Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman yliopisto-opettajan tehtävien opetusnäytteet 11.5.2017 ja 17.5.2017

Alkaa
Alkaa kello
9.25
Päättyy
Päättyy kello
12.00
Paikka

Pinni A3111

Pinni A2089

Järjestäjä(t)

 

 

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

 

Torstaina 11.5.2017

Opetusnäyte ls. Pinni A3111

 

klo 9.25 Matti Hovi: Epätäydellinen kilpailu ja monopolin valinta

klo 9:50 Janne Myllymäki: Tulolähdejako verotuksessa

klo 10:15 Sakke Vehkakoski: Neutraalisuusperiaatteesta arvonlisäverotuksessa kulujen edelleenveloitusten yhteydessä

klo 10:40 Siiri Pöyhönen: Johtajuus asiantuntijaorganisaatioissa

 

Keskiviikkona 17.5.2017

 

Opetusnäyte Pinni A2089

klo 9.00 Riikka Tapaninaho: Sidosryhmäarvonluonti ja kestävä kehitys

Lisätietoja

Mirja Björk (mirja.bjork@uta.fi)