Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan juhlaluennot

Alkaa
Alkaa kello
14.00
Paikka

Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -sali, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan uudet professorit pitävät avoimet juhlaluennot.

Lastenpsykiatrian professori Kaija Puura:
Nopeasti muuttuva aikamme - uhka vai mahdollisuus lapsille?

Sisätautiopin, erityisesti kardiologian professori Kjell Nikus:
EKG-etäkonsultaatio - kokemuksia uudesta toimintamallista Suomessa

Lisätietoja

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, Kaisa Valtee, kaisa.valtee@uta.fi