G-GORENSTEIN -kompleksit

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

M.Sc. Maryam Akhavinin väitöstilaisuus

G-Gorenstein Complexes (G-GORENSTEIN -kompleksit)

Väitöskirja kuuluu matematiikan alaan.

Vastaväittäjänä on professori Santiago Zarzuela (Barcelonan yliopisto, Espanja). Kustoksena toimii professori Eero Hyry.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

G-GORENSTEIN -kompleksit

Tämän väitöskirjan tavoitteena on esittää klassiselle Gorenstein-kompleksin käsitteelle vastine Gorenstein-homologisessa algebrassa: “G-Gorenstein-kompleksi”.

Väitöskirjassa tutkitaan G-Gorenstein-kompleksien rakennetta, ja selvitetään, missä määrin Gorenstein-komplekseja koskevat klassiset tulokset yleistyvät koskemaan myös näitä komplekseja. Väitöskirjassa havaitaan, että tiettyä dimensiota olevien G-Gorenstein-kompleksien kategoria on ekvivalentti modulien G-luokan kanssa. Erityisesti osoittautuu, että ne Cousin-kompleksit, joiden termit ovat Gorenstein-injektiivisiä ja joiden homologia on rajoitettu ja äärellisviritteinen, muodostavat ensin mainitun kategorian kanssa ekvivalentin kategorian.

                                               ******

Maryam Akhavin on suorittanut M.Sc. -tutkinnon Kharazmin yliopistossa Iranissa.

Akhavinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2236, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0287-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1736, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0288-7, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Maryam Akhavin, Maryam.Akhavin@uta.fi