Gastrokirurgisten päivystystoimenpiteiden tulokset iäkkäillä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, M-rakennus, pieni luentosali, Teiskontie 35

LL, KTM Mika Ukkosen väitöstilaisuus

Outcome of Emergency Gastrointestinal Procedures in the Elderly (Gastrokirurgisten päivystystoimenpiteiden tulokset iäkkäillä)

Väitöskirja kuuluu kirurgian (gastroenterologinen kirurgia) alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Ari Leppäniemi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Gastrokirurgisten päivystystoimenpiteiden tulokset iäkkäillä

Väestön ikääntymisen johdosta vanhusten osuus väestössä kasvaa ja samalla päivystysresurssien tarve lisääntyy. Vatsaelinkirurgisiin päivystystoimenpiteisiin liittyy merkittävä komplikaatioriski ja kuolleisuus sekä kustannukset, jotka ovat suurempia iäkkäillä potilailla. Tutkimusnäyttö uusien hoitomenetelmien soveltuvuudesta tälle potilasryhmälle on osin puutteellista. Selvitimme tässä väitöskirjatutkimuksessa vatsaelinkirurgisten päivystystoimenpiteiden yleisyyttä ja tuloksia sekä huonolle ennusteelle altistavia riskitekijöitä.

Osoitimme että päivystysleikkauksiin liittyy edelleen merkittävä komplikaatioriski ja kuolleisuus. Huolimatta viime vuosien teknisestä kehityksestä (mm. akuutin hoidon resursointi, laadukkaammat ja paremmin saatavissa olevat kuvantamispalvelut sekä entistä parempi tehohoidon laatu) olivat hoidon tulokset vastaavanlaiset kuin on raportoitu 1980–1990 -luvuilla. Vanhusten leikkaushoitoon liittyy siis edelleen merkittävä komplikaatioriski ja kuolleisuus, jota lisää korkean iän lisäksi vielä merkittävämmin potilaan vaikeat perussairaudet ja aliravitsemus. Infektiot olivat yleisin syy leikkauksien jälkeisiin kuolemiin.

Osoitimme myös, että vatsaelinkirurgian jälkeiseen vaikeaan verenmyrkytykseen (sepsis) liittyy merkittävä kuolleisuus. Kuolleisuus pysyi toipuneilla potilailla sairaalasta kotiutumisen jälkeen korkeana koko vuoden seuranta-ajan. Korkea ikä ja potilaan aiemmat perussairaudet lisäsivät kuolleisuutta. Tehohoidossa rutiinisti käytettävät riskipisteytykset korreloivat hyvin iäkkäiden potilaiden ennusteeseen.

Selvitimme lisäksi päivystyksellisesti tehdyn sappi- ja haimateiden tähystystutkimuksen tuloksia iäkkäillä. Sappikivitaudin aiheuttama sappitietukos oli yleisin syy toimenpiteeseen. Toimenpide osoittautui tehokkaaksi sappitietukoksen sekä sappileikkausten jälkeisten komplikaatioiden hoidossa. Se oli vähintäänkin yhtä turvallinen toimenpide vanhuksilla kuin mitä aiemmin on raportoitu koko aikuispopulaatiossa. Komplikaatioriskiä lisäsivät vaikea kanulaatio ja keuhkoahtaumatauti.

Lopuksi kartoitimme akuutin sappirakon tulehduksen leikkaushoidon tuloksia iäkkäillä potilailla. Valitulla leikkaustekniikalla (tähystysleikkaus tai avoleikkaus) ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta tuloksiin. Vaikkei eroa saavutettu, oli erityisesti huonokuntoisimpien tähystysleikkauksen läpikäyneiden potilaiden ennuste parempi. Potilaan entuudestaan vaikeat perussairaudet olivat ennusteellisia korkeammalle komplikaatioriskille ja kuolleisuudelle.     

                                          ******

Mika Ukkonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Ukkosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2250, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN 978-952-03-0326-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1751, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0327-3, ISSN 1456-954X.