Katsekontaktin aiheuttamat psykofysiologiset reaktiot

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

PsM, FM Aki Myllynevan väitöstilaisuus

Aki MyllynevaPsychophysiological responses to eye contact (Katsekontaktin aiheuttamat psykofysiologiset reaktiot)

Väitöskirja kuuluu psykologian alaan.

Vastaväittäjänä on Dr Laurence Conty (Université Paris 8, Ranska). Kustoksena toimii professori Jari Hietanen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Katsekontaktin aiheuttamat keholliset reaktiot

Katsekontakti on tärkeä sosiaalinen signaali. Katsekontaktitilanteessa havaitaan lisääntynyttä aktiivisuutta tietyissä aivo- ja autonomisen hermoston vasteissa. Mielenkiintoista on se, että katsekontaktin aiheuttamia voimistuneita reaktioita on tullut esiin vain kohdattaessa oikea ihminen, mutta ei nähtäessä toisen ihmisen kuva. Väitöskirjassani selvitettiin kuinka kaksi katsekontaktiin kuuluvaa osaa - näkeminen ja nähdyksi tuleminen - vaikuttavat kehon reaktioihin ja itsearviointeihin. Työn toinen osa käsittelee katsekontaktin vaikutusta sosiaalisen tilanteen pelosta kärsiviin nuoriin.

Kehon reaktioita seurattiin autonomisen hermoston (ihon sähkönjohtavuus, sydämen syke) ja keskushermoston (EEG) mittareilla. Lisäksi koehenkilöt tekivät itsearviointeja. Tulokset viittaavat siihen, että kontekstuaaliset tekijät moduloivat voimakkaasti sosiaalisesti tärkeän aistitiedon käsittelyä. Erityisen tärkeä rooli näyttää olevan uskomuksella siitä kykeneekö toinen ihminen näkemään katsojan vai ei. Kaksi erillistä ehtoa täytyy toteutua, jotta keho reagoisi katsekontaktiin asianmukaisella tavalla: kokemus toisen ihmisen näkemisestä ja uskomus nähdyksi tulemisesta. Väitöskirjani toisessa osassa tuli ilmi, että sosiaalisen tilanteen pelosta kärsivien nuorten keholliset reaktiot katsekontaktiin poikkeavat merkittävästi verrokkinuorten reaktioista.

                                               ******

Aki Myllyneva on syntynyt Jyväskylässä ja hän on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa.

Myllynevan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2196, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0192-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1695, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0193-4, ISSN 1456-954X.
TamPub.