Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yliopisto-opettajan tehtävien opetusnäytteet

Alkaa
Alkaa kello
10.00
Päättyy
Päättyy kello
11.30
Paikka

luentosali Pinni  A3111

Järjestäjä(t)

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yliopisto-opettajan tehtävien opetusnäytteet pidetään seuraavasti

 

Tiistaina 16.5.2017 (Pinni A ls 3111)
 

klo 10.00 Nadja Nordling
klo 10.25 Henna Paananen
klo 10.50 Paula Rossi

klo 11.15 Elina Pekkarinen
klo 11.40 Jaakko Rönkkö

 

Torstaina 18.5.2017 (Pinni A ls 3111)
 

klo 9.00 Kaisa Immonen

klo 9.25 Tomi Rajala

klo10.15 Eerika Albrecht

klo10.40 Johanna Tuomisaari

klo 11.00 Krista Willman

 

Opetusnäytteiden aiheena on hakijan valitsema tutkimusote tai -menetelmä , josta hän pitää 20 minuutin pituisen aineopintotasoisen luennon.

 

Ystävällisin terveisin

Mirja Björk

Lisätietoja

For more information, please contact:

Mirja Björk (mirja.bjork@uta.fi)