Kasvatus tuotemaailmassa - Günther Anders kasvatusfilosofina

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

VTM Olli-Jukka Jokisaaren väitöstilaisuus

Kasvatus tuotemaailmassa - Günther Anders kasvatusfilosofina (Education in Product-World - Günther Anders’ Philosophy of Education)

Väitöskirja kuuluu kasvatustieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Veli-Matti Värri.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Mitä kasvatukselle tapahtuu tuotemaailmassa?

Väitöstutkimus tarkastelee kasvatusta nykyisessä tuotemaailmassa. Erilaisia tapauksia analysoiden totean, että tuotemaailma vaikuttaa kasvatuksessa oppimisen ja viihtymisen korostamisena. Tosiasiallisesti kysymys on kasvatuksen ja oppimisen tuotteistamisesta ja konelähtöisestä tavasta nähdä kasvatus ja oppiminen.

Tutkimuksessa esitetään, että kuvittelukyky on toisaalta tuotamaailmassa uhattuna mutta toisaalta kuvittelukyky on ihmisen kenties ainoa keino säilyttää toiminnan vapaus teknologisoituvassa maailmassa.

Nykyisessä tuotemaailmassa kasvatuksessa tulisi korostaa enemmän mielikuvitusta yhdistettynä moraaliseen kykyyn arvioida erilaisia tilanteita ja ihmisen elämäntapaa.

                                          ******

Olli-Jukka Jokisaari on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee psykologian ja filosofian lehtorina.

Jokisaaren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2268, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1769, Tampere University Press 2017.