Infotilaisuus oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Pinni B:n auditorio 1097, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke O-ERKO

Tilaisuus on suunnattu etenkin tulkkausalan asiantuntijoille ja tulkkipalveluiden käyttäjille. Se on samalla Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke O-ERKOn loppuseminaari.

Kuuden korkeakoulun (Tampereen, Helsingin, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Diak ja Humak) valmisteleman erikoistumiskoulutuksen tarkoitus on tuottaa Suomeen lisää päteviä oikeustulkkeja. Tulkkien tarve on kasvussa ulkomaalaisten määrän lisääntyessä yhteiskunnassa. Myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on lisännyt koulutettujen oikeustulkkien ja laadukkaan oikeustulkkauksen kysyntää. Viittomakielisten ja puhevammaisten oikeusturvaan on myös kiinnitetty huomiota koulutuksen valmistelussa.

Laadukas tulkkaus on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja viranomaistoiminnan perustekijä, mihin Suomea velvoittavat useat ihmisoikeudelliset ja yksilön oikeusturvaan tähtäävät sopimukset. Suomessa ei kuitenkaan ole toistaiseksi järjestetty oikeustulkkaukseen pätevöittävää koulutusta korkeakoulutasolla.

Valmisteilla oleva erikoistumiskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto ja jotka haluavat syventää työn ja koulutuksen kautta hankkimaansa ammattitaitoa ja asiantuntemusta oikeustulkkauksen alalla. Koulutus alkaa keväällä 2018, jos opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää sille toteutusavustuksen.

Oikeustulkkirekisteriin kaivataan päteviä tulkkeja

Kevään 2018 pilottitoteutuksessa kieliryhmät ovat alustavasti venäjä, ruotsi, somalia, arabia ja suomalainen viittomakieli sekä mahdollisesti myös englanti, viro ja ranska. Jatkossa koulutus sisältää myös muita kieliä ja kommunikaatiomenetelmiä, kuten viittomakieliä, puhevammaisten kommunikaatiomenetelmiä ja kirjoitustulkkausta.

Oikeustulkkauksen saatavuuden turvaamiseksi Suomeen perustettiin huhtikuussa 2016 oikeustulkkirekisteri, jonka tehtävänä on taata tulkkien ammattipätevyys ja edistää siten yksilön oikeusturvaa ja yhteiskunnan oikeusvarmuutta. Oikeustulkkirekisterissä on nyt kymmenkunta tulkkia. Tarpeen arvioidaan olevan noin 200 rekisteröitynyttä tulkkia.

Koulutusta on valmisteltu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa, Tampereen yliopiston hallinnoimassa O-ERKO-hankkeessa. Varsinainen koulutus alkaa Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) koordinoimana huhtikuussa 2018, jos opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erikoistumiskoulutukselle toteutusavustuksen. Muita toteuttajia koulutuksessa Diakin lisäksi ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak). Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä, ja sen toteutus kestää 1,5 vuotta. Opiskelijalle koulutus on maksullinen.

Seminaarin ohjelma

13.00 Tervetuloa
Anneli Sorkio, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?
Liisa Tiittula, professori, Helsingin yliopisto, Oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja

Kuka voi hakea erikoistumiskoulutukseen?
Erja Tenhonen-Lightfoot, tulkkauksen yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto

14.15–14.30
Kahvitauko

14.30
Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus: mitä, missä, milloin?
Gun-Viol Vik, tulkkauksen yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu

15.45
Kiitos! Tilaisuuden päätös
Anneli Sorkio, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto

Lisätietoja

Tulkkauksen yliopettaja Gun-Viol Vik, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 040 509 0281

O-ERKO-hankkeen projektipäällikkö Anneli Sorkio, 040 190 1289