Haptista palautetta tuottavien teknologioiden kehittäminen pintojen kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen mobiililaitteissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

FM Ahmed Farooqin väitöstilaisuus

Developing technologies to provide haptic feedback for surface based interaction in mobile devices. (Haptista palautetta tuottavien teknologioiden kehittäminen pintojen kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen mobiililaitteissa)

Väitöskirja kuuluu vuorovaikutteisen teknologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Hong Z. Tan (Purdue University, USA). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Haptista palautetta tuottavien teknologioiden kehittäminen pintojen kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen mobiililaitteissa

Kosketusnäytöt ovat tulossa yhä houkuttelevammaksi vuorovaikutusteknologiaksi jokapäiväisessä elämässämme. Ne korvaavat nopeasti tavanomaiset käyttöliittymäkontrollit. Kyky muokata ja uudelleenjärjestää näytön sisältö on arvokas ominaisuus missä tahansa järjestelmässä, erityisesti mobiililaitteissa kuten älypuhelimet ja tabletit, joissa jokainen senttimetri on tärkeä.

Ehkä houkuttelevin kosketusnäytön ominaisuus on niiden kyky tunnistaa myös piirroseleet ja ihmisen toimintaa normaalin osoittamiseen ja valitsemiseen perustuvan käytön ohella. Valitettavasti nämä virtuaaliset kontrollit eivät tue käyttäjän vuorovaikutusta tarjoamalla mielekästä haptista palautetta. Koska tavanomaista tuntopalautetta ei ole, käyttäjille on vaikeaa erottaa toisistaan kosketuskohdat ja toivotut valinnat. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi olemme kehittäneet laajan valikoiman teknologioita, jotka voivat simuloida kosketuspalautetta vuorovaikutteisilla pinnoilla. Tämä väitöskirja pohjautuu näihin teknologioihin analysoimalla yleisesti nykyisiä lähestymistapoja haptisen palautteen toteuttamiseksi sekä erityisesti palautteen välittämistä iholle. Työssä kartoitetaan mahdollisia olemassa olevien lähestymistapojen puutteita värähtelevän signaalin tuottamiseksi ja välittämiseksi sekä ehdotetaan vaihtoehtoisia menetelmiä.

Lopuksi väitöskirjassa luodaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa moniaistisen vuorovaikutuksen tutkimukselle, joka entistä paremmin huomioi haptiikan visuaalisten ja auditiivisten palautteiden rinnalla.
                                          ******

Ahmed Farooqin väitöskirja ilmestyy painettuna sarjassa Dissertations in Interactive Technology, 26. Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1836, Tampere University Press 2017.