Ideologia

Alkaa
Alkaa kello
14.15
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Pinni B -rakennus, sali 4141

Järjestäjä(t)

Professori Vesa Oittinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista esitelmöi filosofian tutkijaseminaarissa.

"Esitelmä koskee Marxin (ja myös marxilaisten) ideologia-käsitettä.

Lähtökohtana on Marxin (ja Engelsin) ns. Saksalainen ideologia -tekstikooste, jossa marxilaisen ideologiateorian ensimmäinen luiionnostelma esitettiin. Taustalla on 1700-luvun valistusfilosofian teoretisointi "ennakkoluuloista" (préjugés), joka ei kuitenkaan kiinnittänyt tarkempaa huomiota niitä synnyttäviin mekanismeihin.

Tarkastelen lisäksi lyhyesti näin syntyneen ideologiakäsityksen kehitystä ja problematiikkaa myöhemmässä marxilaisessa keskustelussa (mm. Bogdanov, Lenin, Althusser).

Tilaisuudessa jaetaan työn alla oleva englanninkielinen artikkelini, joka on tarkoitettu Marxin keskeisiä käsitteitä esittelevään kokoomateokseen."

Lisätietoja

Professori Arto Laitinen
arto.laitinen@uta.fi