Liikunnan vaikutus työkykyyn ja elämänlaatuun keski-ikäisillä naisilla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

Reetta Rutanen

LitM Reetta Rutasen väitöstilaisuus

Physical Exercise, Work Ability and Quality of Life in Middle-aged Women: short- and long-term effects of a randomized controlled intervention (Liikunnan vaikutus työkykyyn ja elämänlaatuun keski-ikäisillä naisilla)

Väitöskirja kuuluu työterveyden alaan.

Vastaväittäjänä on professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Liikunnan vaikutus työkykyyn ja elämänlaatuun keski-ikäisillä naisilla

Tämä Tampereen yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa, että lisätyllä liikunnalla voidaan vaikuttaa keski-ikäisten naisten työkykykyyn, fyysiseen kuormittumiseen ja henkisiin voimavaroihin.  Lisäksi liikunta vähensi vaihdevuosioireita ja paransi keski-ikäisten naisten elämänlaatua.

Hyvä työkyky koostuu tasapainosta työntekijän terveyden, omien voimavarojen, työn vaatimusten ja mahdollisuuksien sekä ulkoisten tekijöiden välillä. Työkyvyn tiedetään laskevan iän myötä ja se voi vaikuttaa ikääntyvän työntekijän työssä kuormittumiseen.. Keski-iässä naisilla alkavat vaihdevuodet, jotka ovat naisen elämässä merkittävä ajanjakso. Vaihdevuosien aiheuttamat hormonitoiminnan muutokset voivat heikentää paitsi elämänlaatua, myös vaikuttaa työkykyyn ja yleisesti jaksamiseen työssä.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin liikunnan vaikutuksia keski-ikäisten naisten työkykyyn, kuormittumiseen, elämänlaatuun ja vaihdevuosioireisiin.  Siihen osallistui 176 Pirkanmaalaista naista, joilla oli häiritseviä vaihdevuosioireita. Tutkimus oli kuuden kuukauden satunnaistettu harjoittelututkimus, jossa tutkittavat jaettiin koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmän naiset ohjeistettiin liikkumaan neljä kertaa viikossa.  Liikuntakerroista vähintään kaksi oli ripeää kävelyä tai sauvakävelyä.

Kuuden kuukauden harjoittelututkimuksen tulokset osoittavat, että liikunnan lisääminen hyvä vaihtoehto vaikuttaa omaan työkykyyn ja hyvinvointiin keski-iässä. Naisten koettu fyysinen kuormittuminen ja vaihdevuosioireitten määrä väheni, työkyky, elämänlaatu ja henkiset voimavarat paranivat.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä UKK-instituutin, Tampereen yliopiston, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.

                                          ******

Reetta Rutanen on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Rutasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2280, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1782, Tampere University Press 2017.