Epilepsiaan liittyvä kuolleisuus ja sen kliiniset riskitekijät

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

LL Olli Nevalaisen väitöstilaisuus

Mortality in Epilepsy with Emphasis on Clinical Features (Epilepsiaan liittyvä kuolleisuus ja sen kliiniset riskitekijät)

Väitöskirja kuuluu epidemiologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Torbjörn Tomson (Karoliininen instituutti, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Epilepsiaan liittyvä kuolleisuus

Epilepsia on yleinen pitkäaikainen neurologinen sairaus, jota sairastavilla on muuta väestöä lyhyempi elinajanodote. Ylikuolleisuutta ovat osaltaan selittäneet epilepsian taustalla olevat aivosairaudet, erityisesti epilepsian aiheuttaneet syöpäsairaudet, epileptisiin kohtauksiin liittyvät onnettomuudet, lisääntynyt itsemurhakuolleisuus sekä epilepsian huonoon kohtaustasapainoon liittyvät odottamattomat äkkikuolemat.

Väitöskirja pohjautuu kahteen suomalaiseen kohorttitutkimukseen ja kahteen järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen. Koko maan kattavassa kohortissa epilepsiaa sairastavan väestönosan kuolleisuus oli kolminkertainen verrattuna taustaväestön kuolleisuuteen. Meta-analyysissä epilepsiaa sairastavien ylikuolleisuus liittyi symptomaattiseen ja kryptogeeniseen etiologiaan sekä suurempaan epileptisten kohtausten tiheyteen. Idiopaattista epilepsiaa sairastavien kokonaiskuolleisuus ei eronnut taustaväestön kuolleisuudesta.
                                               ******

Olli Nevalainen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Nevalaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2241, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0297-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1741, Tampere University Press 2016. ISBN   978-952-03-0298-6 , ISSN 1456-954X.