ilmiönä, tutkimuksen historiaan, uusiin löydöksiin sekä tulevaisuuden sovelluksiin.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Tervetuloa!

Lisätietoja

Koordinaattori Laura Salkonen, 050 447 9335
Tampereen LUMATE-keskus
www.lumate.fi