Esseitä rahoituksen taloustieteestä, Animal Spirits rahoitusmarkkinoilla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)
Jukka Ilomäki

KTL Jukka Ilomäen väitöstilaisuus

Essays on Financial Economics, Animal Spirits in Financial Markets (Esseitä rahoituksen taloustieteestä, Animal Spirits rahoitusmarkkinoilla)

Väitöskirja kuuluu taloustieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Juho Kanniainen (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Hannu Laurila.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Esseitä rahoituksen taloustieteestä, Animal Spirits rahoitusmarkkinoilla

J.M. Keynes argumentoi, että sijoittaja ei ainoastaan mieti omia ennusteita osakkeen tulevista tuotoista, vaan hän yrittää arvioida mitä muut sijoittajat ennustavat. Mutta ei sekään vielä riitä, vaan hän yrittää myös selvittää, mitä muut sijoittajat arvioivat siitä, mitä muut estimoivat. Keynes kutsuu tätä tapahtumaa rahoitusmarkkinoiden kauneuskilpailuksi ja hänen mukaansa se jakaantuu rationaalisiin korkeamman asteen odotuksiin ja markkinapsykologiaan. Shiller karakterisoi jälkimmäisen vuoden 2013 Nobel-palkintoluennossaan sanalla ”animal spirits”.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia, miten animal spirits vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen. Väitöskirja koostuu johdantokappaleesta, kolmesta julkaistusta artikkelista ja lyhyestä nootista. Ensimmäinen artikkeli tutkii analyyttisesti, miten animal spirits vaikuttaa sijoittajien odotettuihin tuottoihin, kun Keynesin kauneuskilpailu on läsnä osakemarkkinoilla. Toinen artikkeli selvittää, miten riskittömän sijoituskohteen tuottotaso vaikuttaa sijoittajien osakemarkkinavoittoihin, kun animal spirits on mukana osakemarkkinoiden hinnoittelussa. Kolmas artikkeli tutkii kokeen avulla, vaikuttaako animal spirits osakemarkkina-ammattilaisten sijoituspäätöksiin.

Ensimmäisessä artikkelissa yhdistän rationaaliset korkeamman asteen uskomukset ja animal spiritsin samaan teoreettiseen kehikkoon. Artikkelissa havaitaan, että animal spirits vaikuttaa negatiivisesti informoitujen ja ei-informoitujen sijoittajien odotettuihin tuottoihin. Toisessa artikkelissa havaitaan, että riskittömällä tuottotasolla on ratkaiseva merkitys osaketuottojen muodostumiseen, kun animal spirits on läsnä. Siinä korostetaan, että kun riskittömän tuoton taso nousee rahoitusmarkkinoilla, se vähentää mahdollisia ei-informoitujen animal spirits -voittoja osakemarkkinoilla. Lyhyt nootti selventää ensimmäisen ja toisen artikkelin eroavaisuuksia. Viimeinen artikkeli paljastaa, että osakemarkkina-ammattilasilla animal spirits vaikuttaa nopealiikkeisissä sijoituspäätöksissä.

Väitöskirjan kontribuutiona voidaan todeta, että animal spirits vähentää sijoittajien odotettuja tuottoja osakemarkkinoilla, mutta riskittömän sijoituskohteen tuoton taso ohjaa voimakkaasti prosessia. Kun taso on matala, animal spirits voi parantaa ei-informoitujen sijoittajien tuottoja, mutta tason noustessa ylimääräiset voitot nopeasti katoavat. On huomioitava, että näissä teoreettisissa malleissa oletetaan, että markkinoilla toimii myös sijoittajaryhmä likviditeetin luojina, jotka aina tekevät tappiota osakekaupoilla. Näiden tappioiden suuruuteen vaikuttaa välillisesti animal spirits. Toisen artikkelin empiirisen testin mukaan, niin alhaisen kuin kolmen prosentin riskittömän sijoituskohteen tuottotason ylittäminen kääntää ei-informoitujen sijoittajien animal spirits -voitot tappioiksi. Tässä vertailukohtana ovat osta ja pidä -strategian realisoituneet tuotot viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta.     

                                          ******

Jukka Ilomäki on suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Ilomäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2266, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1767, Tampere University Press 2017.

Lisätietoja