King Lear Online -livedemo

Alkaa
Alkaa kello
14.30
Paikka

Suora verkkolähetys

Järjestäjä(t)

Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty / COMS

King Lear Online on Coventryn yliopiston School of Media and Performing Arts -yksikön ja Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn yhteistyöprojekti, jossa ensin harjoiteltiin kohtauksia Shakespearen Kuningas Lear -näytelmästä viisi päivää etänä verkkoympäristössä helmikuun lopulla, ja tällä viikolla kohtausharjoittelua on jatkettu livenä Teatteri Telakalla neljä päivää coventrylaisten tultua Nätyn vieraiksi Tampereelle.  

King Lear Online on osa Coventryn yliopiston  ja Tampereen yliopiston kaksivuotista Immersive Telepresence in Theatre -hanketta, jossa on tutkittu etäläsnäolon mahdollisuuksia teatterityössä. Hankkeen edellinen osa, Coriolanus Online, palkittiin Pennsylvanian yliopiston ja QS Internationalin kansainvälisellä koulutuspalkinnolla joulukuussa 2016: hanke voitti pääpalkinnon Reimagine Education Awards -kilpailun Arts and Humanities -sarjassa.

Hankkeen johtajina ovat toimineet yliopistonlehtorit Tom Gorman Coventryn yliopistosta sekä Mikko Kanninen ja Tiina Syrjä Tampereen yliopistosta.

King Lear Online -projektin livedemoa voi seurata suorana verkkolähetyksenä klo 14.30 alkaen.

Demo sisältää hankkeen esittelyä, videomateriaalia verkkoympäristössä tapahtuneista harjoituksista ja livekohtauksia. Näyttelijöinä on Nätyn ensimmäisen vuosikurssin näyttelijäopiskelijoita ja Coventryn yliopiston kolmannen vuosikurssin teatteriopiskelijoita. Kohtausten ohjaus Tom Gorman ja Mikko Kanninen.

Demo on pääsääntöisesti englanninkielinen.

Lisätietoja

Tuula Parviainen, tuula.parviainen@uta.fi